Naší povinností jako společnosti je odpovědně hospodařit s přírodními zdroji.

Ve společnosti Ivoclar se naše myšlenky a aktivity řídí v každé fázi vzniku výrobku zásadami udržitelného rozvoje, od nákupu surovin až po výrobu a expedici výrobku. Jsme odhodláni dostát své ekologické odpovědnosti s cílem dlouhodobě šetřit naše přírodní zdroje.

Náš systém environmentálního managementu odpovídá mezinárodně uznávané normě ISO 14001. Společnost tedy splňuje všechny požadavky na provozní environmentální řízení. Při plánování, řízení, monitorování a zlepšování všech provozních procesů zohledňujeme příslušné environmentální aspekty. Náš systém environmentálního managementu byl úspěšně zaveden a certifikován společností TÜV-SÜD v našem výrobním závodě v Itálii. Následně byl zaveden v Lichtenštejnsku a poté v USA, na Filipínách a v Rakousku.

Údaje o celosvětových emisích skleníkových plynů zaznamenáváme od roku 2019. Naším cílem je snížit zavedením cílených opatření uhlíkovou stopu ve všech našich závodech po celém světě.

Ekologické obaly jsou naší prioritou.

Snažíme se vyrábět naše obaly z energeticky a surovinově úsporných materiálů. Když uvedeme na trh nový výrobek, jeho obal je automaticky vyroben ze surovin z udržitelných zdrojů. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom postupně nahradili obaly stávajících výrobků řešeními šetrnými k životnímu prostředí.

Podpora udržitelných možností dopravy

Společnost Ivoclar realizuje projekt čisté mobility, který pomáhá zaměstnancům snižovat emise CO2. V sídle společnosti nabízíme řadu pobídek, které zaměstnance motivují k tomu, aby místo autem jezdili do práce veřejnou dopravou nebo na kole. Kromě toho jsme od roku 2018 optimalizovali systém řízeného parkování s cílem omezit osobní automobilovou dopravu. Byly postaveny další zastřešené stojany na kola včetně parkovacích míst vybavených nabíjecími stanicemi pro elektrokola.

Download