Solarcast 20

Klinicky ověřená slitina na bázi paladia

Solarcast 20

Solarcast je klinicky ověřená slitina na bázi paladia vykazující vynikající vlastnosti.

Výhody

  • Klinicky ověřená
  • Široké spektrum indikací
  • Certifikovaná biokompatibilita

Indikace

  • Onleje
  • Částečné korunky
  • Samostatné korunky
  • Teleskopické a kónusové korunky
  • Kořenové čepy
  • Rozsáhlé i méně rozsáhlé můstky

Složení

Au 20,0
Pd 15,0
Ag 40,0
In 11,0
Cu 10,0
Sn 2,0
Zn 2,0

Technické údaje

Typ                                                     3
Barva                                                 žlutá
Hustota (g/cm³)                              10,8
Tání (°C)                                           815 - 875
Licí teplota (°C)                               930 - 990
Modul elasticity (°C)                       49,000
Elongace (%)                                  8,0
Tvrdost dle Vickerse                      195

Download Materials