Όροι και Προϋποθέσεις

Ο Ivoclar Vivadent, AG (στο εξής "Ivoclar Vivadent") διατηρεί αυτή την ιστοσελίδα ( «Ιστοσελίδα - Ιστότοπος») για την προσωπική πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την επικοινωνία σας. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη, τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Ό, τι δείτε ή διαβάσετε στην ιστοσελίδα έχει πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως προβλέπεται στο παρόν, χωρίς την έγγραφη άδεια του Ivoclar Vivadent. Ο Ivoclar Vivadent δεν εγγυάται, ούτε δηλώνει ότι η χρησιμοποίηση του υλικού που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα,  δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, που δεν ανήκουν ή συνδέονται με τον Ivoclar Vivadent.

2. Ο Ivoclar Vivadent καταβάλλει προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που δίνονται στον ιστότοπο να είναι ακριβείς και πλήρεις. Ο Ivoclar Vivadent δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του δικτυακού αυτού τόπου, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της πληρότητας, της αξιοπιστίας ή της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που λαμβάνετε, ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας.

3. Ο Ivoclar Vivadent, ο εκδότης αυτής της ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, που προκύπτουν από την πρόσβασή σας ή τη χρήση του ιστότοπου.  Όλο το υλικό του ιστότοπου και οι διαθέσιμες πληροφορίες παρέχονται σε σας "ΌΠΩΣ ΕΙΝΑΙ". Ο Ivoclar Vivadent δεν αναλαμβάνει και δεν φέρει καμία ευθύνη, για τυχόν ζημιές, ή ιούς που μπορεί να μολύνουν τον υπολογιστή σας ή άλλο περιουσιακό σας στοιχείο, εξαιτίας της πρόσβασης, της χρήσης, ή της περιήγησης στην ιστοσελίδα ή της λήψης υλικού, βίντεο ή ηχητικού αρχείου από τον ιστότοπο.

4. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εικόνων, βίντεο, κ.λ.π. από τους ιστότοπους μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί διασφάλισης προσωπικών δεδομένων, τους κανονισμούς και τα καταστατικά των επικοινωνιών.

5. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα του Ivoclar Vivadent ή άλλων, όπως ορίζεται. Η εμφάνιση τους στην ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε σήματος ή λογότυπου. Η κατάχρηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρά.

6. Ο Ivoclar Vivadent δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων, συνδεδεμένων με τον δικό του ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με οποιαδήποτε άλλη σελίδα εκτός του συγκεκριμένου ιστότοπου ή με άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται με δική σας ευθύνη.

7. Απαγορεύεται να αποστέλλετε ή να μεταδίδετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που πιθανώς συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάζει κάποιο νόμο με άλλο τρόπο.

8. Λογισμικό από αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να υπόκειται περαιτέρω σε νόμους, κανόνες και διατάξεις.

9. Αυτή η ιστοσελίδα θα υφίσταται συνεχείς  τροποποιήσεις και προσθήκες, οι οποίες θα χρησιμεύουν για την αναβάθμιση της ενημέρωσης, για την ενίσχυση της πληροφόρησης και για τη βελτίωση των λειτουργιών που προσφέρονται.

10. Μπορεί να σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις που απαιτούν από εσάς να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες. Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι προαιρετική και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να σας παρέχουμε εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, να σας στείλουμε νέα προϊόντα και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Οι πληροφορίες που μας δίνετε, διαφυλάσσονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

11. Μπορείτε να καταφορτώσετε/κατεβάσετε το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο για μη εμπορική, προσωπική χρήση και μόνο. Δεν μπορείτε, να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των εικόνων, του ήχου και των βίντεο, χωρίς γραπτή άδεια από τον Ivoclar Vivadent.

12. Αυτή είναι η μόνη συμφωνία που έχουμε σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Αντικαθιστά όλες τις άλλες επικοινωνίες ή συμφωνίες, που μπορεί να είχαμε πριν από την παρούσα συμφωνία.