Všeobecné obchodní podmínky a ujednání

Ivoclar Vivadent, AG (dále jen "Ivoclar") provozuje tyto stránky (dále jen „stránky“) pro Vaše osobní informace, vzdělávání a komunikaci. Svým přístupem a prohlížením stránek souhlasíte, bez omezení a výhrad, s následujícími obchodními podmínkami a ujednáními:


1. Není-li uvedeno jinak, vše co na těchto stránkách vidíte nebo čtete, je chráněno autorskými právy a nesmí být, s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu, použito bez předchozího písemného souhlasu Ivoclar. Ivoclar nezaručuje ani neprohlašuje, že nebudou použitím materiálů zobrazených na těchto stránkách porušena práva třetích stran, které nejsou vlastněna nebo přidružena k  Ivoclar;

2. Ivoclar vynakládá přiměřené úsilí, aby na těchto stránkách poskytoval přesné a obsáhlé informace. Ivoclar nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu těchto stránek, včetně správnosti, úplnosti, včasnosti, spolehlivosti nebo dostupnosti všech informací, které obdržíte v souvislosti s používáním těchto stránek.

3. Ivoclar, vydavatel těchto stránek, neručí za přímé nebo nepřímé škody, včetně ušlého zisku, vyplývající z Vašeho přístupu nebo používání stránek. Veškeré informace a údaje poskytované na těchto stránkách jsou poskytované „tak jak jsou“. Ivoclar také nenese žádnou odpovědnost a neručí za jakákoli poškození nebo viry, které mohou napadnout Vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek z důvodu Vašeho přístupu, používání nebo prohlížení webových stránek, nebo stahování jakýchkoli materiálů, videí nebo audio záznamů z těchto stránek.

4. Jakékoli neoprávněné používání obrázků, videí apod. ze stránek může být hodnoceno jako porušení autorských práv, ochranných známek, zákonů o ochraně soukromí a publicity a předpisů a ustanovení pro komunikaci.

5. Obchodní známky, loga a servisní známky zobrazené na těchto stránkách jsou ochrannými známkami Ivoclar nebo jiných uvedených vlastníků. Nic na těchto stránkách nelze považovat za udělení licence nebo práva k užívání jakékoli značky nebo loga uvedených na těchto stránkách. Zneužití jakéhokoli obsahu na těchto stránkách je přísně zakázáno.

6. Ivoclar nezodpovědný za obsah jakýchkoli jiných stránek propojených s těmito stránkami odkazem. Vaše vlastní propojení s jakýmikoli jinými stránkami je na vlastní nebezpečí.

7. Je zakázáno sdílet nebo zasílat jakékoli nezákonné, výhružné, urážlivé, hanlivé, obscénní, pobuřující, pornografické nebo neuctivé materiály nebo jakýkoli materiál, který by mohl představovat nebo povzbuzovat jednání, které by bylo možné považovat za trestný čin, vyvolávalo občansko-právní odpovědnost nebo jinak porušovalo některý z platných zákonů.

8. Software z těchto stránek může dále podléhat zákonům, směrnicím a předpisům.

9. Tyto stránky jsou předmětem průběžných změn a doplnění, která slouží k aktualizacím, doplnění informací a nabízených funkcí.

10. Můžete být požádáni o zodpovězení otázek, které vyžadují poskytnutí osobních údajů. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné a Vaše odpovědi budou použity za účelem poskytnutí individuální péče o zákazníka, zasílání informací o nových produktech a nabídky služeb. Vámi uložené informace budou použity v souladu se zákony pro ochranu osobních údajů.

11. Materiál zobrazený na těchto stránkách můžete stáhnout a použít pro nekomerční, osobní účely. Obsah těchto stránek však nesmíte bez písemného souhlasu Ivoclar používat pro veřejné nebo komerční účely, a to včetně textů, obrázků, audia a videa; a

12. Toto je naše jediná smlouva a dohoda s Vámi stran používání těchto stránek. Nahrazuje veškerou další komunikaci nebo dohody, které jsme případně uzavřeli před zpracováním této Dohody.