Μαδαγασκάρη: Καθαρό νερό – υγιείς άνθρωποι

Στο πλαίσιο του προγράμματος Drink & Donate – Πιείτε & Δωρίστε, οι εργαζόμενοι της Ivoclar πίνουν νερό βρύσης αντί για εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό τα τελευταία χρόνια. Η σύμβαση με τον εν λόγω μη κερδοσκοπικό οργανισμό ανανεώθηκε πρόσφατα.

Το νερό είναι ένας πολύτιμος και περιορισμένος πόρος και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Η Ivoclar υποστηρίζει τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Drink & Donate από το 2017. Το πρόγραμμα λειτουργεί με το σύνθημα «Πιείτε νερό από τη βρύση. Δωρίστε πόσιμο νερό». Με τη συνεισφορά αυτή, οι άνθρωποι σε λιγότερο ευημερούσες περιοχές του κόσμου έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Το έργο Miandrivazo, το οποίο υλοποιήθηκε χάρη στο Drink & Donate, υποστηρίζει έξι τοπικούς δήμους στη Μαδαγασκάρη στις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν βιώσιμη πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Η Μαδαγασκάρη είναι μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Το 92% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Μόνο ένα μικρό μέρος του αγροτικού πληθυσμού έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Δεν υπάρχουν βασικές υπηρεσίες και καλές πρακτικές υγιεινής. Το αποτέλεσμα είναι γαστρεντερικές ασθένειες και υψηλό ποσοστό παιδικής θνησιμότητας.

Αυτή την κατάσταση προσπαθεί να ανακουφίσει το πρόγραμμα Miandrivazo της Helvetas. Στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται το έργο, η Helvetas υποστηρίζει τις κοινότητες στην απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης και στην ανάπτυξη στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων σχεδιασμού και ελέγχου, που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν περαιτέρω την παροχή πόσιμου νερού με τη βοήθεια των τοπικών επιχειρήσεων. Εκτός από την ανάπτυξη υποδομών πόσιμου νερού, το έργο αποσκοπεί στη γενική ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τη σημασία της προσωπικής υγιεινής.

Corporate Social Responsibility Report