Bluephase Meter II

Reference pro určení intenzity světla

Bluephase Meter II je přesný radiometr pro rychlé a snadné ověření světelné intenzity všech typů polymeračních lamp.

Pouze pravidelné ověřování výkonu zajistí adekvátní polymeraci a konstantně vysokou kvalitu výplní vytvrzovaných světlem.

S pomocí Bluephase Meter II je možné kdykoli rychle a přesně změřit světelnou intenzitu [v mW/cm2] stejně jako světelný výkon [v mW]. Naměřené hodnoty jsou získávány ve třech jednoduchých krocích: pomocí šablony na zadní straně se změří průměr světlovodu, hodnota se vloží a s pomocí středící šablony se osvítí snímač.

Výsledky tohoto inovativního principu měření jsou mimořádně přesné, tak, jak to nikdy předtím nebylo možné. Kromě toho je Bluephase Meter II vhodný pro všechny typy polymeračních lamp.

Výhody

  • Vysoká přesnost měření s tolerancí pouze ± 10 % ve srovnání s měřeními pomocí kulového integrátoru
  • Vhodné pro všechny typy polymeračních lamp, jako je halogenová, plazmová, LED, atd.
  • Ergonomický a praktický design pro každodenní mobilní použití
  • Integrovaná šablona pro určení průměru kulatých světlovodů
  • Doplňkový program pro určování světelného výkonu v miliwattech [mW]
  • Digitální displej
  • Tříletá záruka

Indikace

  • Umožňuje přesné a neomezené ověření světelné intenzity v [mW/cm2] a světelného výkonu v [mW] všech polymeračních lamp s vlnovou délkou v rozmezí 380 – 550 nm.
Download Materials