Callisto Implant 60

Slitina pro keramiku s obsahem paladia

Callisto Implant 60

Callisto Implant 60 slitina pro keramiku s obsahem paladia vhodná zejména na implantologické superstruktury.

Výhody

 • Vysoká stabilita
 • Ekonomická díky nízké hustotě
 • Vysoká odolnost vůči korozi
 • Vynikající vlastnosti při frézování
 • Nízká teplota tání

Indikace

 • Onleje
 • Částečné korunky
 • Samostatné korunky
 • Teleskopické a kónusové korunky
 • Kořenové čepy
 • Rozsáhlé i méně rozsáhlé můstky
 • Implantologické superstruktury
 • Odlitky modelů

Složení

Pd 60,0
Ag 25,2
Sn 7,5
Au 2,0
In 2,0
Zn 1,6
Ga 1,0
Pt < 1,0
Re < 1,0

Technické údaje

Typ                                                         4
Barva                                                     bílá
Hustota (g/cm³)                                  10,8
Tání (°C)                                               1100–1260
Licí teplota (°C)                                   1320–1360
CTE 25 – 500 °C                                 14,5
CTE 20 – 600 °C                                 14,8
Elongace (%)                                       19,0
Modul elasticity (MPa)                        130,000
Tvrdost dle Vickerse                           275
0,2% testované napětí (MPa)            610

Download Materials