Protocol

Slitina pro keramiku na bázi paladia

Protocol

Protocol je klinicky ověřená slitina pro keramiku na bázi paladia vykazující vynikající vlastnosti.

Výhody

 • Klinicky ověřená
 • Extra tvrdá
 • Široké spektrum indikací
 • Certifikovaná biokompatibilita

Indikace

 • Onleje
 • Inleje
 • Částečné korunky
 • Samostatné korunky
 • Teleskopické a kónusové korunky
 • Kořenové čepy
 • Rozsáhlé i méně rozsáhlé můstky
 • Implantologické superstruktury
 • Odlitky modelů

Složení

Pd 75,2
Ag 6,5
Au 6,0
In 6,0
Ga 6,0
Ru < 1,0
Li < 1,0

Technické údaje

Typ                                                   4
Barva                                               bílá
Hustota (g/cm³)                             11,0
Tání (°C)                                         1270 - 1310
Licí teplota (°C)                             1365 - 1425
Modul elasticity (MPa)                 103,000
CTE 25 – 500 °C                          13,8
CTE 20 – 600 °C                          14,0
Elongace (%)                                34,0
Tvrdost dle Vickerse                    235
0,2% testované napětí (MPa)     500

Download Materials