Srí Lanka: Život ve stínu ostrovního slunce

Srí Lanka je oblíbenou dovolenkovou destinací mnoha lidí. Mimo turistická centra však chybí náležitá infrastruktura a dostatek škol v přijatelné vzdálenosti. Mnoho místních obyvatel nemá přístup ani k tomu nejzákladnějšímu vzdělání. Ve snaze pomoci těmto lidem navázala společnost Ivoclar spolupráci se soukromou iniciativou, která vznikla před více než 30 lety.

Výlet do vnitrozemí ostrovní země je horkým a vlhkým zážitkem. Autobus je zaplněný do posledního místa a není v něm klimatizace. Vlhký tropický vzduch způsobuje, že se vám oblečení okamžitě lepí na tělo. Úzké silnice místy překonávají srázné svahy. Cestujícími neustále otřásají díry po výmolech. Osm hodin na 180 kilometrů je zde zcela normální. Heinz a Luisa Mühleggovi podnikají tuto náročnou cestu alespoň jednou ročně, aby propagovali svůj sociální projekt a podali pomocnou ruku. Srí Lanka se pro oba Lichtenštejnce stala druhým domovem. Na tomto ostrově v Indickém oceánu totiž našli své poslání.

Vše začalo v roce 1990 s kouskem kartonu. Na výletě po ostrově manželé narazili na školku, ve které se jako tabule používal černě natřený kus tohoto obalového materiálu. Manželé se rozhodli, že pro školu pořídí pořádnou tabuli. Krátce nato darovali také židle a stoly. Dále pomohli nahradit zchátralou hliněnou chatrč, která sloužila jako škola, malou, ale stabilní budovou.

Od té doby se toho hodně událo. Ze soukromé iniciativy se stala nezisková organizace Lanka Help. Dnes je možné z darů financovat obědové balíčky pro děti z různých vzdělávacích zařízení. Pro některé z těchto dětí je to jediné jídlo, které za celý den dostanou. Byly postaveny nové školy a dětské domovy a modernizována stávající zařízení. Organizace získala dary na stipendia pro učitele a studenty, aby se udržel v chodu vzdělávací systém. Kromě toho organizace platí společné taxíky na dopravu dětí do školy a ze školy. Snaží se také přesvědčit rodiče, kteří jsou skeptičtí a váhají posílat své děti do školy, o výhodách formálního vzdělání pro děti a jejich rodiny. Zásadním úkolem je budování obecného povědomí! Mnoho matek a otců se smířilo s tím, že oni i jejich děti budou žít jako levní a nekvalifikovaní dělníci na četných čajových a kaučukových plantážích v zemi. Navzdory usilovné práci a mnoha úspěchům je na Srí Lance stále co dělat. Proto bude společnost Ivoclar i nadále podporovat práci organizace Lanka Help.

 

Corporate Social Responsibility Review