Callisto Implant 78

Slitina pro keramiku s vysokým obsahem zlata

Callisto Implant 78

Callisto Implant 78 je slitina pro keramiku s vysokým obsahem zlata. Je vhodná zejména na implantologické superstruktury.

Výhody

 • Bez obsahu stříbra a mědi
 • 96% obsah ušlechtilých kovů
 • Velmi vysoká pevnost
 • Vynikající vlastnosti při lití a vtoku
 • Rovnoměrně rozložené částice o velikosti 16–25 µm

Indikace

 • Onleje
 • Částečné korunky
 • Samostatné korunky
 • Teleskopické a kónusové korunky
 • Kořenové čepy
 • Rozsáhlé i méně rozsáhlé můstky
 • Implantologické superstruktury
 • Odlitky modelů

Složení

Au 78,6
Pt 9,7
Pd 7,9
In 3,4
Fe < 1,0
Re < 1,0
Rh < 1,0
Ru < 1,0

Technické údaje

Typ                                                        4
Barva                                                   bílá
Hustota (g/cm³)                                 17,6
Tání (°C)                                             1135–1250
Licí teplota (°C)                                 1305–1365
CTE 25 – 500 °C                              13,9
CTE 20 – 600 °C                              14,0
Elongace (%)                                     5,0
Modul elasticity (MPa)                      110,000
Tvrdost dle Vickerse                         240
0,2% testované napětí (MPa)          600

 

Download Materials