Zásady ochrany osobních údajů

1. Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu GDPR je společnost

Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria
Phone: +43 1 263 19 11 0
E-mail: info.atvi@ivoclar.com

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec správce údajů pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese:

Ivoclar Vivadent GmbH
Att. Data Protection Officer
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria
Tel.: +43 1 263 19 11 0
Email: dataprotection.vienna@ivoclar.com

3. Preambule

Ochrana vašich osobních údajů a zachování vašeho soukromí jsou pro nás jako správce údajů velmi důležité. Musíte vědět, jaké informace o vás jsou shromažďovány prostřednictvím našich webových stránek www.ivoclar.com a souvisejících služeb (zkráceně naše „služba“) a jak jsou používány. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o tom.

Dodržování ustanovení obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a všechny dalších místně platných předpisy o ochraně osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Je pro nás důležité, abychom vám poskytli informace o tom které osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme a jaké máte možnosti nastavení. Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují odpovědi na všechny podstatné otázky.

Vaše údaje budou uchovávány, zpracovávány a používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákonnými předpisy o ochraně údajů.

Naši zaměstnanci a pověřenci zpracovávající vaše dotazy jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

4. Vaše práva

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR. Vůči nám jakožto správci údajů máte následující práva:

 1. Máte právo na informace o tom, zda a jaké osobní údaje o vás zpracováváme.

 2. Máte právo na opravu a výmaz těchto osobních údajů.

 3. Máte právo omezit zpracování osobních údajů, které se vás týkají.

 4. Máte také právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací. To neplatí, pokud nám shromažďování, zpracování nebo použití těchto údajů ukládá nebo nás k němu opravňuje právní předpis.

 5. Kromě toho můžete kdykoli odvolat jakýkoli dříve udělený souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů s účinkem do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

 6. Máte také právo na přenositelnost údajů.

 7. Pokud chcete uplatnit svá práva nebo získat informace a/nebo vysvětlení týkající se těchto práv, obraťte se e-mailem nebo poštou na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje naleznete v bodě „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“). Na vaši žádost vám rádi poskytneme informace o vašich osobních údajích v naší databázi. Informace jsou poskytovány zdarma.

 8. Kromě toho máte právo podat u orgánu dozoru pro ochranu osobních údajů stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů.

5. Definice

 1. „Zákaznický portál“ znamená online nástroj dostupný na adrese www.ivoclar.com, jehož prostřednictvím máte přístup k následujícím „službám“.

 2. „Služby“ znamenají všechny služby, které nabízíme prostřednictvím našeho zákaznického portálu. V závislosti na tom, zda je služba v dané zemi dostupná, lze v současné době využívat na této platformě následující služby:

a. „Dotazy zákazníků“ týkající se našich produktů a služeb: Tato služba umožňuje našim zákazníkům poskytnout své kontaktní údaje a vyžádat si informace o našich produktech a službách.
b. „Webový obchod“: Webový obchod umožňuje našim registrovaným zákazníkům objednat si online produkty dostupné online v dané zemi a nechat si je doručit na požadovanou adresu.
c. „Správce objednávek“: Správce objednávek umožňuje našim registrovaným zákazníkům objednat si online zubní náhradu na míru podle svých požadavků. Tato služba je v zásadě podobná webovému obchodu.
d. „Customer Academy“: Customer Academy umožňuje zákazníkům objednat si online i prezenční kurzy a semináře dostupné v dané zemi, a to jak placené, tak bezplatné. 
e. „Registrace na události“: Tato služba umožňuje zákazníkům registrovat se na marketingové akce dostupné v jejich zemi, jako jsou roadshow, veletrhy, předvádění výrobků, soutěže/výherní losování, a žádat o bezplatné vzorky výrobků.
f. „Registrace zařízení“: Tato služba umožňuje našim zákazníkům zadat svou adresu do našeho zákaznického systému nebo se zaregistrovat jako zákazník (v závislosti na nabízených možnostech, srovnatelných s registrací ve webovém obchodě) a s užitím sériového čísla evidovat zakoupená zařízení. 
g. „Ivoclar Cloud“: Tato služba umožňuje našim registrovaným zákazníkům dočasně ukládat data (např. 3D modely zubních náhrad) v cloudu Ivoclar a bezpečně je přenášet třetím stranám, které si sami zvolí (např. zubním technikům). 
h. „Ivoclar Dashboard“: Tato služba umožňuje registrovaným zákazníkům vizualizovat zaznamenaná data, včetně těch, která již byla získána z jiných zdrojů (např. z jejich přístrojů Ivoclar nebo kompatibilních s technologií Ivoclar a podporou IoT). 

6. Jaké údaje jsou shromažďovány a ukládány

Které údaje jsou shromažďovány a ukládány, závisí na tom, které služby na naší platformě používáte. 

(1) Údaje nebo kategorie údajů:

(a) Stejně jako každá jiná webová stránka i náš server automaticky a dočasně shromažďuje a ukládá následující údaje v souborech protokolu serveru, které jsou přenášeny prohlížečem, pokud jste tento             přenos nedeaktivovali:

 • název domény nebo IP adresa žádajícího počítače

 • dotazy klienta na soubor (název souboru a související údaje úplné internetové adresy)

 • kód odpovědi HTTP

 • internetovou stránku, z níž jste nás navštívili (odkazující URL).

 • datum a čas serverového požadavku

 • typ a verze prohlížeče

 • operační systém počítače, který odesílá požadavek

 • Ke shromažďování anonymních údajů o návštěvnosti od uživatelů našich webových stránek se používají také soubory cookie (více informací naleznete v části Soubory cookie níže a v našich Zásadách používání souborů cookie). Tyto anonymní údaje o návštěvnosti mohou být použity pro účely průzkumu trhu a pro uspořádání našich webových stránek na základě poptávky zákazníků.

(b) Pokud je platforma použita pro dotazy zákazníků, jsou od zákazníků shromažďovány následující údaje. Povinné údaje nutné pro zpracování jsou při zadávání označeny zvlášť, ostatní údaje jsou dobrovolné: 

 • E-mail

 • Akademický titul

 • Pohlaví

 • Jméno a příjmení

 • Telefon

 • Fax

 • Preferovaný komunikační kanál

 • DIČ

 • E-mail pro elektronickou fakturaci

 • Daňový kód

 • Číslo licence

 • Název společnosti

 • Číslo zákazníka

 • Jméno vlastníka

 • Odvětví

 • Funkce

 • Ulice a číslo domu společnosti

 • Doplňující údaj o adrese společnosti

 • PSČ společnosti

 • Město/obec sídla společnosti

 • Stát/spolková země sídla společnosti

 • Země sídla společnosti

(c) Při používání služby „Webový obchod“ jsou kromě již zmíněných osobních údajů shromažďovány v důsledku využití platformy pro dotazy zákazníků tyto další údaje:

 • fakturační a dodací adresa (adresy)

 • objednané nebo zakoupené produkty a služby

 • vaše zpětná vazba (i veřejná) na naše produkty a služby ve smyslu hodnocení, zákaznických recenzí nebo spokojenosti

(d) Při používání služby „Správce objednávek“ jsou kromě již zmíněných osobních údajů shromažďovány v důsledku využití platformy pro dotazy zákazníků tyto další údaje: 

 • fakturační a dodací adresa (adresy)

 • objednané nebo zakoupené produkty a služby

 • vaše zpětná vazba (i veřejná) na naše produkty a služby ve smyslu hodnocení, zákaznických recenzí nebo spokojenosti

(e) Při používání služby „Customer Academy“ jsou kromě již zmíněných osobních údajů shromažďovány v důsledku využití platformy pro dotazy zákazníků tyto další údaje:

 • fakturační a dodací adresa (adresy)

 • objednané nebo zakoupené produkty a služby

 • osobní číslo licence

 • vaše zpětná vazba (i veřejná) na naše produkty a služby ve smyslu hodnocení, zákaznických recenzí nebo spokojenosti

(f) Při používání služby „Registrace zařízení“ jsou kromě již zmíněných osobních údajů shromažďovány v důsledku využití platformy pro dotazy zákazníků tyto další údaje: 

 • sériové číslo registrovaného zařízení
 • typ zařízení 

(g) Při používání služby „Ivoclar Cloud“ jsou kromě osobních údajů již zmíněných v souvislosti s využitím služby „Webový obchod“ shromažďovány v důsledku využití platformy pro dotazy zákazníků tyto další údaje:

 • příjemce údajů a jeho kontaktní údaje 

Prostřednictvím této služby má zákazník možnost předávat nebo tam ukládat údaje v souladu s aktuálně platnými podmínkami použití této služby. V této službě jsou ukládány a předávány údaje, které do ní zákazník dobrovolně umístí, respektive které chce předat třetím stranám. Může se jednat i o osobní údaje, za které je odpovědný pouze zákazník.

(h) Při používání služby „Dashboard“ nejsou shromažďovány žádné další údaje nad rámec osobních údajů, které již byly uvedeny v souvislosti s použitím platformy pro jednotlivé služby. 

(i) "eIFU": eIFU obsahuje návod k použití k jednotlivým výrobkům. Pokud se přihlásíte k odběru novinek a změn, budeme Vám posílat upozornění na každou aktualizaci dokumentu.

(2)  Dotčené skupiny osob:
            (a) uživatelé domovské stránky 
            (b) naši zákazníci
            (c) zaměstnanci našich zákazníků 
            (d) smluvní partneři našich zákazníků 
            (e) naši zaměstnanci 

7. Za jakým účelem jsou údaje shromažďovány a uchovávány a jak jsou používány?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem provozování, poskytování a zlepšování našich služeb. Mezi tyto účely patří:

 • Informace o našich produktech a službách požadované zájemcem a zákazníkem. Vaše osobní údaje používáme k zasílání informací, které jste si vyžádali, prostřednictvím vámi požadovaného komunikačního kanálu.

 • Nákup a dodávky výrobků a služeb. Vaše osobní údaje používáme k přijímání a vyřizování objednávek, dodávání produktů (zpoplatněných nebo bezplatných) a poskytování služeb (zpoplatněných nebo bezplatných), k vývoji a vyhodnocování potřeb nových produktů a služeb, k vývoji, testování a uvádění nových produktů a služeb na trh, ke zpracování plateb a ke komunikaci týkající se objednávek, produktů a služeb (např. komunikace o transakcích nebo žádost o zpětnou vazbu ve smyslu hodnocení, zákaznických recenzí nebo spokojenosti, vyhodnocování potřeb, vývoje, testování a uvádění zakoupených produktů nebo služeb na trh). Vaše osobní údaje dále používáme k plnění našich zákonných (např. záručních) a smluvních (např. garanční smlouva) povinností v rámci kupní, garanční nebo servisní smlouvy.

 • Poskytování a zlepšování našich služeb a odstraňování problémů (např. IV Cloud). Vaše osobní údaje používáme k zajištění funkcí, analýze služeb a produktů, odstraňování problémů a uživatelské zkušenosti a efektivity našich služeb.

 • Doporučení a personalizace. Pokud jste s tím souhlasili, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli doporučit funkce, produkty a služby, které by vás mohly zajímat, zjistili vaše preference a personalizovali vaši zkušenost s našimi službami.

 • Dodržování zákonných povinností. V určitých případech podléháme zákonným povinnostem shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje. Od kupujících shromažďujeme například údaje o jejich sídle, daňovém identifikačním čísle (pokud je to nutné) a informace o jejich bankovním účtu pro účely ověření totožnosti a další.

 • Komunikace s vámi. Pokud jste s tím souhlasili nebo pokud je to umožněno na jiném právním základě (např. smlouva nebo oprávněný zájem), použijeme vaše osobní údaje, abychom s vámi mohli komunikovat o našich produktech a službách prostřednictvím různých kanálů (např. telefon, e-mail, chat, Messenger, SMS, fax, osobně, poštou nebo jiné komunikační nástroje, jako je Showpad).

 • Reklama a propagace. Pokud jste s tím souhlasili, použijeme vaše již shromážděné osobní údaje a další údaje, jako jsou vaše interakce s našimi a dalšími službami (např. platformami sociálních médií), obsahy nebo výkony, a tyto automaticky vyhodnotíme, abychom vám mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu na produkty a služby nebo abychom vám na základě vašeho souhlasu zasílali e-mailem nebo prostřednictvím jiných komunikačních nástrojů informace o produktech a službách našich a našich přidružených společností (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies), které by vás mohly zajímat. Údaje, které vás osobně identifikují, používáme k zobrazování zájmově orientované reklamy.

 • Připomenutí nedokončené transakce v nákupním košíku. Pokud jste s tím souhlasili, budete e-mailem informováni, že máte v nákupním košíku v našem webovém obchodě produkty nebo služby a že váš nákup nebyl dokončen.

 • Prevence podvodů a úvěrových rizik. Osobní údaje zpracováváme za účelem prevence nebo odhalení podvodů a zneužití, abychom zajistili bezpečnost našich zákazníků, našeho podniku a třetích stran. K hodnocení a řešení úvěrových rizik používáme v případě potřeby také scoringové metody a spolupracujeme s externími partnery (např. dun&bradstreet).

 • Kontrola a doplnění našich údajů. Osobní údaje zpracováváme za účelem kontroly jejich správnosti a jejich případného doplnění. Za tímto účelem také shromažďujeme veřejně dostupné údaje na platformách sociálních médií a spolupracujeme případně také s externími partnery, kteří nám poskytují údaje.

 • Účely, pro které žádáme o váš souhlas. Můžeme vás požádat o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro konkrétní účel, který vám sdělíme. Pokud souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro určitý účel, můžete svůj souhlas kdykoli svobodně odvolat a my přestaneme zpracovávat vaše údaje pro tento účel.

8. Sociální sítě

Na našich webových stránkách najdete odkazy na sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn a Instagram. Údaje (původní stránka, případně uživatelské jméno, pokud jste přihlášeni k dané službě, IP adresa) budou předány provozovateli platformy až poté, co kliknete na příslušné tlačítko/ikonu. Informace o shromažďování a použití osobních údajů ze strany provozovatele příslušné platformy naleznete v zásadách ochrany osobních údajů provozovatele platformy.

9. Jak je to se soubory cookie?

Soubor cookie je malý soubor obsahující řetězec znaků, který je odeslán do vašeho počítače, když navštívíte internetovou stránku. Když pak znovu navštívíte tuto internetovou stránku, soubor cookie umožní stránce rozpoznat váš prohlížeč. Soubory cookie obvykle nejsou využívány k ukládání osobních údajů, mohou však ukládat uživatelské preference a další informace. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny soubory cookie nebo aby vás informoval o odeslání souboru cookie. Postupujte při tom podle pokynů v nápovědě svého prohlížeče týkajících se zakázání a smazání souborů cookie.

Soubory cookie používáme k tomu, abychom našim systémům umožnili rozpoznat koncové zařízení nebo prohlížeč, které používáte, a mohli vám poskytnout naše služby. Některé funkce nebo služby internetové stránky nemusí bez souborů cookie správně fungovat, proto doporučujeme přijmout soubory cookie, abyste mohli naše stránky využívat v plném rozsahu.

Další informace o souborech cookie a o tom, jak je využíváme, si přečtete v našich zásadách o souborech cookie (https://www.ivoclarvivadent.com/cookies).

10. Příjemci údajů nebo kategorie příjemců

Osobní údaje zákazníků v níže popsaném rozsahu předáváme následujícím příjemcům:

 • oddělením společnosti Ivoclar Vivadent AG a přidruženým společnostem (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) a jejich zaměstnancům,

 • technických službám, pokud jsou nezbytné pro plnění smluvního vztahu,

 • zpracovatelům objednávek a dalším poskytovatelům služeb a smluvní partnerům (např. logistickým partnerům, platebním službám) v rozsahu nezbytném pro plnění smluvního vztahu

 • a státním orgánům v rámci nadřazených zákonných povinností,

které buď podléhají ustanovením těchto zásad ochrany osobních údajů, nebo uplatňují opatření poskytující alespoň takovou míru ochrany, jaká je zajištěna těmito zásadami ochrany osobních údajů. 

Poskytovatel služeb a smluvní partner: 
Plněním úkolů pro nás pověřujeme jiné společnosti a jednotlivce. Příklady zahrnují mimo jiné vyřizování objednávek produktů a služeb, doručování, zasílání dopisů nebo e-mailů, správu seznamů našich zákazníků, analýzu našich databází, podporu při propagačních činnostech, poskytování výsledků vyhledávání a odkazů (včetně zpoplatněných nabídek a odkazů), zpracování plateb (kreditní karty, inkasa z účtů a nákupy na fakturu), zprostředkování obsahů, hodnocení úvěrového rizika a zákaznickou službu. Tito externí poskytovatelé služeb a smluvní partneři mají přístup k osobním údajům potřebným k plnění svých úkolů. Nesmí je však používat k žádnému jinému účelu. Kromě toho jsou povinni nakládat s údaji v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony o ochraně údajů. 

Ochrana správce: 
Osobní údaje zákazníků zveřejňujeme, pokud nás k tomu zavazuje zákon nebo pokud je takové zveřejnění nezbytné k prosazení našich všeobecných obchodních podmínek či jiných ujednání nebo k ochraně našich práv a práv našich zákazníků a třetích stran. To zahrnuje také výměnu dat se společnostmi v zájmu předcházení a minimalizování zneužití a podvodů s kreditními kartami. 

Ve všech ostatních případech vás o předání vašich osobních údajů třetím stranám budeme informovat předem. Budete tak mít možnost rozhodnout se, zda vaše osobní údaje mají nebo nemají být sdíleny s třetí stranou.


Předávání údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor: 
Při předávání osobních údajů třetím stranám v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) vždy dbáme na to, aby byl přenos údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými zákony o ochraně údajů. 

11. Právní základ pro zpracování údajů správcem údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů (dotčené osoby) se zpracováním osobních údajů, slouží tento souhlas jako právní základ.
Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží právní plnění jako právní základ. To platí i pro procesy zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření.
Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, slouží tato zákonná povinnost jako právní základ.
V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží tyto životně důležité zájmy jako právní základ.
Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvním uvedeným zájmem, slouží tento oprávněný zájem jako právní základ pro zpracování. 

12. Vymazání dat a doba jejich uložení

Vaše osobní údaje ukládáme, abychom vám umožnili průběžné využití našich služeb. Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo jak je to předepsáno zákonem, např. pro daňové a účetní účely po dobu deseti let. Osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Údaje mohou být uchovány nad rámec této doby, pokud to stanoví nebo nařídí zákonodárce ve vyhláškách, zákonech či jiných předpisech, které se vztahují na správce. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenými normami, s výjimkou případů, že je další uchovávání údajů nutné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy.

O dalších lhůtách uchovávání údajů vás budeme informovat. Uchováváme například přehledy vašich objednávek, abychom mohli zkontrolovat vaše minulé nákupy a adresy, na které byly vaše objednávky odeslány (a pokud si to přejete, objednávky zopakovat), a abychom mohli zlepšit relevanci doporučovaných produktů a obsahu. Osobní údaje shromážděné při každém vyvolání naší platformy a přenosu souborů uchováváme po dobu maximálně jednoho roku. Tyto údaje jsou ukládány z důvodu zabezpečení dat – zejména pro účely obrany proti pokusům o útoky na naše webové servery – a pro zajištění stability a provozní bezpečnosti našich systémů.

13. Zabezpečení dat

Využíváme aktuální technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše údaje, které spravujeme, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. NAPŘÍKLAD:

 • To protect the security of your information during transmission, we use Secure Sockets Layer software (SSL). This software encrypts the data that you transmit.
 • When dealing with credit cards, our partner follows the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) for the processing of payments by credit card.
 • We maintain physical, electronic and procedural safeguards in connection with the collection, storage and disclosure of personal information of our customers. These security measures include asking you to provide proof of your identity before we disclose any personal information to you.

Naše bezpečnostní opatření se neustále zdokonalují v souladu s technologickým vývojem.

14. Smluvní zpracování

Předání údajů externím poskytovatelům služeb může následovat v rámci smluvního zpracování podle čl. 28 GDPR. Tito zpracovatelé byli pečlivě vybráni a pověřeni, jsou vázáni našimi pokyny a ustanoveními GDPR a jsou pravidelně kontrolováni.

Pro platformu byli najati tito zpracovatelé:

 • SAP CDC (cloud)

 • Salesforce.com EMEA Limited (cloud)

 • Pimcore (cloud)

 • Paymetric (poskytovatel platebních služeb)

 • dun&bradstreet (kontrola úvěrové způsobilosti)

 • Cvent (registrace na události)

 • Walls.io

V případě potřeby mohou být přidáni další zpracovatelé údajů. Na vaši žádost vám poskytneme seznam všech zpracovatelů.

15. Předávání údajů do třetích zemí

Některé naše přidružené společnosti a smluvní partneři se nacházejí v zemích s odlišnou úrovní ochrany osobních údajů. To platí zejména pro země, které nepatří do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Úplný seznam našich přidružených společností najdete zde (https://www.ivoclarvivadent.com/en_li/tools/group-companies).

K přenosu osobních údajů do zemí mimo EHP dochází pouze za následujících podmínek:

 • Evropská komise vydala ve vztahu k třetí zemi tzv. rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 GDPR, tj. prohlásila, že třetí země poskytuje úroveň ochrany osobních údajů odpovídající úrovni v zemích Evropské unie.

 • Nebylo vydáno rozhodnutí o přiměřenosti, ale existuje dostatečná úroveň ochrany osobních údajů, a s příjemcem údajů byla ujednána právně závazná vhodná opatření ochrany osobních údajů (např. uzavřením standardních smluvních doložek Evropské komise v jejich aktuálně platném znění).

 • Nebylo vydáno rozhodnutí o přiměřenosti a neexistuje dostatečná úroveň ochrany osobních údajů, ale s příjemcem údajů byla ujednána právně závazná vhodná opatření ochrany osobních údajů (např. uzavřením standardních smluvních doložek Evropské komise v jejich aktuálně platném znění) a další záruky. Dalšími zárukami mohou být závazné interní předpisy o ochraně osobních údajů (např. vnitropodnikové dohody s účinkem na třetí stranu, závazná podniková pravidla) nebo pozitivní zpráva o prosazování práva, dotazník o posouzení rizik s nízkým výsledným rizikem nebo prohlášení, že se na  zpracovatele nevztahuje nařízení USA FISA 702. Kopii těchto dohod si můžete vyžádat u správce údajů nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů.

 • Pokud jste výslovně souhlasili s navrhovaným přenosem údajů nebo pokud jsme k přenosu údajů oprávněni z jiného důvodu uvedeného v čl. 49 GDPR.

Vaše osobní údaje budou předávány pouze v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností, zejména v rámci skupiny Ivoclar Vivadent. Bez vašeho souhlasu vaše osobní údaje neprodáme, nelicencujeme ani nepronajmeme jiným stranám než těm, které již byly zmíněny. Vaše údaje bychom zveřejnili, pokud bychom byli v dobré víře přesvědčeni, že jejich zveřejnění je nezbytné pro dodržení zákona, pro účely trestního řízení nebo splnění soudního příkazu nebo pro ochranu práv, majetku či bezpečnosti jiné osoby, včetně našeho vlastního majetku nebo práv.

V určitých případech, např. pokud existuje příslušný soudní příkaz, jsme ze zákona povinni předat údaje požadujícímu státnímu orgánu nebo třetí straně. Za určitých okolností také bez možnosti informovat vás o tom.

16. Sledování pomocí fusedeck

Tato webová stránka používá ""fusedeck"", řešení pro sledování poskytované společností Capture Media AG (dále jen ""Capture Media""). Capture Media je švýcarská společnost se sídlem v Curychu, která jménem svých zákazníků měří využívání webových stránek v souvislosti s angažmá a událostmi. Sledování je anonymní, takže získané informace nelze přiřadit k identifikovaným nebo identifikovatelným osobám.

Další informace o ochraně údajů a právech, která mají subjekty údajů v souvislosti se službou ""fusedeck"", včetně jejich práva na ""opt-out"" (právo vznést námitku), naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů a v Informacích o právu vznést námitku.

https://fuse.ivoclar.com/de/5rat9XCVP2

17. Monitorování infrastruktury pomocí Dynatrace

Webové stránky používají Dynatrace jako nástroj pro monitorování technických problémů, které by se mohly vyskytnout u uživatelů. Dynatrace je americká společnost se sídlem ve Walthamu. Řešení sleduje technické chyby a v případě výskytu chyb ukládá anonymizovaný záznam relace uživatele.
 
Další informace naleznete na webových stránkách Dynatrace: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy/

18. Vícejazyčná zákaznická podpora s ChatLingual

ChatLingual je vícejazyčná podniková platforma pro zasílání zpráv, která poskytuje překlady zákaznické podpory. Nástroj je propojen s našimi kanály pro zasílání zpráv integrovanými se Salesforce (FB messenger, WhatsApp a SMS) a dočasně ukládá obsah chatů, které přicházejí prostřednictvím těchto kanálů, aby je mohl překládat v reálném čase. Používáním našich chatů souhlasíte s předáním celého obsahu chatu společnosti ChatLingual, USA za účelem překladu.

Další informace naleznete na webových stránkách ChatLingual: https://www.chatlingual.com

19. Monitorování pomocí služby Cloudflare

Tyto webové stránky používají službu „Cloudflare“, která je bezpečnostním opatřením zavedeným za účelem ochrany našich webových stránek před škodlivými roboty a automatizovanými útoky. Cloudflare je americká společnost se sídlem v Kalifornii. Jedná se o neviditelnou kontrolu legitimity uživatelů, kteří odesílají své údaje prostřednictvím webových formulářů na těchto webových stránkách. Cloudflare využívá pouze údaje o relaci k ověření lidského chování uživatele a spoléhá se na údaje od výrobců zařízení nebo modely strojového učení; neshromažďuje citlivé informace ani neukládá soubory cookie. Podrobnosti a další informace o zpracování údajů a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na následující stránce:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy

20. Změna těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit zveřejněním pozměněného znění. Příslušné změny budou oznámeny zde, abyste se o nich mohli kdykoli informovat.

Poslední změna: říjen 2023