Ως εταιρεία είναι καθήκον μας να διαχειριζόμαστε υπεύθυνα τους φυσικούς μας πόρους

Στην Ivoclar, οι σκέψεις και οι πράξεις μας καθοδηγούνται από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε φάση της ανάπτυξης των προϊόντων, από την προμήθεια των πρώτων υλών μέχρι την κατασκευή και την αποστολή του προϊόντος. Είμαστε αφοσιωμένοι στην εκπλήρωση των οικολογικών μας ευθυνών με στόχο τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των φυσικών μας πόρων.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισής μας συμμορφώνεται με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 14001. Ως εκ τούτου, η εταιρεία πληροί όλες τις προδιαγραφές όσον αφορά στη λειτουργική περιβαλλοντική διαχείριση. Λαμβάνουμε υπόψη τις σχετικές περιβαλλοντικές πτυχές κατά τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τη βελτίωση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισής μας εισήχθη με επιτυχία και πιστοποιήθηκε από την TÜV-SÜD στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας στην Ιταλία. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε στο Λιχτενστάιν και ακολούθησαν οι ΗΠΑ, οι Φιλιππίνες και η Αυστρία.

Καταγράφουμε τα δεδομένα μας για τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από το 2019. Στόχος μας είναι να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα σε όλες τις εγκαταστάσεις μας σε όλο τον κόσμο με τη λήψη στοχευμένων μέτρων.

Η φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία αποτελεί προτεραιότητά μας.

Είμαστε αφοσιωμένοι στο να κατασκευάζουμε τις συσκευασίες μας από υλικά που εξοικονομούν ενέργεια και πόρους. Όταν λανσάρουμε ένα νέο προϊόν, η συσκευασία του κατασκευάζεται αυτόματα από πρώτες ύλες που προέρχονται από βιώσιμες πηγές. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αντικαταστήσουμε διαδοχικά τις συσκευασίες των υφιστάμενων προϊόντων με λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον.

Προώθηση βιώσιμων επιλογών μεταφοράς

Η Ivoclar εφαρμόζει ένα πρόγραμμα καθαρής κινητικότητας που βοηθά τους εργαζομένους της να μειώσουν τις εκπομπές CO2. Στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας προσφέρουμε μια σειρά από κίνητρα που ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή να πηγαίνουν στη δουλειά τους με ποδήλατο αντί να παίρνουν το αυτοκίνητό τους. Επιπλέον, από το 2018 βελτιστοποιήσαμε το σύστημα διαχείρισης των χώρων στάθμευσης με στόχο τη μείωση των ιδιωτικών μεταφορών. Έχουν ανεγερθεί πρόσθετες προστατευμένες θέσεις στάθμευσης για ποδήλατα, συμπεριλαμβανομένων χώρων στάθμευσης εξοπλισμένων με σταθμούς φόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα.

Download