d.SIGN 53

d.SIGN 53

d.SIGN 53, palladyum ve gümüş içerkli seramik alaşımıdır. Bu alaşımın mekanik ve fiziksel özellikleri özel olarak IPS d.SIGN Fluor-Apatit-cam seramik ile uyumludur.

Avantajları

 • Düşük yoğunluğu sayesinde ekonomik
 • Kolay erime ve döküm özellikleri
 • Açık renkli oksit
 • IPS d.SIGN ve konvansiyonel seramikler ile uyumlu
 • Doku ile uyumluluk sertifikalı

Endikasyonları

 • Onleyler
 • Tek kuronlar
 • Kısmi kuronlar
 • Teleskop ve konik kuronlar
 • Kök kanal postları
 • Kısa ve uzun(çok üyeli) köprüler
 • İmplant üstü yapılar
 • Model dökümü( iskelet)

Bileşim

Pd 53.8
Ag 34.9
Pt < 1.0
In 1.7
Re < 1.0
Ru < 1.0
Li < 1.0
Sn 7.7
Zn 1.2

Teknik özellikler

Renk: beyaz
Yoğunluk(g/cm³): 10.7
Erime derece aralığı (ºC): 1180 - 1280
WAK 25–500 ºC: 14.8
WAK 20–600 ºC: 14.9
Kırılma uzaması (%): 13.0                        
Vickers sertliği: 250
0.2%-Genleşme sınırı (MPa): 545

Download Materials