Určujeme standardy ve stomatologické péči
Ve společnosti Ivoclar Vás chápeme jako stomatologického odborníka i jako jedinečnou osobnost. Podporujeme Vás při Vaší práci zubního lékaře, zubního technika nebo dentální hygienistky, abyste mohli naplňovat své záměry a cíle: zajistit lidem dnes i v budoucnu co nejlepší kvalitu života. Jste nám inspirací. Společně usilujeme o dokonalost.

Pracovní postupy pro úspěšnou práci inspirované zubními lékaři

Pracovní postupy navržené pro úspěšnou laboratoř

Customer insights
Vincent Fehmer hovoří o nové éře v celokeramice
Odborník na celokeramiku ve svých četných publikacích a prezentacích objasňuje význam účelného a efektivního pracovního postupu. Ten zahrnuje i rozhodování o vhodném materiálu pro danou indikaci, což vyžaduje důkladné základní znalosti v oblasti materiálových věd.
Přečtěte si více

Náš pracovní postup pro přímé výplňové materiály

Dosáhněte vysoce kvalitní estetiky. Maximalizujte efektivitu. S naším nejmodernějším portfoliem produktů můžete zvýšit efektivitu svého postupu zhotovování výplní a zároveň vytvářet svým pacientům krásné úsměvy.

Náš pracovní postup pro zirkonové náhrady

Špičková produktivita, rychlé zpracování a estetické výsledky. Velká přesnost, perfektní dosednutí a nádherná estetika našich zirkonových náhrad se díky časově úsporným procesům snoubí s větší produktivitou a efektivitou.