Ivosmile
Where beautiful smiles begin

IvoSmile

Innehållåer ett optimerat användargränssnitt och den uppskattade kompatibiliteten med 3shape Dental System.
Visa dina patienter hur det är möjligt att få ett vackrare leende på några få minuter – på din iPad.

IvoSmile är en mjukvaruapplikation (app) där du kan visa en ”makeover” med estetisk tandvård direkt på patienten. Mjukvarans teknik är baserad på förstärkt verklighet - Augmented reality. Använd IvoSmile appen under din behandlingsplanering och låt dina patienter få en första upplevelse av hur de skulle se ut om de fick en estetisk dental makeover, utan förpliktelser och utan tidsödande och kostsamma fotograferingar eller inblandning av modeller – mock-ups.

Virtuella bilder och videos hjälper patienterna att få en klarare bild över behandlingens mål. Det kommer bli lättare för patienterna att bestämma sig för om de vill använda sin tid och sina pengar i processen för en detaljerad behandlingsplanering. De kommer bli entusiastiska över att få se före och efter-bilder på sig själva och möjligheten att se in i en “virtuell spegel”, som visar hur de skulle kunna se ut med framtida estetiska restaurationer på plats. Så småningom kan de inspireras till att överväga en makeover av sitt leende. IvoSmile inkluderar ett blekningsval, för att simulera blekta naturliga tänder. Appen kan därför användas som ett behändigt hjälpmedel för att ge råd till patienterna om tändernas ideala grad av vithet.

IvoSmile är en digital teknik som underlättar kommunikationen mellan tandläkare, patienter och tandtekniker och gör framställningsprocessen enklare och lättare att förstå. 

Appens kompatibilitet med CAD -programvara gör att tandläkaren kan skicka patientbilder, inklusive det föreslagna behandlingsresultatet, med hjälp av 3Shape Communicate eller fildelning. IvoSmile-tillägget (tillgängligt från Ivoclar och 3Shape-återförsäljare) gör det möjligt för dentallaboratoriet att importera patientbilder inklusive tandläkarens föreslagna design i 3Shape Dental System. En digital design av ansiktet skapas, som kan ses från olika vinklar (design in motion).

Innan restaureringen tillverkas skickar tandteknikern data angående den digitala designen till IvoSmile för bedömning. Restaureringen är praktiskt taget inprovad  i realtid med hjälp av den digitala 3D-spegelbilden av patienten eller patientens foto.

IvoSmile är en digital teknik som underlättar kommunikationen mellan tandläkare, patienter och tandtekniker och gör framställningsprocessen enklare och lättare att förstå. Vackra tänder är något att prata om!

Användningsområden

 • Digital kommunikation och rådgivande software för effektiva och inspirerande samtal med dina patienter
 • Omedelbar och känslomässig visualisering av möjligheterna till estetisk tandkorrektion inkluderar möjligheterna till individuellt anpassade virtuella tänder
 • Blekning: visualisering av vitare naturliga tänder
 • Photo import feature: patient images can be imported in IvoSmile
 • The IvoSmile add-on ensures compatibility with the 3Shape Dental System

Dina fördelar

 • Patienten får en bild av det nya leendet på några få minuter
 • Väck dina patienters känslor
 • Underlätta kommunikationen mellan dig och tandteknikern
 • Undvik komplikationer, som annars kan uppstå genom missförstånd
 • Förklara för patienten hur eventuella begränsningar (anatomiska) påverkar genomförandet av den estetiska behandlingen

Technical requirements

 • Apple iPad or iPhone with iOS 13 or higher
 • The IvoSmile add-on for the 3Shape Dental System from Version 2020 (available from Ivoclar and 3Shape dealers)
   

* Please note: the CAD integration ""IvoSmile Add-On"" (3Shape) is currently not available in China & USA.

Download Materials