IPS e.max ZirCAD Prime omdefinierar helkeramiken.  Vad är det som gör den här produkten är så speciell och vilka egenskaper skiljer den från andra zirkonia-material under det rutinmässiga arbetet på labbet? Vincent Fehmer är tandtekniker med Master-examen från Tyskland och specialist på helkeramik. Han berättar här om materialet med utgångspunkt från sin roll som tandtekniker.

Vincent Fehmer, MDT, arbetar på Clinic for Fixed Prosthodontics and Biomaterials på universitetet i Genève, Schweiz sedan 2015. Dessutom har han ett eget dentallab i Lausanne (Schweiz). I alla sina publikationer och presentationer understryker han, som specialist på helkeramik, vikten av ett effektivt och kompetent arbetsflöde. Detta innebär också att välja rätt material för den givna indikationen, vilket förutsätter grundläggande kunskap inom materialvetenskap. Vincent Fehmer är övertygad om att modern zirkonia kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av framtida digitala arbetsflöden. Enligt honom finns det stor potential, särskilt avseende tandersättningar med flera led.

Vincent Fehmer tillhör en utvald grupp tandtekniker som fick möjlighet att testa den nya helkeramiken IPS e.max ZirCAD Prime under materialets utvecklingsfas. IPS e.max ZirCAD Prime visades officiellt första gången på IDS 2019.

I en intervju beskriver Vincent Fehmer sitt första intryck av zirkoniamaterialet och om sina erfarenheter med materialet fram till idag.

Vincent Fehmer berättar om sitt första intryck av IPS e.max ZirCad Prime.

Vincent Fehmer berättar om skillnaderna mellan konventionella flerskikts-zirkonia och IPS e.max. ZirCad Prime. Han tar särskilt upp diskens jämna färgnyans- och translucens progression. 

Vincent Fehmer berättar vad han förväntar sig av ett material som IPS. e.max ZirCad Prime i det dagliga arbetet på labbet.

IPS e.max ZirCAD Prime

IPS e.max ZirCAD Prime is the “One-Disc Solution”: It produces first-class results and simultaneously optimizes the efficiency and profitability of dental laboratories