Tüm insanlara onurlu ve saygılı davranmaya kararlıyız.

Sorumluluk bir düşünce yapısıdır

Bir şirketin hava boşluğunda çalışamayacağının çok iyi farkındayız. Bir işletme olarak büyük sorumluluklar taşıyoruz: sadece ürettiğimiz refah için değil, aynı zamanda gelecek nesiller için doğal kaynaklarımızı yönetmek ve çevremizdeki herkese adil ve dürüst muamele edilmesini sağlamak için.

 

Biz bir aile şirketi olarak her zaman uzun vadeli düşünüyoruz. Eninde sonunda paydaşlarımıza fayda sağlayacak sürdürülebilir büyümeye inanıyoruz. Sürdürülebilirliğin üç ayağı - ekonomik, çevresel ve sosyal - ortak refahımızı sağlama vaatlerimizin çerçevesini sağlar.

Değerlerimiz

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SDG'ler) destekliyoruz.

Öğrenen bir şirketiz ve tüm faaliyetlerimiz sürekli iyileştirme sürecinin bir parçasıdır. Sürdürülebilirlikle ilgili çabalarımız aşağıdaki SKH'lere odaklanmaktadır: 3, 4, 5, 8, 9, 12.

Corporate Social Responsibility

Güvenli, modern ve profesyonel iş fırsatları sunuyoruz.

Sorumluluk eylemi bizim için sadece bir slogandan daha fazlasıdır. Tüm değer zincirimiz boyunca sürdürülebilir bir şekilde hareket etmeye kararlıyız. Bu, şirketimizin çalışanlarıyla başlar: Sorumlu bir işveren olarak cazip iş fırsatları yaratır ve fırsat eşitliğini, çeşitliliği ve kaynaştırmayı savunuruz. İş memnuniyetini artırmaya yönelik programlar, çalışanların özel ve profesyonel yaşamlarını uzlaştırmalarını sağlayan girişimler kadar bizim için önemlidir. Tüm çalışanlarımıza uzmanlaşmış ileri geliştirme ve eğitim programları sunuyoruz.

 

Lihtenştayn'da merkez ofisimizde ve dünya çapındaki iştiraklerimizde ve şubelerimizde adil ve eşit çalışma koşulları altında yaklaşık 3.500 persone istihdam sağlıyoruz. Bölgesel işgücü piyasalarına fayda sağlamak için yerel insanları işe almaya inanıyoruz. Olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek için yerel tedarikçilerle çalışmayı tercih ediyoruz.

Müşterilerimize yakınız.

Müşterilerimizin gereksinimlerine aktif olarak yanıt vermek, benzersiz Ivoclar DNA'mızda var. Diş hekimleri ve diş teknisyenleri müşterilerimiz için uygulamalar tasarlarken ve geliştirirken her zaman hastalarının tedavi ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz.

Diş hekimlerini, diş teknisyenlerini ve diş hijyenistlerini bilgi ve uzmanlıklarını geliştirmede ve becerilerini mükemmelleştirmede desteklemeye kararlıyız. Dünya çapında sayısız eğitim ve öğretim gelistirmeye kararlıyız.

Dünyanın dört bir yanındaki bölge halkı ile iletişim kuruyoruz.

Başarımız için minnettarız ve karşılığını vermeye inanıyoruz. Çalışanlarımızın daha fazla gelişimini teşvik etmenin yanı sıra, bazı durumlarda uzun yıllar boyunca çeşitli sosyal ve hayır projelerini destekleme konusunda tutkuluyuz.

 

“Birçok durumda sürdürülebilirlik ancak girişimler sebep ve sosyal sorumluluk, birlikte gerçek bir pozitif fark yaratma hedefiyle bir düşünce yapısı haline geldiğinde elde edilebilir.”

Christina Zeller, Yönetim Kurulu Üyesi

Downloads