PS e.max ZirCAD Prime je redefinirao potpunu keramiku. Ali po čemu je ovaj proizvod toliko poseban i koje su karakteristike po kojima se razlikuje od ostalih cirkonij dioksidnih materijala u svakodnevnom laboratorijskom radu? Vincent Fehmer je majstor dentalne tehnike i govori o materijalu sa stajališta dentalnog tehničara.

Vincent Fehmer, MDT, radi na Klinici za fiksnu protetiku i biomaterijale Sveučilišta u Ženevi od 2015. Uz to, vodi vlastiti dentalni laboratorij u Lausanni (Švicarska). U svojim brojnim publikacijama i prezentacijama stručnjak za potpunu keramiku naglašava važnost učinkovitog i djelotvornog tijeka rada. To uključuje odlučivanje o odgovarajućem materijalu za datu indikaciju, što zahtijeva čvrsto temeljno znanje o znanosti materijala. Vincent Fehmer uvjeren je da će moderni cirkonij dioksid igrati ključnu ulogu u razvoju budućih digitalnih tijekova rada. Posebice vidi veliki potencijal u pogledu složenih višečlanih restauracija.

Gospodin Fehmer pripada odabranoj skupini dentalnih tehničara koji su dobili priliku testirati novi potpuno keramički IPS e.max ZirCAD Prime tijekom faze razvoja materijala. IPS e.max ZirCAD Prime prvi je put predstavljen javnosti na IDS-u 2019.

U intervjuu, gospodin Fehmer opisuje svoj prvi dojam o cirkonij dioksidnom materijalu i izvještava o svojim dosadašnjim iskustvima s njim.

Vincent Fehmer govori o svom prvom dojmu o IPS e.max ZirCAD Prime.

Vincent Fehmer govori o razlikama između konvencionalnog višeslojnog cirkonij dioksida i IPS e.max ZirCAD Prime. Osobito spominje glatki prijelaz boje i translucencije unutar diska.

Vincent Fehmer govori o tome što očekuje od materijala kao što je IPS e.max ZirCAD Prime u svom svakodnevnom laboratorijskom radu.