Aynı temel değerleri paylaşmak bizi güçlü kılar.

Hedeflerimize ulaşmak için davranışlarımız için her zaman sorumlu ve profesyonel olmak gerekir. Yönetim üyelerimizin ve çalışanlarımızın eylemlerine temel değerler ve yasal gereklilikler rehberlik etmektedir.

Bu değerler 2020 İş Ahlakı Tüzüğümüzde (CoBC) belirtilmiştir. Bu kod, şirket içindeki ve dışındaki insanlarla nasıl ilişki kurduğumuza ilişkin standardı sağlar. Hem yönetimimiz hem de çalışanlarımız için geçerlidir.

Download: Code of Business Conduct

Uyum Programımız

Uyum ve dürüstlük, iş süreçlerimize sağlam bir şekilde yerleşmiştir. Bu sorumlulukları çok ciddiye alıyoruz. Programın uygulanmasından Kurumsal Uyum Sorumlumuz görevlendirilmiştir. Uyum Kurulumuz, şirketin çeşitli bölümlerinden yöneticilerden oluşmaktadır. Amaçları, şirketin standartlarımıza ve yönergelerimize ve yasal gerekliliklere bağlı kalmasını sağlamak ve bu alandaki performansımızı sürekli olarak iyileştirmektir. Bu çabalar işe yaramaktadır, çünkü riskleri önlemeye ve şirketimizi ve çalışanlarını zarardan korumaya yardımcı olmaktadır. Bağlı kuruluşlarımızdaki Bölgesel Uyum Temsilcileri, programın kendi bölgelerinde yerel olarak uyarlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.

İhlallerin ve sapmaların erken tespiti, şirkete, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza gelebilecek herhangi bir zararı önlememizi sağlar. Çalışanlarımızdan gelen raporlara tepki olarak adil ve uygun adımlar atacağız. Uyum ihlallerinin farkında olan kişilere doğrudan ve gizli bir şekilde yaklaşacağız. Kapılarımız her zaman açıktır. İlgili tüm taraflara adil ve saygılı davranılmasını sağlarız. Ayrıca dijital raporlama sistemimiz “Anlat” (Tell me) üzerinden de iletişime geçebiliriz.

Our statement on modern slavery and human trafficking

Tüm ticaret ve endüstri standartlarını korumaya kararlıyız. Çalışanlarımıza veya iş gücünün diğer üyelerine yönelik her türlü suistimali kınıyoruz. Aynı taahhüdü iş ortaklarımızdan da talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili ek bilgiler “Modern Kölelik Beyannamemizde” verilmiştir.

Lütfen Uyumluluk konusuyla ilgili soru ve endişelerinizi aşağıdaki e-posta adresine gönderin: Compliance@ivoclar.com.

 

 

Download: Modern Slavery Statement