Sdílení stejných základních hodnot nás posiluje.

Abychom dosáhli svých cílů, musí být naše jednání vždy zodpovědné a profesionální. Jednání členů našeho vedení a našich zaměstnanců se řídí základními hodnotami a zákonnými normami.

Tyto hodnoty jsou uvedeny v našem kodexu obchodního chování – Code of Business Conduct 2020 (CoBC). Tento kodex představuje standard pro způsob, jakým jednáme s lidmi uvnitř i vně společnosti. Platí jak pro naše vedení, tak pro naše zaměstnance.

Stáhnout: Code of Business Conduct (kodex obchodního chování)

Náš program dodržování předpisů

Dodržování předpisů a integrita jsou pevnou součástí našich obchodních procesů. Tyto povinnosti bereme velmi vážně. Realizací programu je pověřen náš podnikový pracovník pro dodržování předpisů. Naše rada pro dodržování předpisů je složena z manažerů z různých částí společnosti. Jejich cílem je zajistit, aby společnost dodržovala naše standardy a vnitřní normy i zákonné požadavky, a soustavně zlepšovat naši výkonnost v této oblasti. Toto úsilí se vyplácí, protože pomáhá předcházet rizikům a chránit naši společnost a její zaměstnance před škodami. Regionální zástupci pro dodržování předpisů v našich dceřiných společnostech jsou zodpovědní za místní úpravu a implementaci programu ve svém regionu.

Včasné rozpoznání porušení a odchylek nám umožňuje zabránit případným škodám pro společnost, naše zaměstnance a obchodní partnery. V reakci na hlášení našich zaměstnanců podnikneme spravedlivé a přiměřené kroky. K osobám, které jsou upozorněny na porušení předpisů, budeme přistupovat přímo a diskrétně. Naše dveře jsou vždy otevřené. Zajistíme, aby se všemi zúčastněnými stranami bylo jednáno spravedlivě a s respektem. Můžete se na nás obrátit také prostřednictvím našeho digitálního systému hlášení „Tell me“ („Pověz mi“).

Naše prohlášení o moderním otroctví a obchodování s lidmi

Zavazujeme se dodržovat všechny obchodní a průmyslové normy. Odsuzujeme jakýkoli druh zneužívání pracovní síly našich zaměstnanců nebo jiných členů skupiny. Stejný závazek vyžadujeme i od našich obchodních partnerů. Další informace k tomuto tématu jsou uvedeny v našem „Prohlášení o moderním otroctví“.

Své dotazy a připomínky k tématu dodržování prohlášení zasílejte na následující e-mailovou adresu: compliance@ivoclar.com

 

 

Stáhnout: Prohlášení o moderním otroctví