Elektra

Slitina na korunky a můstky na bázi paladia

Elektra

Elektra je klinicky ověřená slitina na korunky a můstky na bázi paladia vykazující vynikající vlastnosti.

Výhody

  • Klinicky ověřená
  • Široké spektrum indikací
  • Certifikovaná biokompatibilita

Indikace

  • Onleje
  • Částečné korunky
  • Samostatné korunky
  • Teleskopické a kónusové korunky
  • Kořenové čepy
  • Rozsáhlé i méně rozsáhlé můstky

Složení

Pd 25,0
Ag 58,3
Cu 14,7
In 2,0
Ru < 1,0
Re < 1,0
Li < 1,0

Technické údaje

Typ                                                       4
Barva                                                   bílá
Hustota (g/cm³)                                 10,4
Tání (°C)                                             865 - 990
Licí teplota (°C)                                 1045 - 1105
Modul elasticity (MPa)                      81,000
Elongace (%)                                     8,0
Tvrdost dle Vickerse                        185
0,2% testované napětí (MPa)         465

Download Materials