W-1

Slitina pro keramiku na bázi paladia

W-1

W-1 je klinicky ověřená slitina pro keramiku na bázi paladia vykazující vynikající vlastnosti.

Výhody

 • Klinicky ověřená
 • Extra tvrdá
 • Široké spektrum indikací
 • Snadno se zpracovává
 • Certifikovaná biokompatibilita

Indikace

 • Onleje
 • Inleje
 • Částečné korunky
 • Samostatné korunky
 • Teleskopické a kónusové korunky
 • Kořenové čepy
 • Rozsáhlé i méně rozsáhlé můstky
 • Implantologické superstruktury

Složení

Pd 53,3
Ag 37,7
Sn 8,5
In < 1,0
Ru < 1,0
Li < 1,0

Technické údaje

Typ                                                    4
Barva                                               bílá
Hustota (g/cm³)                             11,1
Tání (°C)                                         1185 - 1270
Licí teplota (°C)                             1320 - 1380
Modul elasticity (MPa)                 114,000
CTE 25 – 500 °C                          15,2
CTE 20 – 600 °C                          15,4
Elongace (%)                                11,0
Tvrdost dle Vickerse                    240
0,2% testované napětí (MPa)     450

Download Materials