Δήλωση προστασίας δεδομένων

1.  Όνομα και διεύθυνση του υπευθύνου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του GDPR είναι

η Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2 (Μπέντερερστρασσε)
FL-9494 Schaaan
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
Τηλ: +423 235 33 60
E-mail: info@ivoclar.com

2.  Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:

Ivoclar Vivadent AG
attn. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Bendererstrasse 2 (Μπέντερερστρασσε)
FL-9494 Schaaan
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
Τηλ.: +423 235 33 60
E-mail: dataprotection.schaan@ivoclar.com

3.  Προοίμιο

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η διαφύλαξη της ιδιωτικής σας ζωής είναι πολύ σημαντικές για εμάς ως υπεύθυνου μέρους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Πρέπει να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς και οι σχετικές υπηρεσίες συλλέγονται μέσω του ιστότοπού μας www.ivoclar.com (εν συντομία "Υπηρεσία") και πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας. Η παρούσα ανακοίνωση προστασίας δεδομένων σας ενημερώνει σχετικά.

Ως εκ τούτου, η συμμόρφωση με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και όλων των άλλων τοπικών διατάξεων προστασίας δεδομένων αποτελεί για εμάς αυτονόητη υποχρέωση. Είναι σημαντικό για εμάς να σας ενημερώνουμε σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία και ποιες επιλογές έχετε. Η παρούσα ανακοίνωση προστασίας δεδομένων σας παρέχει απαντήσεις στις πιο σημαντικές ερωτήσεις.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση προστασίας δεδομένων και τους σχετικούς νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Οι υπάλληλοι και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί μας που επεξεργάζονται τα ερωτήματά σας υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικότητα.

4. Τα δικαιώματά σας:

Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, είστε υποκείμενο των δεδομένων κατά την έννοια του ΓΚΠΔ. Απέναντί μας, ως Υπευθύνου, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα.

(1)   Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε σε σχέση με εσάς.

(2)   Έχετε δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής αυτών των προσωπικών δεδομένων.

(3)   Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

(4)   Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό δεν ισχύει εάν μια νομική διάταξη μας υποχρεώνει ή μας δίνει το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα.

(5)   Επιπλέον, μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει προηγουμένως για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.

(6)   Έχετε επίσης δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

(7)   Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για πληροφορίες ή/και επεξηγήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς (για τα στοιχεία επικοινωνίας, βλέπε "Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων"). Θα χαρούμε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση δεδομένων μας κατόπιν αιτήματος. Οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν.

(8)   Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

5. Ορισμοί

(1)   Ως "Πύλη πελατών" νοείται το διαδικτυακό εργαλείο που είναι προσβάσιμο μέσω του www.ivoclar.com, μέσω του οποίου μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες "Υπηρεσίες".

(2)   "Υπηρεσίες" σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω της "Πύλης πελατών". Ανάλογα με το αν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην εκάστοτε χώρα, οι ακόλουθες υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την πλατφόρμα την τρέχουσα στιγμή:

a.   "Ερωτήσεις πελατών" σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας: Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στους πελάτες μας να παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

b.   "Webshop": Το διαδικτυακό κατάστημα επιτρέπει στους εγγεγραμμένους πελάτες μας να παραγγείλουν online τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα online στην αντίστοιχη χώρα και να τα παραδώσουν στην επιθυμητή διεύθυνση.

c.    "Διαχειριστής παραγγελιών: Ο Διαχειριστής παραγγελιών επιτρέπει στους εγγεγραμμένους πελάτες μας να παραγγείλουν online οδοντοστοιχίες κατά παραγγελία σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Αυτή η υπηρεσία είναι βασικά παρόμοια με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

d.   «Ακαδημία Πελατών» Η Ακαδημία Πελατών δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να κάνουν κράτηση σε διαδικτυακά και επιτόπια μαθήματα και σεμινάρια που είναι διαθέσιμα στην αντίστοιχη χώρα, τόσο επί πληρωμή όσο και δωρεάν.

e.   "Εγγραφή εκδήλωσης": Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στους πελάτες να εγγραφούν σε εκδηλώσεις μάρκετινγκ που είναι διαθέσιμες στη χώρα τους, όπως οδικές παρουσιάσεις, εμπορικές εκθέσεις, επιδείξεις προϊόντων, διαγωνισμούς/ κληρώσεις βραβείων και να ζητήσουν δωρεάν δείγματα προϊόντων.

f.     "Εγγραφή συσκευής": Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στους πελάτες μας να εισάγουν τη διεύθυνσή τους στο σύστημα πελατών μας ή να εγγραφούν ως πελάτες (ανάλογα με τις προσφερόμενες επιλογές, συγκρίσιμες με την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα) και να καταγράψουν τις αγορασμένες συσκευές με σειριακό αριθμό.

g.   "Ivoclar Cloud: Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στους εγγεγραμμένους πελάτες μας να αποθηκεύουν προσωρινά δεδομένα (π.χ. τρισδιάστατα μοντέλα οδοντιατρικών αποκαταστάσεων) στο Ivoclar Cloud και να τα μεταφέρουν με ασφάλεια σε τρίτους που έχουν επιλέξει (π.χ. οδοντοτεχνίτες).

h. "Ivoclar Dashboard: Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στους εγγεγραμμένους πελάτες να απεικονίζουν τα δεδομένα που συλλέγονται, καθώς και τα δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί από άλλες πηγές (π.χ. από τις συσκευές Ivoclar ή τις συμβατές με το IoT συσκευές τους).

i. «eIFU»: Η λειτουργία eIFU παρέχει τις οδηγίες χρήσης για κάθε προϊόν. Με την εγγραφή στις αλλαγές, αποστέλλουμε ειδοποίηση κάθε φορά που ένα έγγραφο έχει επικαιροποιηθεί.

6.  Ποια δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται

Τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε στην πλατφόρμα μας.

(1)  Δεδομένα ή κατηγορίες δεδομένων:

(a)  Όπως συμβαίνει με κάθε ιστότοπο, ο διακομιστής μας συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα και προσωρινά τις ακόλουθες πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησης, εκτός εάν αυτό έχει απενεργοποιηθεί από εσάς:

- Όνομα τομέα ή διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή
- Αιτήματα αρχείων του πελάτη (όνομα αρχείου και τα αντίστοιχα δεδομένα της πλήρους διεύθυνσης διαδικτύου)
- ο κωδικός απόκρισης HTTP
-τη σελίδα στο Διαδίκτυο από την οποία μας επισκέπτεστε (URL παραπομπής)
- Ημερομηνία και ώρα της αίτησης του διακομιστή
-Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
-Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από τον αιτούντα υπολογιστή
-Τα cookies (βλ. Cookie παρακάτω και την Πολιτική μας για τα cookies για περισσότερες λεπτομέρειες) χρησιμοποιούνται επίσης για τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων επισκεψιμότητας από τους χρήστες του ιστότοπού μας. Αυτά τα ανώνυμα δεδομένα επισκεψιμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας αγοράς και για τον προσανατολισμένο στη ζήτηση σχεδιασμό του ιστότοπού μας.

(b) (a)  Κατά τη χρήση της πλατφόρμας για ερωτήματα πελατών, συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα από τον πελάτη. Τα υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία σημειώνονται χωριστά κατά την εισαγωγή, ενώ τα άλλα στοιχεία είναι προαιρετικά:

- Email
-  Ακαδημαϊκός τίτλος
-  Φύλο
- Όνομα & Επώνυμο
- Τηλέφωνο
- Φαξ
- Προτιμώμενο κανάλι επικοινωνίας
- Αριθμός ΦΠΑ
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για ηλεκτρονική τιμολόγηση
- Κωδικός ελέγχου
- Αριθμός άδειας
- Επωνυμία εταιρείας
- Αριθμός πελάτη
- Όνομα του ιδιοκτήτη
- Βιομηχανία
- Λειτουργία
- Οδός και αριθμός κατοικίας της εταιρείας
- Επίθημα διεύθυνσης εταιρείας
- Ταχυδρομικός κώδικας εταιρείας
- Πολιτεία/επαρχία της εταιρείας
- Χώρα της εταιρείας

(c)  Κατά τη χρήση της υπηρεσίας "Ηλεκτρονικό κατάστημα", συλλέγονται τα ακόλουθα περαιτέρω δεδομένα, πέραν των προσωπικών δεδομένων που έχουν ήδη αναφερθεί κατά τη χρήση της πλατφόρμας για την υποβολή ερωτημάτων πελατών:

- Διεύθυνση(-ες) χρέωσης και παράδοσης
-Προϊόντα και υπηρεσίες που παραγγέλνετε ή αγοράζετε
-Τα σχόλιά σας (επίσης δημόσια) σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας υπό την έννοια των αξιολογήσεων, των κριτικών πελατών ή της ικανοποίησης των πελατών

(d)  Κατά τη χρήση της υπηρεσίας "Διαχειριστής παραγγελιών", συλλέγονται τα ακόλουθα πρόσθετα δεδομένα, πέραν των προσωπικών δεδομένων που έχουν ήδη αναφερθεί κατά τη χρήση της πλατφόρμας για τα ερωτήματα των πελατών:

- Διεύθυνση(-ες) χρέωσης και παράδοσης
-Προϊόντα και υπηρεσίες που παραγγέλνετε ή αγοράζετε
-Τα σχόλιά σας (επίσης δημόσια) σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας υπό την έννοια των αξιολογήσεων, των κριτικών πελατών ή της ικανοποίησης των πελατών

(e)  Κατά τη χρήση της υπηρεσίας "Ακαδημία Πελατών", συλλέγονται τα ακόλουθα πρόσθετα δεδομένα πέραν των προσωπικών δεδομένων που έχουν ήδη αναφερθεί κατά τη χρήση της πλατφόρμας για τις ερωτήσεις πελατών:

- Διεύθυνση(-ες) χρέωσης και παράδοσης
- Προϊόντα και υπηρεσίες που παραγγέλνετε ή αγοράζετε
- Αριθμός προσωπικής άδειας
- Τα σχόλιά σας (επίσης δημόσια) σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας υπό την έννοια των αξιολογήσεων, των κριτικών πελατών ή της ικανοποίησης των πελατών

(f) Κατά τη χρήση της υπηρεσίας "Εγγραφή συσκευής", εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί κατά τη χρήση της πλατφόρμας για τις ερωτήσεις πελατών, θα συλλεχθούν τα ακόλουθα πρόσθετα δεδομένα:

- Σειριακός αριθμός της προς καταχώριση συσκευής σας
- Τύπος μηχανής

(g)  Κατά τη χρήση της υπηρεσίας "Ivoclar Cloud", συλλέγονται τα ακόλουθα πρόσθετα δεδομένα πέραν των προσωπικών δεδομένων που έχουν ήδη αναφερθεί κατά τη χρήση της υπηρεσίας "Webshop":

-  Αποδέκτης των δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας του

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει δεδομένα μέσω αυτής της υπηρεσίας σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης αυτής της υπηρεσίας ή να τα αποθηκεύει εκεί. Εδώ αποθηκεύουμε και διαβιβάζουμε τα δεδομένα που ο πελάτης θέτει οικειοθελώς εκεί ή θέλει να διαβιβάσει σε τρίτους. Μπορεί επίσης να πρόκειται για προσωπικά δεδομένα για τα οποία είναι υπεύθυνος μόνο ο πελάτης.

(h)  Κατά τη χρήση της υπηρεσίας "Dash Board", δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα πέραν των προσωπικών δεδομένων που έχουν ήδη αναφερθεί κατά τη χρήση της πλατφόρμας για την αντίστοιχη υπηρεσία.

(2)  Ομάδες ατόμων που επηρεάζονται:

(a)  Χρήστες της αρχικής σελίδας

(b)  Οι πελάτες μας

(c)  Εργαζόμενοι των πελατών μας

(d)  Συμβαλλόμενοι εταίροι των πελατών μας

(e)  Οι υπάλληλοί μας

7. Για ποιο σκοπό συλλέγονται και αποθηκεύονται τα δεδομένα και πώς χρησιμοποιούνται

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη λειτουργία, την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Αυτοί οι σκοποί περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας που ζητήθηκαν από τον υποψήφιο και τον πελάτη. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε μέσω του καναλιού επικοινωνίας που ζητήσατε.

 • Αγορά και προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να λαμβάνουμε και να επεξεργαζόμαστε παραγγελίες, να παραδίδουμε προϊόντα (είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν) και να παρέχουμε υπηρεσίες (είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν). Ακόμη, για να αναπτύσσουμε και να αξιολογούμε τις ανάγκες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να εξελίσσουμε, να δοκιμάζουμε και να λανσάρουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να επεξεργαζόμαστε πληρωμές και να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με παραγγελίες, προϊόντα και υπηρεσίες (π.χ. επικοινωνίες για συναλλαγές ή αιτήματα για feedback όσον αφορά αξιολογήσεις, κριτικές πελατών, ικανοποίηση πελατών, αξιολόγηση αναγκών, ανάπτυξη, δοκιμή και λανσάρισμα αγοραζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών). Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των νομικών (π.χ. εγγύηση) και συμβατικών (π.χ. σύμβαση εγγύησης) υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς, εγγύησης ή παροχής υπηρεσιών.

 • Παροχή, αντιμετώπιση προβλημάτων και βελτίωση των υπηρεσιών μας (π.χ. IV Cloud). Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την παροχή λειτουργιών, την ανάλυση υπηρεσιών και προϊόντων, την διόρθωση προβλημάτων και τη βελτίωση της χρηστικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας.

 • Συστάσεις και εξατομίκευση. Εάν έχετε συναινέσει σε αυτό, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προτείνουμε λειτουργίες, προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να προσδιορίσουμε τις προτιμήσεις σας και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας από τις υπηρεσίες μας.

 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις είμαστε νομικά υπόχρεοι να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για παράδειγμα, συλλέγουμε πληροφορίες από τους αγοραστές σχετικά με την έδρα τους, τον ΑΦΜ (εάν απαιτείται) και τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού για την ταυτοποίηση του χρήστη και άλλους σκοπούς.

 • Επικοινωνία μαζί σας. Εάν έχετε συναινέσει σε αυτό ή εάν κάποια άλλη νομική βάση (π.χ. σύμβαση ή έννομο συμφέρον) το επιτρέπει, τότε θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με τη  χρήση διαφόρων μέσων (π.χ. μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίας, Messenger, SMS, φαξ, αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή άλλων εργαλείων επικοινωνίας όπως το Showpad) σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 • Αγγελίες και διαφημίσεις Εάν έχετε συναινέσει σε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουν ήδη συλλεχθεί και άλλα δεδομένα, όπως τις αλληλεπιδράσεις σας με τις δικές μας και άλλες υπηρεσίες (π.χ. πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης), το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες, τα οποία θα αξιολογήσουμε αυτόματα για να προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος για προϊόντα και υπηρεσίες ή, εάν έχετε συναινέσει, για να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες από εμάς και τις συνδεδεμένες εταιρείες μας (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) που μπορεί να σας ενδιαφέρουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω επικοινωνιών. Χρησιμοποιούμε δεδομένα που σας ταυτοποιούν προσωπικά για την προβολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος.

 • Υπενθύμιση ενός καλαθιού αγορών που δεν έχει ολοκληρωθεί. Εάν έχετε συμφωνήσει με αυτό, θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχετε προϊόντα ή υπηρεσίες στο καλάθι αγορών σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να έχετε ολοκληρώσει την αγορά.

 • Πρόληψη της απάτης και πιστωτικοί κίνδυνοι. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για την πρόληψη ή τον εντοπισμό απάτης και κατάχρησης για την προστασία της ασφάλειας των πελατών μας, της επιχείρησής μας και τρίτων μερών. Για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των πιστωτικών κινδύνων, χρησιμοποιούμε επίσης διαδικασίες βαθμολόγησης, όπου ενδείκνυται, και συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. dun & bradstreet).

 • Επανεξέταση και συμπλήρωση των δεδομένων μας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ελέγξουμε την ακρίβειά τους και να τα συμπληρώσουμε, εάν είναι απαραίτητο. Για το σκοπό αυτό, συλλέγουμε επίσης δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και, όπου χρειάζεται, συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συνεργάτες που μας παρέχουν δεδομένα.

 •  Σκοποί για τους οποίους ζητάμε τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, τον οποίο θα σας γνωστοποιήσουμε. Εάν συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν συγκεκριμένο σκοπό, μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και εμείς θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό.

8. 1.  Κοινωνικά δίκτυα

Στον ιστότοπό μας θα βρείτε συνδέσμους σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter, το YouTube, το LinkedIn και το Instagram. Μόνο όταν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί θα μεταδοθούν δεδομένα (αρχική σελίδα, όνομα χρήστη, αν έχετε συνδεθεί στην αντίστοιχη υπηρεσία, διεύθυνση IP) στον διαχειριστή της πλατφόρμας. Για πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων από τον φορέα εκμετάλλευσης της αντίστοιχης πλατφόρμας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου.

9. Τι συμβαίνει με την πολιτική για τα Cookies;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που περιέχει μια σειρά χαρακτήρων και αποστέλλεται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Εάν στη συνέχεια επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπο, το cookie επιτρέπει στην παρούσα σελίδα να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, αλλά μπορούν να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις των χρηστών και άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν αποστέλλεται ένα cookie. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες της βοήθειας λειτουργείας του προγράμματος περιήγησής σας σχετικά με την πρόληψη και τη διαγραφή των cookies.

Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορέσουν τα συστήματά μας να αναγνωρίσουν τον εξοπλισμό χρήστη ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και να σας παρέχουν τις υπηρεσίες μας. Ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς cookies και, ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να αποδέχεστε τα cookies, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλήρως τον ιστότοπό μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε, διαβάστε τη Δήλωση για τα cookies (https://www.ivoclar.com/cookies).

10.  Αποδέκτες των δεδομένων ή κατηγορίες αποδεκτών:

Αποκαλύπτουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών στον βαθμό που περιγράφεται κατωτέρω:

 • Τμήματα της Ivoclar Α.Ε., των συνδεδεμένων εταιρειών (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) και των υπαλλήλων τους,

 • τεχνικές υπηρεσίες, στο βαθμό που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης,

 • επεξεργαστές παραγγελιών και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών και συμβαλλόμενα μέρη (π.χ. συνεργάτες εφοδιαστικής, υπηρεσίες πληρωμών), στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης, και

 • δημόσιοι φορείς στο πλαίσιο των επιτακτικών νομικών υποχρεώσεων

οι οποίοι είτε υπόκεινται στην παρούσα δήλωση απορρήτου είτε εφαρμόζουν μέτρα που παρέχουν τουλάχιστον την ίδια προστασία με αυτά που περιγράφονται.

Πάροχος υπηρεσιών και συμβατικός εταίρος:

Αναθέτουμε σε άλλες εταιρείες και άτομα να εκτελούν εργασίες για εμάς. Παραδείγματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση παραγγελιών για προϊόντα και υπηρεσίες, την πραγματοποίηση παραδόσεων, την αποστολή επιστολών ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διατήρηση των καταλόγων πελατών μας, την ανάλυση των βάσεων δεδομένων μας, τη συνδρομή σε διαφημιστικές προσπάθειες, την παροχή αποτελεσμάτων αναζήτησης και συνδέσμων (συμπεριλαμβανομένων των πληρωμένων προσφορών και συνδέσμων), την επεξεργασία πληρωμών (πιστωτικές κάρτες, άμεσες χρεώσεις και πληρωμές λογαριασμών), την κοινοποίηση περιεχομένου, την αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου και την παροχή εξυπηρέτησης πελατών. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Επιπλέον, υποχρεούνται να χειρίζονται τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων και τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Προστασία του υπεύθυνου επεξεργασίας:

Αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων ή άλλων συμφωνιών μας ή για την προστασία είτε των δικαιωμάτων μας είτε των πελατών μας και τρίτων. Αυτό περιλαμβάνει, επίσης, την ανταλλαγή δεδομένων με εταιρείες για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση της κατάχρησης και της απάτης με πιστωτικές κάρτες.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε εάν τα προσωπικά δεδομένα πρόκειται να διαβιβαστούν σε τρίτους. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε αν τα δεδομένα σας δε δύνανται να κοινοποιηθούν στο τρίτο μέρος.

Κοινοποίηση δεδομένων σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:

Κατά τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), διασφαλίζουμε πάντα ότι η διαβίβαση των δεδομένων είναι σύμφωνη με την παρούσα δήλωση απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

11.  Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας

Εφόσον λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για πράξεις επεξεργασίας που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η συγκατάθεση αυτή αποτελεί τη νομική βάση.

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, η εκτέλεση της σύμβασης αποτελεί τη νομική βάση. Αυτό ισχύει επίσης για τις πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων.

Στο βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας, αυτή η νομική υποχρέωση υφίσταται ως νομική βάση.

Σε περίπτωση που ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου καθιστούν αναγκαία την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα εν λόγω ζωτικά συμφέροντα προσφέρονται ως νομική βάση.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου μέρους και εάν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερισχύουν του πρώτου αναφερόμενου συμφέροντος, το εν λόγω έννομο συμφέρον αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία.

12. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας σε συνεχή βάση. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου ή όπως απαιτείται από το νόμο, π.χ. για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς για δέκα χρόνια. Οι προσωπικές πληροφορίες θα διαγράφονται ή θα μπλοκάρονται μόλις παύσει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης. Επιπλέον, η αποθήκευση μπορεί να πραγματοποιείται εφόσον αυτό προϋποτίθεται ή προβλέπεται από τον νομοθέτη σε διατάγματα, νόμους ή άλλους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος. Τα δεδομένα θα αποκλειστούν ή θα διαγραφούν, επίσης, εάν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από τα προαναφερθέντα πρότυπα, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί η αποθήκευση των δεδομένων για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης.

Θα σας ενημερώσουμε για άλλες διάρκειες αποθήκευσης. Για παράδειγμα, διατηρούμε τις επισκοπήσεις των παραγγελιών σας, ώστε να μπορείτε να επανεξετάζετε τις προηγούμενες αγορές σας και τις διευθύνσεις στις οποίες έχετε στείλει τις παραγγελίες σας (ή να επαναλαμβάνετε τις παραγγελίες σας, εάν το επιθυμείτε) και για να μπορούμε να βελτιώνουμε τη συνάφεια των προϊόντων και του περιεχομένου που σας προτείνουμε. Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κάθε φορά που γίνεται κλήση της πλατφόρμας μας και μεταφέρονται αρχεία για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας των δεδομένων - ιδίως για την άμυνα κατά απόπειρας επιθέσεων στους διακομιστές μας στο διαδίκτυο - καθώς και για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της λειτουργικής ασφάλειας των συστημάτων μας.

13. Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από ακούσια ή εκούσια παρέμβαση, απώλεια, καταστροφή ή από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Π.Χ.:

 • Για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε λογισμικό Secure Sockets Layer (SSL). Αυτό το λογισμικό κρυπτογραφεί τα δεδομένα που κοινοποιείτε.
 • Όταν πρόκειται για πιστωτικές κάρτες, ο συνεργάτης μας ακολουθεί το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων της Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμών (PCI DSS) για την επεξεργασία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών.
 • Διατηρούμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές διασφαλίσεις σε σχέση με τη συλλογή, αποθήκευση και αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών των πελατών μας. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν το να σας ζητάμε να αποδείξετε την ταυτότητά σας προτού σας αποκαλύψουμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

14. Επεξεργασία πληροφοριών

Η διαβίβαση σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών μπορεί να λάβει χώρα στο πλαίσιο της κατ' εντολή επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν επιλεγεί προσεκτικά και έχουν ανατεθεί από εμάς, δεσμεύονται από τις οδηγίες μας και τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και παρακολουθούνται τακτικά.

Για την πλατφόρμα έχουν προσληφθεί οι ακόλουθοι επεξεργαστές:

- SAP CDC (Cloud)
- Salesforce.com EMEA Limited (Cloud)
- Pimcore (Cloud
- Paymetric (πάροχος υπηρεσιών πληρωμών)
- dun & bradstreet (πιστωτικός έλεγχος)
- Cvent (καταγραφή συμβάντων)
- Walls.io

Εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να προστεθούν και άλλοι επεξεργαστές. Κατόπιν αιτήματός σας, θα σας παράσχουμε κατάλογο όλων των επεξεργαστών.

15. Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Ορισμένες από τις θυγατρικές και τους εργολάβους μας βρίσκονται σε χώρες με διαφορετικό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδίως για τις χώρες που δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο πλήρης κατάλογος των συνεργαζόμενων εταιρειών μας βρίσκεται εδώ:

https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός του ΕΟΧ θα πραγματοποιείται μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-  Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάβει τη λεγόμενη απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 45 του  ΓΚΠΔ, δηλ. έχει δηλώσει ότι η τρίτη χώρα παρέχει επίπεδο προστασίας των δεδομένων επαρκές προς εκείνο της ΕΕ- ή

- Χωρίς απόφαση επάρκειας αλλά με επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, εάν έχουν συμφωνηθεί με νομικά δεσμευτικό τρόπο με τον αποδέκτη των δεδομένων κατάλληλα μέτρα προστασίας δεδομένων (π.χ. τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση), ή

- Χωρίς απόφαση επάρκειας και χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, εάν έχουν συμφωνηθεί με νομικά δεσμευτικό τρόπο με τον αποδέκτη των δεδομένων κατάλληλα μέτρα προστασίας δεδομένων (π.χ. τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση) και πρόσθετες εγγυήσεις. Πρόσθετες εγγυήσεις μπορεί να είναι δεσμευτικοί εσωτερικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων (π.χ. ενδοεταιρικές συμφωνίες με τρίτους, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες) ή μια θετική έκθεση επιβολής του νόμου, ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κινδύνου με αποτέλεσμα χαμηλό κίνδυνο ή μια δήλωση ότι δεν υπόκεινται στον κανονισμό FISA 702 των ΗΠΑ. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτών των συμφωνιών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων- ή

- εάν έχετε συναινέσει ρητά στην προτεινόμενη διαβίβαση δεδομένων ή εάν έχουμε άλλον λόγο που αναφέρεται στο άρθρο  49 DS-GVO έχουν δικαίωμα στην κοινοποίηση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβάζονται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας, ιδίως εντός του ομίλου Ivoclar. Δεν θα πουλήσουμε, αδειοδοτήσουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα μέρη, εκτός από αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Θα αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας εάν είμαστε βέβαιοι ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με το νόμο, για σκοπούς επιβολής του νόμου ή για τη συμμόρφωση με δικαστική εντολή ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας ιδιοκτησίας ή των δικών μας δικαιωμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. εάν υπάρχει αντίστοιχη δικαστική απόφαση, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διαβιβάσουμε δεδομένα σε μια αιτούσα κυβερνητική υπηρεσία ή σε τρίτους. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει χωρίς να είναι απαραίτητο να σας ενημερώσουμε.

16. Παρακολούθηση με fusedeck

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το "fusedeck", μια λύση παρακολούθησης που παρέχεται από την Capture Media AG (εφεξής "Capture Media"). Η Capture Media είναι μια ελβετική εταιρεία με έδρα τη Ζυρίχη, η οποία, για λογαριασμό των πελατών της, μετρά τη χρήση του ιστότοπου στο πλαίσιο δεσμεύσεων και εκδηλώσεων. Η παρακολούθηση είναι ανώνυμη, ώστε να είναι αδύνατο να αποδοθούν οι πληροφορίες που αποκτώνται σε αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα πρόσωπα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων σε σχέση με τη "fusedeck", συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους να "εξαιρεθούν" (δικαίωμα εναντίωσης), ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου και στις πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης.

https://fuse.ivoclar.com/de/5rat9XCVP2

17. Παρακολούθηση υποδομών με το Dynatrace

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Dynatrace ως εργαλείο παρακολούθησης για τεχνικά προβλήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες. Η Dynatrace είναι εταιρεία των ΗΠΑ με έδρα το Waltham. Η λύση παρακολουθεί τα τεχνικά σφάλματα και αποθηκεύει μια ανώνυμη καταγραφή της συνεδρίας του χρήστη σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων σφαλμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Dynatrace: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy

18. Πολύγλωσση υποστήριξη πελατών με το ChatLingual

Το ChatLingual είναι μια πολύγλωσση επιχειρησιακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων που παρέχει μεταφράσεις υποστήριξης πελατών. Συνδεδεμένο με τα κανάλια ανταλλαγής μηνυμάτων που είναι ενσωματωμένα στο Salesforce (FB messenger, WhatsApp και SMS), το εργαλείο αποθηκεύει προσωρινά το περιεχόμενο των συνομιλιών που εισέρχονται μέσω αυτών των καναλιών, προκειμένου να τις μεταφράζει σε πραγματικό χρόνο. Με τη χρήση των συνομιλιών μας συναινείτε στη μεταφορά ολόκληρου του περιεχομένου της συνομιλίας στο ChatLingual, ΗΠΑ για σκοπούς μετάφρασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ChatLingual: https://www.chatlingual.com

19. Παρακολούθηση με το Cloudflare

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί το “Cloudflare”, ένα μέτρο ασφαλείας το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή με σκοπό την προστασία των ιστότοπων μας από κακόβουλα bots και από αυτοματοποιημένες επιθέσεις. Η Cloudflare είναι μια αμερικανική εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια. Πρόκειται για έναν αόρατο έλεγχο της νομιμότητας των χρηστών οι οποίοι υποβάλλουν τα δεδομένα τους μέσω διαδικτυακών φορμών σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Cloudflare συμβουλεύεται μόνο τα δεδομένα της συνεδρίας ώστε να επικυρώσει την ανθρώπινη συμπεριφορά του χρήστη και βασίζεται σε δεδομένα από κατασκευαστές συσκευών ή μοντέλα μηχανικής μάθησης, δεν συλλέγει ευαίσθητες πληροφορίες ούτε τοποθετεί cookies. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και την πολιτική απορρήτου της Cloudflare, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου προσωπικών δεδομένων στην επόμενη σελίδα:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy

20. Τροποποίηση της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων

Μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα δήλωση απορρήτου ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας την τροποποιημένη έκδοση. Οι αντίστοιχες τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται εδώ, ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε γι' αυτές ανά πάσα στιγμή.

Τελευταία τροποποίηση: Οκτώβριος 2023