Programat CS3

Programat CS3

Programat CS3 je idealna peć za pečenje keramike i kristalizaciju za doktore dentalne medicine s većim zahtjevima.

Peć je posebno razvijena za kristalizaciju IPS e.max CAD nadomjestaka. S peći se upravlja preko 7-inčnog zaslona u boji osjetljivog na dodir, s posebno razvijenim konceptom upravljanja za ordinacije dentalne medicine i dobro poznatom zaštićenom tipkovnicom. Programat CS3 ima preko 30 individualnih programa i postojeće programe Ivoclara, od kojih je jedan Speed "Brzi" program kojim se kristalizacija IPS e.max CAD restauracije odvija za manje od 15 minuta.

Uz pomoć patentiranog Digital Shade Assistant (DSA) odmah se može odabrati boja zuba. Softver uspoređuje zub koji treba analizirati s tri unaprijed odabrana ključa boja zuba u jednoj slici. Poseban softver za obradu slika prepoznaje zub koji treba analizirati i tri ključa boja zuba. Boja koja najbolje odgovara zubu bit će prikazana na zaslonu peći.

Dokazana QTK2 tehnologija osigurava još homogeniju raspodjelu topline u komori za pečenje, što dovodi do optimalnih rezultata pečenja i produžuje životni vijek grijačih elemenata. Novi kontrolni sustav vakuum pumpe s tehnologijom dvostrukih ventila osigurava bešumnost i rad s uštedom energije.

Prednosti:

  • Peć za pečenje i kristalizaciju s integriranom DSA funkcijom za digitalnu analizu boje zuba.
  • Zaslon u boji osjetljiv na dodir u kombinaciji s dokazanom zaštićenom tipkovnicom.
  • Posebno razvijen koncept upravljanja za ordinacije dentalne medicine.
  • QTK2 tehnologija sa SiC reflektirajućim postoljem.
  • Automatska kalibracija temperature na dvije točke (ATK2):
  • Integrirana funkcija uštede energije (Power-Save Technology)
  • OSD zaslon
  • Programat WLAN paket za bežični prijenos podataka (ažuriranje softvera, PrograBase x 10)
  • Moderno sučelje (USB, ethernet, SD čitač kartica)
  • Tehnologija dvostrukih vakuum ventila
Download Materials