Madagaskar: Čistá voda - zdraví lidé.

V rámci projektu Drink & Donate (Pijte a darujte) pijí zaměstnanci společnosti Ivoclar již několik let místo balené minerální vody vodu z kohoutku. Smlouva s touto neziskovou organizací byla nedávno obnovena.

Voda je vzácný a omezený zdroj, a proto by neměla být považována za samozřejmost. Společnost Ivoclar podporuje neziskovou organizaci Drink & Donate od roku 2017. Program funguje pod heslem „Pijte vodu z kohoutku. Darujte pitnou vodu“. Díky tomuto příspěvku je lidem v méně prosperujících oblastech světa zajištěn přístup k čisté vodě.

Projekt Miandrivazo, který se uskutečnil díky programu Drink & Donate, podporuje šest místních obcí na Madagaskaru v jejich snaze o zajištění udržitelného přístupu k čisté vodě.

Madagaskar je jednou z nejchudších zemí světa. Devadesát dva procent obyvatel žije pod hranicí chudoby. Pouze malá část venkovského obyvatelstva má přístup k čisté pitné vodě. Chybí základní hygienické služby a správné hygienické návyky. Důsledkem jsou gastrointestinální onemocnění a vysoká dětská úmrtnost.

Tuto situaci se snaží zmírnit projekt Miandrivazo, který realizuje organizace Helvetas. V regionu, kde projekt působí, podporuje Helvetas komunity při získávání odborných znalostí a při vytváření strategií včetně plánovacích a kontrolních nástrojů, které jim umožní s pomocí místních podniků další rozvoj zásobování sladkou vodou. Kromě rozvoje infrastruktury pro zásobování pitnou vodou se projekt zaměřuje na vytváření obecného povědomí o důležitosti osobní hygieny mezi místním obyvatelstvem.

Corporate Social Responsibility Report