Choose Language
Meddelande om uppgiftsskydd 

1. Den ansvariga personens namn och adress

Den personuppgiftsansvarige i den mening som avses i GDPR är

Ivoclar Vivadent AB
Gustav III:s Boulevard 50
169 56 Solna
Sweden
Phone: +46 8 514 939 30
E-mail: info.se@ivoclar.com

2. Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud kan nås på följande adress:

Ivoclar Vivadent AB
Att. Data Protection Officer
Gustav III:s Boulevard 50
169 56 Solna
Sweden
Phone: +46 8 514 939 30
E-mail: dataprotection.solna@ivoclar.com

3. Inledning

Skyddet av dina personuppgifter och av din integritet är mycket viktigt för oss som ansvarig part för dataskyddet. Du behöver veta vilken information om dig som samlas in via vår webbplats www.ivoclar.com och relaterade tjänster (nedan kallad "tjänsten") och hur din information används. Detta meddelande om dataskydd informerar dig om detta. 

Därför är det självklart att vi följer bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och alla andra lokalt tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Det är viktigt för oss att informera dig om vilka personuppgifter som samlas in och behandlas och vilka alternativ du har. Detta meddelande om dataskydd ger dig svar på de viktigaste frågorna. 

Dina uppgifter kommer att lagras, behandlas och användas i enlighet med detta meddelande om dataskydd och relevanta lagstadgade bestämmelser om dataskydd. 

Våra anställda och ombud som behandlar dina förfrågningar är skyldiga att upprätthålla sekretess. 

4. Dina rättigheter:

Om dina personuppgifter behandlas är du en registrerad person i den mening som avses i GDPR. Du har följande rättigheter gentemot oss som ansvarig person:

(1) Du har rätt att få information om huruvida och vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

(2) Du har rätt till rättelse och radering av dessa personuppgifter.

(3) Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

(4) Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som rör din särskilda situation. Detta gäller inte om en rättslig bestämmelse tvingar eller berättigar oss att samla in, behandla eller använda dessa uppgifter.

(5) Dessutom kan du när som helst återkalla det samtycke som du tidigare har gett till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter med verkan för framtiden. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

(6) Du har också rätt till dataportabilitet.

(7) Om du vill utöva dina rättigheter eller om du vill ha information och/eller förklaringar om dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post eller post (kontaktuppgifter finns under "Dataskyddsombud"). På begäran ger vi dig gärna information om dina personuppgifter i vår databas. Informationen är kostnadsfri.

(8) Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd om vår behandling av dina personuppgifter.

5. Definitioner

(1) Kundportal" är det online-verktyg som är tillgängligt via www.ivoclar.com och genom vilket du kan få tillgång till följande "tjänster".

(2) "Med "tjänster" avses alla tjänster som vi erbjuder via vår kundportal. Beroende på om tjänsten är tillgänglig i respektive land kan följande tjänster för närvarande användas på denna plattform:

a. "Kundförfrågningar" om våra produkter och tjänster: Denna tjänst gör det möjligt för våra kunder att lämna sina kontaktuppgifter och begära information om våra produkter och tjänster.

b. "Webshop": Webbutiken gör det möjligt för våra registrerade kunder att online beställa de produkter som finns tillgängliga online i respektive land och få dem levererade till önskad adress.

c. "Order Manager: Order Manager gör det möjligt för våra registrerade kunder att beställa skräddarsydda proteser online enligt deras specifikationer. Den här tjänsten är i princip likadan som webbutiken.

d. "Customer Academy": Customer Academy gör det möjligt för kunderna att boka kurser och seminarier online och på plats i respektive land, både mot avgift och gratis.

e. "Registrering av evenemang": Denna tjänst gör det möjligt för kunderna att registrera sig för marknadsföringsevenemang i sitt land, t.ex. roadshows, mässor, produktdemonstrationer, tävlingar/prisutlottningar och för att begära gratis produktprover.

f. "Device Registration": Denna tjänst gör det möjligt för våra kunder att ange sin adress i vårt kundsystem eller att registrera sig som kund (beroende på vilka alternativ som erbjuds, jämförbart med registreringen i webbutiken) och att registrera de köpta enheterna med serienummer.

g. "Ivoclar Cloud": Denna tjänst gör det möjligt för våra registrerade kunder att tillfälligt lagra data (t.ex. 3D-modeller av dentala restaurationer) i Ivoclar Cloud och att på ett säkert sätt överföra dem till tredje part som de valt (t.ex. tandtekniker).

h. "Ivoclar Dashboard: Denna tjänst gör det möjligt för registrerade kunder att visualisera insamlade data och även data som redan samlats in av andra källor (t.ex. från deras IoT-aktiverade Ivoclar- eller Ivoclar-kompatibla enheter).

6. Vilka uppgifter samlas in och lagras

Vilka uppgifter som samlas in och lagras beror på vilka tjänster du använder på vår plattform.

(1) Uppgifter eller kategorier av uppgifter:

(a) Som på alla webbplatser samlar vår server automatiskt och tillfälligt in och lagrar följande information i serverloggfilerna, som överförs av webbläsaren, såvida du inte har avaktiverat detta:

 • Domännamn eller IP-adress för den begärande datorn.
 • Klientens filförfrågningar (filnamn och motsvarande uppgifter i den fullständiga Internetadressen). 
 • HTTP-svarskoden.
 • Den webbsida från vilken du besöker oss (referrer URL).
 • Klockslag för serverförfrågan
 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem som används av den begärande datorn
 • Cookies (se Cookie nedan och vår Cookiepolicy för mer information) används också för att samla in anonyma trafikdata från användare av vår webbplats. Dessa anonyma trafikuppgifter kan användas för marknadsundersökningar och för att utforma vår webbplats efterfrågestyrt.

(b) När du använder plattformen för kundförfrågningar samlas följande uppgifter in från kunden. Obligatoriska uppgifter som krävs för behandlingen markeras separat vid inmatningen, övriga uppgifter är frivilliga:

 • E-post
 • Akademisk titel
 • Genus
 • Förnamn och efternamn
 • Telefon
 • Fax
 • Föredragen kommunikationskanal
 • Moms nr.
 • E-post för elektronisk fakturering 
 • Skattenummer
 • Licensnummer 
 • Företagets namn
 • Kundnummer
 • Ägarens namn
 • Bransch
 • Funktion
 • Företagets gatuadress och husnummer
 • Företagets adress suffix
 • Företagets postnummer
 • Företagets ort
 • Företagets delstat/provins
 • Företagets land

(c) När du använder tjänsten "Webshop" samlas följande ytterligare uppgifter in utöver de personuppgifter som redan nämnts när du använder plattformen för kundförfrågningar:

 • Faktura- och leveransadress(er) 
 • Produkter och tjänster som du beställer eller köper 
 • Din feedback (även offentlig) på våra produkter och tjänster i form av betyg, kundomdömen eller kundnöjdhet. 

(d) När du använder tjänsten "Order Manager" samlas följande ytterligare uppgifter in utöver de personuppgifter som redan nämnts i samband med användningen av plattformen för kundförfrågningar:

 • Faktura- och leveransadress(er) 
 • Produkter och tjänster som du beställer eller köper 
 • Din feedback (även offentlig) på våra produkter och tjänster i form av betyg, kundomdömen eller kundnöjdhet. 

(e) När du använder tjänsten "Customer Academy" samlas följande ytterligare uppgifter in utöver de personuppgifter som redan nämnts när du använder plattformen för kundförfrågningar:

 • Faktura- och leveransadress(er) 
 • Produkter och tjänster som du beställer eller köper 
 • Personligt licensnummer
 • Din feedback (även offentlig) på våra produkter och tjänster i form av betyg, kundomdömen eller kundnöjdhet. 

(f) När du använder tjänsten "Enhetsregistrering" kommer följande ytterligare uppgifter att samlas in utöver de personuppgifter som redan samlas in i samband med användningen av plattformen för kundförfrågningar:

 • Serienummer för den anordning som ska registreras.
 • Maskintyp 

(g) När du använder tjänsten "Ivoclar Cloud" samlas följande ytterligare uppgifter in utöver de personuppgifter som redan nämnts i samband med användningen av tjänsten "Webshop":

 • Mottagaren av uppgifterna och dennes kontaktuppgifter.

Kunden har möjlighet att överföra uppgifter via denna tjänst i enlighet med respektive gällande användarvillkor för denna tjänst eller att lagra dem där. Här lagrar och överför vi de uppgifter som kunden frivilligt placerar där eller som hen vill lämna vidare till tredje part. Detta kan också vara personuppgifter som kunden ensam ansvarar för.

(h) När du använder tjänsten "Dash Board" samlas inga ytterligare uppgifter in utöver de personuppgifter som redan nämnts i samband med användningen av plattformen för respektive tjänst.

(2)  Berörda grupper av människor:

(a) Användare av hemsidan

(b) Våra kunder

(c) Anställda hos våra kunder

(d) Våra kunders avtalspartners

(e) Våra anställda

7. I vilket syfte samlas uppgifterna in och lagras och hur används de?

Vi behandlar dina personuppgifter för att driva, tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Dessa syften är bland annat:

 • Information om våra produkter och tjänster som intressenten och kunden har begärt. Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig den information du har begärt via den kommunikationskanal du har vald.
 • Inköp och leverans av produkter och tjänster. Vi använder dina personuppgifter för att ta emot och behandla beställningar, leverera produkter (avgiftsbelagda eller gratis) och tillhandahålla tjänster (avgiftsbelagda eller gratis), utveckla och bedöma behovet av nya produkter och tjänster, utveckla, testa och lansera nya produkter och tjänster, behandla betalningar och kommunicera med dig om beställningar, produkter och tjänster (t.ex. transaktionskommunikation eller förfrågningar om återkoppling i form av betyg, kundrecensioner, kundnöjdhet, behovsbedömning, utveckling, testning och lansering av köpta produkter eller tjänster). Dessutom använder vi dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska (t.ex. garanti) och avtalsmässiga (t.ex. garantiavtal) skyldigheter inom ramen för köp-, garanti- eller serviceavtalet.
 • Tillhandahålla, felsöka och förbättra våra tjänster (t.ex. IV Cloud). Vi använder din personliga information för att tillhandahålla funktioner, analysera tjänster och produkter, felsöka och förbättra användbarheten och effektiviteten hos våra tjänster.
 • Rekommendationer och personalisering. Om du har samtyckt till detta kommer vi att behandla dina personuppgifter för att rekommendera funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, för att identifiera dina preferenser och för att anpassa din upplevelse av våra tjänster.
 • Uppfyllande av rättsliga skyldigheter. I vissa fall har vi rättsliga skyldigheter att samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar till exempel in information från köparna om deras säte, skatteregistreringsnummer (om så krävs) och deras bankkontoinformation för identitetsverifiering och andra ändamål.
 • Kommunikation med dig. Om du har samtyckt till detta eller om en annan rättslig grund (t.ex. avtal eller legitimt intresse) gör detta möjligt, kommer vi att använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig via olika kanaler (t.ex. via telefon, e-post, chatt, budbärare, SMS, fax, personligen, per post eller andra kommunikationsverktyg som Showpad) om våra produkter och tjänster.
 • Annonser och reklam. Om du har samtyckt till detta kommer vi att använda dina redan insamlade personuppgifter och andra uppgifter, t.ex. dina interaktioner med våra och andra tjänster (t.ex. plattformar för sociala medier), innehåll eller tjänster, som vi automatiskt utvärderar för att visa intressebaserade annonser för produkter och tjänster eller, om du har samtyckt till det, för att skicka dig information om produkter och tjänster från oss och våra dotterbolag (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) som kan vara av intresse för dig, via e-post eller kommunikation. Vi använder uppgifter som identifierar dig personligen för att visa intressebaserad reklam.
 • Påminnelse om en varukorg som inte har slutförts. Om du har godkänt detta kommer du att informeras via e-post om att du har produkter eller tjänster i din varukorg i vår webbshop utan att ha slutfört köpet. 
 • Förebyggande av bedrägerier och kreditrisker. Vi behandlar personuppgifter för att förhindra eller upptäcka bedrägerier och missbruk för att skydda våra kunders, vår verksamhets och tredje parts säkerhet. För att bedöma och hantera kreditrisker använder vi också poängsättningsförfaranden när det är lämpligt och samarbetar med externa partner (t.ex. dun & bradstreet). 
 • Granska och komplettera våra uppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kontrollera att uppgifterna är korrekta och vid behov komplettera dem. I detta syfte samlar vi också in offentligt tillgängliga uppgifter på sociala medieplattformar och, när så är lämpligt, samarbetar vi med externa partner som förser oss med uppgifter. 
 • Ändamål för vilka vi söker ditt samtycke. Vi kan be om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för ett specifikt syfte, vilket vi kommer att meddela dig. Om du samtycker till att dina personuppgifter behandlas för ett visst ändamål kan du när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer att sluta behandla dina uppgifter för det ändamålet.

8. Sociala nätverk

På vår webbplats hittar du länkar till sociala nätverk som Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn och Instagram. Först när du har klickat på respektive knapp överförs uppgifter (utgångssida, användarnamn om du är inloggad på respektive tjänst, IP-adress) till plattformsoperatören. Se respektive plattformsoperatörs sekretesspolicy för information om insamling och användning av uppgifter. 

9. Vad handlar cookies om?

En cookie är en liten fil med en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats. Om du sedan besöker webbplatsen igen gör cookien det möjligt för denna sida att känna igen din webbläsare. Cookies används vanligtvis inte för att lagra personuppgifter, men kan lagra användarpreferenser och annan information. Du kan ställa in din webbläsare så att den avvisar alla cookies eller meddelar dig när en cookie skickas. Följ instruktionerna i din webbläsares hjälpfunktion för att stoppa och radera cookies.

Vi använder cookies för att våra system ska kunna känna igen den terminalenhet eller webbläsare du använder och för att ge dig våra tjänster. Vissa funktioner eller tjänster på webbplatsen kan inte fungera korrekt utan cookies och vi rekommenderar därför att du accepterar cookies så att du kan använda vår webbplats fullt ut.

Mer information om cookies och hur vi använder dem finns i vårt meddelande om cookies (https://www.ivoclarvivadent.com/cookies)

10. Mottagare av uppgifterna eller kategorier av mottagare

Vi överför kunders personuppgifter i den utsträckning som beskrivs nedan till:

 • avdelningar inom Ivoclar Vivadent AG och närstående företag (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) och deras anställda, 
 • Tekniska tjänster, i den mån det är nödvändigt för att fullgöra avtalsrelationen, 
 • Orderbehandlare och andra tjänsteleverantörer och avtalspartner (t.ex. logistikpartner, betaltjänster), i den utsträckning som krävs för att fullgöra avtalsrelationen, och 
 • offentliga organ inom ramen för överordnade lagstadgade skyldigheter 

som antingen omfattas av detta integritetsmeddelande eller tillämpar åtgärder som ger minst lika mycket skydd som de som beskrivs i detta integritetsmeddelande. 

Tjänsteleverantör och avtalspartner: 
Vi anlitar andra företag och personer för att utföra uppgifter åt oss. Exempel på detta är, men är inte begränsat till, att uppfylla beställningar av produkter och tjänster, göra leveranser, skicka brev eller e-post, sköta våra kundlistor, analysera våra databaser, hjälpa till med annonsering, tillhandahålla sökresultat och länkar (inklusive betalda erbjudanden och länkar), hantera betalningar (kreditkort, autogiro och fakturabetalningar), överföring av innehåll, bedöma kreditrisker och tillhandahålla kundservice. Dessa tredjepartsleverantörer och entreprenörer har tillgång till de personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. De får dock inte använda dem i något annat syfte. Dessutom är de skyldiga att behandla uppgifterna i enlighet med detta meddelande om dataskydd och gällande dataskyddslagar. 

Skydd av den ansvariga personen: 
Vi lämnar ut personuppgifter om kunder när vi är skyldiga att göra det enligt lag eller när ett sådant utlämnande är nödvändigt för att upprätthålla våra villkor eller andra avtal eller för att skydda våra rättigheter och våra kunders och tredje parts rättigheter. Detta omfattar även datautbyte med företag för att förhindra och minimera missbruk och kreditkortsbedrägerier. 

I alla andra fall kommer vi att informera dig när personuppgifter ska lämnas vidare till tredje part. Detta ger dig möjlighet att bestämma att dina uppgifter inte ska delas med tredje part.


Överföring av uppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: 
När vi överför personuppgifter till tredje part i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ser vi alltid till att överföringen av uppgifter sker i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämpliga dataskyddslagar. 

11. Rättslig grund för den personuppgiftsansvariges behandling av uppgifter

Om vi får den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter ska detta samtycke fungera som rättslig grund.

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, ska fullgörandet av avtalet tjäna som rättslig grund. Detta gäller även för behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal.

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vårt företag ska uppfylla, utgör denna rättsliga skyldigheten den rättsliga grunden.

Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen gör det nödvändigt att behandla personuppgifter ska dessa vitala intressen tjäna som rättslig grund.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller tredje part och om den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än det förstnämnda intresset, ska detta legitima intresse fungera som rättslig grund för behandlingen.

12. Radering av uppgifter och lagringens längd

Vi lagrar din personliga information för att du ska kunna använda våra tjänster kontinuerligt. Vi kommer att behålla din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande eller som krävs enligt lag, t.ex. för skatte- och redovisningsändamål i tio år. Personuppgifterna raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen upphör. Dessutom får lagring ske om detta har föreskrivits eller föreskrivs av lagstiftaren i förordningar, lagar eller andra bestämmelser som den ansvariga personen omfattas av. Uppgifterna kommer också att blockeras eller raderas om den lagringsperiod som föreskrivs i de ovannämnda standarderna löper ut, såvida det inte finns ett behov av att fortsätta lagra uppgifterna för att ingå eller uppfylla ett avtal.

Vi kommer att informera dig om avvikande lagringstider. Vi sparar till exempel dina beställningsöversikter så att du kan granska tidigare köp och de adresser som du har skickat dina beställningar till (och upprepa beställningar om du vill) och för att vi ska kunna förbättra relevansen av de produkter och det innehåll vi rekommenderar. Vi lagrar de personuppgifter som samlas in varje gång vår plattform anropas och filer överförs i högst ett år. Dessa uppgifter lagras av datasäkerhetsskäl - i synnerhet för att försvara sig mot försök till attacker mot våra webbservrar - och för att säkerställa stabiliteten och driftssäkerheten i våra system.

13. Datasäkerhet

Vi använder moderna tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter som vi hanterar mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulering, förlust, förstörelse eller mot att obehöriga personer får tillgång till dem. T.ex.:

 • för att skydda säkerheten för din information under överföringen använder vi Secure Sockets Layer-programvara (SSL). Programvaran krypterar de data som du överför.
 • När det gäller kreditkort följer vår partner Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) för hantering av betalningar med kreditkort.
 • Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och processtekniska skyddsåtgärder i samband med insamling, lagring och utlämnande av våra kunders personuppgifter. Dessa säkerhetsåtgärder inkluderar att vi ber dig att styrka din identitet innan vi lämnar ut personlig information till dig. 

Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

14. Uppdragsbearbetning

En överföring till externa tjänsteleverantörer kan ske inom ramen för uppdragsbearbetning enligt GDPR art. 28. Dessa bearbetningsföretag har valts ut noggrant av oss och har fått uppdrag av oss, de är bundna av våra instruktioner och bestämmelserna i GDPR och kontrolleras regelbundet.

Följande underleverantörer har anlitats för plattformen:

 • SAP CDC (Cloud) 
 • Salesforce.com EMEA Limited (Cloud) 
 • Pimcore (Cloud) 
 • Paymetric (leverantör av betaltjänster) 
 • dun & bradstreet (kreditupplysning) 
 • Cvent (registrering av evenemang)
 • Walls.io

Vid behov kan andra underleverantörer läggas till. På begäran överlämnas en lista över alla underleverantörer.

15. Överföring av uppgifter till tredje land

Vissa av våra dotterbolag och entreprenörer finns i länder med en annan nivå av dataskydd. Detta gäller särskilt länder som inte tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En fullständig förteckning över våra dotterbolag finns här (https://www.ivoclarvivadent.com/en_li/tools/group-companies)

Överföring av personuppgifter till länder utanför EES sker endast under följande villkor:

 • Om Europeiska kommissionen fattar ett så kallat beslut om adekvat skyddsnivå för tredjelandet i enlighet med GDPR art. 45, dvs. har förklarat att tredjelandet erbjuder en uppgiftsskyddsnivå som är adekvat i förhållande till EU:s, eller
 • utan ett beslut om adekvat skyddsnivå men med en tillräcklig dataskyddsnivå om lämpliga dataskyddsåtgärder (t.ex. EU-kommissionens standardavtalsklausuler i den för närvarande gällande versionen) har överenskommits på ett rättsligt bindande sätt med mottagaren av uppgifterna, eller
 • utan ett beslut om adekvat skyddsnivå och utan en tillräcklig dataskyddsnivå om lämpliga dataskyddsåtgärder (t.ex. EU-kommissionens standardavtalsklausuler i den nu gällande versionen) och ytterligare garantier har avtalats på ett rättsligt bindande sätt med mottagaren av uppgifterna. Ytterligare garantier kan vara bindande interna bestämmelser om uppgiftsskydd (t.ex. företagsinterna avtal med tredjepartseffekt, bindande företagsregler) eller en positiv brottsbekämpningsrapport, ett frågeformulär för riskbedömning med resultatet att risken är låg eller en deklaration om att inte omfattas av USA:s förordning FISA 702. Du kan begära en kopia av dessa avtal från den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet, eller
 • om du uttryckligen har samtyckt till den föreslagna överföringen av uppgifter eller om vi har ett annat skäl som anges i GDPR art. 49 som ger oss rätten till överföringen.

Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra skyldigheter, särskilt inom Ivoclar Vivadent-koncernen. Vi kommer, utan ditt samtycke, inte att sälja, licensiera eller hyra ut dina personuppgifter till andra parter än de som redan nämnts. Vi kan avslöja dina informationer om vi i god tro antar att det är nödvändigt att avslöja de för att följa lagen, för brottsbekämpning eller för att följa ett domstolsbeslut, eller för att skydda en annan persons rättigheter, egendom eller säkerhet, inklusive vår egen egendom eller våra egna rättigheter.

I vissa fall, t.ex. om det finns ett motsvarande domstolsbeslut, är vi juridiskt skyldiga att överföra uppgifter till ett begärande statligt organ eller en tredje part. Detta kan också ske utan att du får veta det.

16. Spårning med fusedeck

Denna webbplats använder ""fusedeck"", en spårningslösning som tillhandahålls av Capture Media AG (nedan kallad ""Capture Media""). Capture Media är ett schweiziskt företag med säte i Zürich som för sina kunders räkning mäter användningen av webbplatsen i samband med uppdrag och evenemang. Spårningen är anonym så att det är omöjligt att hänföra den information som erhålls till någon identifierad eller identifierbar person.

För mer information om dataskydd och de rättigheter som de registrerade har i samband med ""fusedeck"", inklusive deras rätt att ""välja bort"" (rätt att invända), se sekretesspolicyn och informationen om rätten att invända.

https://fuse.ivoclar.com/de/5rat9XCVP2

17. Infrastrukturövervakning med Dynatrace

Webbplatsen använder Dynatrace som ett verktyg för att övervaka tekniska problem som användare kan komma att uppleva. Dynatrace är ett amerikanskt företag med säte i Waltham. Lösningen spårar tekniska fel och lagrar en anonymiserad registrering av en användarsession om fel uppstår.

För mer information, se Dynatraces webbplats: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy

18. Flerspråkig kundsupport med ChatLingual

ChatLingual är en flerspråkig meddelandeplattform för företag som tillhandahåller översättningar för kundsupport. Verktyget är anslutet till våra Salesforce-integrerade meddelandekanaler (FB Messenger, WhatsApp och SMS) och sparar tillfälligt innehållet i chattar som kommer in via dessa kanaler för att kunna översätta dem i realtid. Genom att använda våra chattar samtycker du till att hela chattinnehållet överförs till ChatLingual, USA för översättning.

Mer information finns på ChatLingual-webbplatsen: https://www.chatlingual.com

19. Övervakning med Cloudflare

Denna webbplats använder ”Cloudflare” som en säkerhetsåtgärd för att skydda våra webbplatser från skadliga bottar och automatiserade attacker. Cloudflare är ett amerikanskt företag med säte i Kalifornien. Detta innebär att en osynlig legitimitetskontroll görs av användare som skickar in sina uppgifter via webbformulär på denna webbplats. Cloudflare behandlar sessionsdata endast för att validera användarens mänskliga beteende utifrån uppgifter som erhålls från tillverkare av enheter eller maskininlärningsmodeller, ingen känslig information samlas in och inga kakor placeras. För ytterligare detaljer och mer information om Cloudflares databehandling och sekretesspolicy, se Sekretesspolicyn på följande sida:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy

20. Ändring av detta meddelande om uppgiftsskydd

Vi kan när som helst ändra detta integritetsmeddelande genom att publicera den ändrade versionen. Ändringarna kommer att meddelas här så att du när som helst kan få reda på dem.

Senaste ändringen: oktober 2023

Tietosuojailmoitus 

1. Vastuuhenkilön nimi ja osoite

DSGVO:ssa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä toimii seuraava taho

Ivoclar Vivadent AB
Gustav III:s Boulevard 50
169 56 Solna
Sweden
Phone: +46 8 514 939 30
E-mail: info.se@ivoclar.com

2. Tietosczemuojavastaava

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan tavoittaa osoitteesta:

Ivoclar Vivadent AB
Att. Data Protection Officer
Gustav III:s Boulevard 50
169 56 Solna
Sweden
Phone: +46 8 514 939 30
E-mail: dataprotection.solna@ivoclar.com

3. Johdanto

Henkilötietojesi suojaaminen ja yksityisyytesi säilyttäminen ovat meille tietosuojasta vastaavana osapuolena erittäin tärkeitä. Sinun kuuluu tietää, mitä tietoja sinusta kerätään verkkosivustomme www.ivoclar.com ja siihen liittyvien palveluiden (lyhyesti "Palvelumme") kautta ja miten tietojasi käytetään. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan tästä.

Siksi on itsestään selvää, että noudatamme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöksiä ja kaikkia muita paikallisesti sovellettavia tietosuojasäännöksiä. Meille on tärkeää kertoa sinulle, mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään ja mitä vaihtoehtoja sinulla on. Tässä tietosuojaselosteessa saat vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin.

Tietojasi säilytetään, käsitellään ja käytetään tämän tietosuojailmoituksen ja asiaa koskevien lakisääteisten tietosuojasäännösten mukaisesti.

Tiedustelujasi käsittelevillä työntekijöillämme ja edustajillamme on vaitiolovelvollisuus.

4. Sinun oikeutesi

Jos henkilötietojasi käsitellään, olet tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisteröity. Sinulla on seuraavat oikeudet meihin vastuullisena osapuolena liittyen:

(1) Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja mitä tietoja.

(2) Sinulla on oikeus oikaista ja poistaa nämä henkilötiedot.

(3) Sinulla on oikeus rajoittaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.

(4) Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein. Tämä ei koske niitä tapauksia, joissa jokin oikeudellinen säännös velvoittaa tai oikeuttaa meidät keräämään, käsittelemään tai käyttämään näitä tietoja.

(5) Lisäksi voit milloin tahansa peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen henkilötietojesi keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön tulevaisuutta varten. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

(6) Sinulla on myös oikeus tietojen siirrettävyyteen.

(7) Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai saada tietoja ja/tai selityksiä oikeuksistasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse tai postitse (yhteystiedot ovat kohdassa "Tietosuojavastaava"). Annamme sinulle pyynnöstä mielellämme tietoja tietokannassamme olevista henkilötiedoistasi. Tiedot ovat maksuttomia.

(8) Lisäksi sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

5. Määritelmät

(1) "Asiakasportaali" tarkoittaa verkkotyökalua, johon pääsee käsiksi osoitteessa www.ivoclar.com ja jonka kautta voit käyttää seuraavia "Palveluja".

(2) "Palvelut" tarkoittaa kaikkia palveluja, joita tarjoamme "Asiakasportaalin" kautta. Riippuen siitä, onko palvelu saatavilla kyseisessä maassa, seuraavia palveluja voi käyttää tällä alustalla tällä hetkellä":

a. "Asiakaskyselyt" liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme: Tämän palvelun avulla asiakkaamme voivat antaa yhteystietonsa ja pyytää tietoja tuotteistamme ja palveluistamme.

b. "Webshop": Webshop-verkkokaupan kautta rekisteröityneet asiakkaamme voivat tilata verkossa tuotteita, jotka ovat saatavilla verkossa kyseisessä maassa, ja ohjata ne haluamaansa osoitteeseen.

c. "Order Manager": Order Manager tilaushallinta antaa rekisteröityneille asiakkaillemme mahdollisuuden tilata verkossa mittatilaustyönä tehtyjä hammasproteeseja omien vaatimustensa mukaisesti. Tämä palvelu on periaatteessa samanlainen kuin verkkokauppa.

d. "Customer Academy": "Customer Academy -asiakasakatemian avulla asiakkaat voivat varata maksullisia ja maksuttomia verkkokursseja ja seminaareja, jotka ovat saatavilla kyseisessä maassa.

e. "Event Registration": Event Registration -tapahtumarekisterointipalvelun avulla asiakkaat voivat rekisteröityä omassa maassaan järjestettäviin markkinointitapahtumiin, kuten roadshow-tapahtumiin, messuille, tuote-esittelyihin, kilpailuihin/palkintojen arvontaan ja pyytää ilmaisia tuotenäytteitä.

f. "Laitteen rekisteröinti": Tämän palvelun avulla asiakkaamme voivat syöttää osoitteensa asiakasjärjestelmäämme tai rekisteröityä asiakkaaksi (tarjolla olevista vaihtoehdoista riippuen, verrattavissa verkkokaupan rekisteröintiin) ja tallentaa ostetut laitteet sarjanumerolla.

g. "Ivoclar Cloud": Ivoclar Cloud -pilvipalvelun avulla rekisteröityneet asiakkaamme voivat tallentaa tietoja (esim. hammasproteesien 3D-malleja) väliaikaisesti Ivoclar Cloud -palveluun ja siirtää ne turvallisesti valitsemilleen kolmansille osapuolille (esim. hammasteknikoille).

h. "Ivoclar Dashboard": Ivoclar Dashboard -palvelun avulla rekisteröityneet asiakkaat voivat hakea katsottavakseen kerättyjä tietoja ja myös muista lähteistä jo kerättyjä tietoja (esim. IoT-yhteensopivista Ivoclar-laitteista tai Ivoclar-yhteensopivista laitteista).

6. Mitä tietoja kerätään ja tallennetaan

Se, mitä tietoja kerätään ja tallennetaan, riippuu siitä, mitä palveluita käytät alustallamme.

(1) Tiedot tai tietoryhmät:

(a) Kuten minkä tahansa verkkosivuston kohdalla, palvelimemme kerää ja tallentaa automaattisesti ja väliaikaisesti seuraavat tiedot palvelimen lokitiedostoihin, jotka selain välittää, ellet ole poistanut tätä käytöstä:

·       Pyynnön esittäneen tietokoneen verkkotunnus tai IP-osoite.

·       Asiakkaan tiedostopyynnöt (tiedoston nimi ja vastaavat tiedot täydellisestä Internet-osoitteesta). 

·       HTTP-vastauskoodi

·       Internet-sivu, jolta vierailet luonamme (lähetteen antajan URL).

·       Palvelinpyynnön aika

·       Selaimen tyyppi ja versio

·       Pyynnön esittävän tietokoneen käyttämä käyttöjärjestelmä

·       Evästeitä (katso lisätietoja evästeistä jäljempänä ja evästekäytännöstämme) käytetään myös anonyymien liikennetietojen keräämiseen verkkosivustomme käyttäjiltä. Näitä anonyymejä liikennetietoja voidaan käyttää markkinatutkimustarkoituksiin ja verkkosivujemme kysyntälähtöiseen suunnitteluun.

(b) Kun asiakas käyttää alustaa asiakaskyselyihin, asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot. Käsittelyn kannalta pakolliset tiedot merkitään erikseen syötettäessä, muut tiedot ovat vapaaehtoisia:

·       Sähköposti

·       Akateeminen arvonimi

·       Sukupuoli

·       Etunimi ja sukunimi

·       Puhelin: +49 611 1408-0

·       Faksi

·       Suositeltava viestintäkanava

·       ALV-nro.

·       Sähköinen laskutus sähköpostitse 

·       Valvontakoodi

·       Lisenssin numero 

·       Yrityksen nimi

·       Asiakkaan numero

·       Omistajan nimi

·       Teollisuus

·       Toiminto

·       Yrityksen katu- ja talon numero

·       Yrityksen osoitetunniste

·       Yrityksen postinumero

·       Yrityksen sijainti

·       Yrityksen osavaltio/maakunta

·       Yrityksen maa

(c) Käyttäessäsi "Webshop"-palvelua kerätään edellä mainittujen henkilötietojen lisäksi seuraavia muita tietoja, kun käytät alustaa asiakaskyselyihin:

·       Laskutus- ja toimitusosoite(-osoitteet) 

·       Tilaamasi tai ostamasi tuotteet ja palvelut 

·       Palautteesi (myös julkinen) tuotteistamme ja palveluistamme luokitusten, asiakastaantuman tai asiakastyytyväisyyden muodossa. 

(d) Käyttäessäsi "Order Manager"-tilaushallintapalvelua kerätään seuraavat lisätiedot jo mainittujen henkilötietojen lisäksi, kun käytät alustaa asiakaskyselyihin:

·       Laskutus- ja toimitusosoite(-osoitteet) 

·       Tilaamasi tai ostamasi tuotteet ja palvelut 

·       Palautteesi (myös julkinen) tuotteistamme ja palveluistamme luokitusten, asiakastaantuman tai asiakastyytyväisyyden muodossa. 

(e) "Customer Academy"-asiakasakatemiapalvelua käytettäessä kerätään seuraavia lisätietoja jo mainittujen henkilötietojen lisäksi, kun käytetään alustaa asiakaskyselyihin:

·       Laskutus- ja toimitusosoite(-osoitteet) 

·       Tilaamasi tai ostamasi tuotteet ja palvelut 

·       Henkilökohtainen lupanumero

·       Palautteesi (myös julkinen) tuotteistamme ja palveluistamme luokitusten, asiakastaantuman tai asiakastyytyväisyyden muodossa. 

(f) Kun käytät "Device Registration"-laitteenrekisteröintipalvelua, asiakaskyselyihin käytettävän alustan käytön yhteydessä jo kerättyjen henkilötietojen lisäksi kerätään seuraavat lisätiedot:

·       Rekisteröitävän laitteen sarjanumero

·       Koneen tyyppi 

(g) Kun käytät "Ivoclar Cloud" -pilvipalvelua, seuraavia lisätietoja kerätään "Webshop" -palvelun käytön yhteydessä jo mainittujen henkilötietojen lisäksi:

 • Tietojen vastaanottaja ja hänen yhteystietonsa

Asiakkaalla on mahdollisuus siirtää tietoja tämän palvelun kautta kulloinkin sovellettavien palvelun käyttöehtojen mukaisesti tai tallentaa ne sinne. Täällä säilytämme ja välitämme tiedot, jotka asiakas vapaaehtoisesti antaa sinne tai jotka hän haluaa välittää kolmansille osapuolille. Kyse voi olla myös henkilötiedoista, joista asiakas on yksin vastuussa.

(h) "Dash Board" -palvelua käytettäessä ei kerätä muita tietoja kuin ne henkilötiedot, jotka on jo mainittu kyseisen palvelun alustan käytön yhteydessä.

(2)  Henkilöryhmät, joita asia koskee:

(a) Kotisivun käyttäjät

(b) Asiakkaamme

(c) Asiakkaidemme työntekijät

(d) Asiakkaidemme sopimuskumppanit

(e) Työntekijämme

7. Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja säilytetään ja miten niitä käytetään?

Käsittelemme henkilötietojasi toimiaksemme, tarjotaksemme ja parantaaksemme palveluitamme. Näihin tarkoituksiin kuuluvat:

·       Tiedot tuotteistamme ja palveluistamme, joita ostajaehdokas ja asiakas on pyytänyt. Käytämme henkilötietojasi lähettääksemme sinulle pyytämiäsi tietoja pyytämäsi viestintäkanavan kautta. 

·       Tuotteiden ja palvelujen osto ja toimitus. Käytämme henkilötietojasi tilausten vastaanottamiseen ja käsittelyyn, tuotteiden toimittamiseen (maksullisia tai maksuttomia) ja palvelujen tarjoamiseen (maksullisia tai maksuttomia), uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja tarpeen arviointiin, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, testaamiseen ja lanseeraamiseen, maksujen käsittelyyn sekä tilauksiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvään yhteydenpitoon (esim. ostotapahtumaviestintä tai palautepyynnöt luokitusten, asiakastaantuman, asiakastyytyväisyyden, tarpeiden arvioinnin, ostettujen tuotteiden tai palvelujen kehittämisen, testaamisen ja lanseeraamisen osalta). Lisäksi käytämme henkilötietojasi täyttääkseen lakisääteiset (esim. takuu) ja sopimusperusteiset (esim. takuusopimus) velvoitteemme osto-, takuu- tai palvelusopimuksen puitteissa.

·       Palveluidemme (esim. IV Cloud) tarjoaminen, vianmääritys ja parantaminen. Käytämme henkilökohtaisia tietojasi ominaisuuksien tarjoamiseen, palveluiden ja tuotteiden analysointiin, vianmääritykseen ja palveluidemme käytettävyyden ja tehokkuuden parantamiseen. 

·       Suositukset ja personointi. Jos olet antanut tähän suostumuksesi, käsittelemme henkilötietojasi suositellaksemme sinua mahdollisesti kiinnostavia ominaisuuksia, tuotteita ja palveluja, määrittääksemme mieltymyksesi ja yksilöidäksemme kokemuksesi palveluistamme. 

·       Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen. Tietyissä tapauksissa meillä on lakisääteinen velvollisuus kerätä ja käsitellä henkilötietojasi. Keräämme esimerkiksi ostajilta tietoja heidän rekisteröidystä toimipaikastaan, veronumerostaan (tarvittaessa) ja pankkitilitiedoistaan henkilöllisyyden todentamista ja muita tarkoituksia varten.

·       Viestintä kanssasi. Jos olet antanut tähän suostumuksesi tai jos jokin muu oikeusperuste (esim. sopimus tai oikeutettu etu) tekee tämän mahdolliseksi, käytämme henkilötietojasi viestittääksemme kanssasi eri kanavien kautta (esim. puhelimitse, sähköpostitse, chatissa, messengerissä, tekstiviestillä, faksilla, henkilökohtaisesti, postitse tai muilla viestintävälineillä, kuten Showpadilla) tuotteistamme ja palveluistamme. 

·       Mainokset ja julkisuus. Jos olet antanut tähän suostumuksesi, käytämme jo kerättyjä henkilötietojasi ja muita tietoja, kuten vuorovaikutustietojasi meidän ja muiden palveluiden (kuten sosiaalisen median alustojen), sisällön tai palveluiden kanssa, joita arvioimme automaattisesti, jotta voimme tarjota kiinnostuksen perusteella mainoksia tuotteista ja palveluista tai, jos olet antanut suostumuksesi, lähettää sinulle sähköpostitse tai viestinnän välityksellä tietoja meidän ja tytäryhtiöidemme tuotteista ja palveluista (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies), jotka saattavat kiinnostaa sinua. Käytämme sinua henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja, jotta voimme näyttää kiinnostukseen perustuvaa mainontaa. 

·       Muistutus ostoskorista, jota ei ole täytetty. Jos olet suostunut tähän, sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, että sinulla on tuotteita tai palveluita ostoskorissasi verkkokaupassamme ilman, että olet suorittanut ostoa. 

·       Petostentorjunta ja luottoriskit. Käsittelemme henkilötietoja petosten ja väärinkäytösten estämiseksi tai havaitsemiseksi, jotta voimme suojella asiakkaidemme, liiketoimintamme ja kolmansien osapuolten turvallisuutta. Luottoriskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi käytämme tarvittaessa myös pisteytysmenettelyjä ja teemme yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden (esim. Dun & Bradstreet) kanssa. 

·       Tarkastele ja täydennä tietojamme. Käsittelemme henkilötietoja tarkistaaksemme näiden tietojen oikeellisuuden ja täydentääkseen niitä tarvittaessa. Tätä varten keräämme myös julkisesti saatavilla olevia tietoja sosiaalisen median alustoilla ja teemme tarvittaessa yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa, jotka toimittavat meille tietoja. 

·       Tarkoitukset, joihin pyydämme suostumustasi. Saatamme pyytää suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten, josta ilmoitamme sinulle. Jos annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten, voit peruuttaa suostumuksesi vapaasti milloin tahansa, jolloin lopetamme tietojesi käsittelyn kyseistä tarkoitusta varten.

8. Sosiaaliset verkostot

Verkkosivuiltamme löydät linkkejä sosiaalisiin verkostoihin, kuten Facebookiin, Twitteriin, YouTubeen, LinkedIniin ja Instagramiin. Vasta kun olet napsauttanut kyseistä painiketta, tiedot (alkuperäinen sivu, käyttäjänimi, jos olet kirjautunut kyseiseen palveluun, IP-osoite) siirretään alustan ylläpitäjälle. Tietoja tietojen keräämisestä ja käytöstä saat kyseisen alustan ylläpitäjän tietosuojakäytännöstä. 

9. Mitä evästeissä on?

Eväste on pieni tiedosto, joka sisältää merkkijonon, joka lähetetään tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivustolla. Jos vierailet verkkosivustolla uudelleen, evästeen avulla tämä sivu tunnistaa selaimesi. Evästeitä ei yleensä käytetä henkilötietojen tallentamiseen, mutta ne voivat tallentaa käyttäjän asetuksia ja muita tietoja. Voit asettaa selaimesi hylkäämään kaikki evästeet tai ilmoittamaan, kun eväste lähetetään. Noudata selaimesi ohjetoiminnon ohjeita evästeiden estämisestä ja poistamisesta.

Käytämme evästeitä, jotta järjestelmämme voivat tunnistaa käyttämäsi päätelaitteen tai selaimen ja tarjota sinulle palveluitamme. Jotkin verkkosivuston ominaisuudet tai palvelut eivät välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä, ja siksi suosittelemme, että hyväksyt evästeet, jotta voit käyttää verkkosivustoamme täysimääräisesti.

Jos haluat lisätietoja evästeistä ja niiden käytöstä, lue evästeilmoitus (https://www.ivoclarvivadent.com/cookies).

10. Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja jäljempänä kuvatussa laajuudessa:

·       Ivoclar Vivadent AG:n ja sen tytäryhtiöiden (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) osastot ja niiden työntekijät, 

·       Tekniset palvelut, sikäli kuin ne ovat tarpeen sopimussuhteen täyttämiseksi, 

·       tilausten käsittelijät ja muut palveluntarjoajat ja sopimuskumppanit (esim. logistiikkakumppanit, maksupalvelut), siinä määrin kuin se on tarpeen sopimussuhteen täyttämiseksi, ja 

·       Julkiset elimet lakisääteisten velvoitteiden puitteissa 

jotka ovat joko tämän tietosuojailmoituksen alaisia tai jotka toteuttavat toimenpiteitä, jotka tarjoavat vähintään yhtä suuren suojan kuin tässä tietosuojailmoituksessa kuvatut toimenpiteet.

Palveluntarjoaja ja sopimuskumppani:

Palkkaamme muita yrityksiä ja yksityishenkilöitä suorittamaan meille tehtäviä. Esimerkkejä ovat muun muassa tuotteiden ja palvelujen tilausten täyttäminen, toimitusten tekeminen, kirjeiden tai sähköpostien lähettäminen, asiakasluetteloiden ylläpito, tietokantojemme analysointi, mainostoiminnan avustaminen, hakutulosten ja linkkien (mukaan lukien maksulliset tarjoukset ja linkit) tarjoaminen, maksujen (luottokortti, suoraveloitus ja laskunmaksu) käsittely, sisällön toimittaminen, luottoriskin arviointi ja asiakaspalvelun tarjoaminen. Näillä kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla ja alihankkijoilla on pääsy henkilötietoihin, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseen. He eivät kuitenkaan saa käyttää niitä mihinkään muihin tarkoituksiin. Lisäksi ne ovat velvollisia käsittelemään tietoja tämän tietosuojaselosteen ja asiaankuuluvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Vastuuhenkilön suojelu: 
Luovutamme asiakkaiden henkilötietoja, kun laki velvoittaa meitä tekemään niin tai kun luovuttaminen on tarpeen ehtojemme tai muiden sopimusten noudattamisen valvomiseksi tai oikeuksiemme sekä asiakkaidemme ja kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi. Tähän kuuluu myös tietojenvaihto yritysten kanssa väärinkäytösten ja luottokorttipetosten estämiseksi ja minimoimiseksi. 

Kaikissa muissa tapauksissa ilmoitamme sinulle, jos henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden päättää, että tietojasi ei jaeta kolmannen osapuolen kanssa.

Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin: 
Kun henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin, varmistamme aina, että tietojen siirto tapahtuu tämän tietosuojailmoituksen ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. 

11. Rekisterinpitäjän suorittaman tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Jos saamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, oikeusperustana on suostumus.

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, oikeusperustana on sopimuksen täytäntöönpano. Tämä koskee myös käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on tarpeen yrityksemme lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, tämä lakisääteinen velvoite toimii oikeusperustana.

Jos rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut tekevät henkilötietojen käsittelyn tarpeelliseksi, oikeusperustana ovat nämä elintärkeät edut.

Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojaamiseksi ja jos rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä ensin mainittua etua, tämä oikeutettu etu toimii käsittelyn oikeusperustana.

12. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi, jotta voit käyttää palveluitamme jatkuvasti. Säilytämme tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi tai lain edellyttämällä tavalla, esimerkiksi vero- ja kirjanpitotarkoituksiin kymmenen vuotta. Henkilötiedot poistetaan tai estetään heti, kun tallennustarkoitus lakkaa olemasta voimassa. Lisäksi säilyttämistä voi tapahtua, jos lainsäätäjä on säätänyt tai määrännyt siitä asetuksissa, laeissa tai muissa säädöksissä, joita vastuuhenkilö noudattaa. Tiedot myös estetään tai poistetaan, jos edellä mainituissa standardeissa määrätty säilytysaika päättyy, paitsi jos tietojen säilyttämistä on tarpeen jatkaa sopimuksen tekemisen tai toteuttamisen vuoksi.

Ilmoitamme sinulle muista säilytysajoista. Säilytämme esimerkiksi tilausyhteenvetosi, jotta voit tarkastella aiempia ostoksiasi ja osoitteita, joihin olet lähettänyt tilauksesi (ja halutessasi toistaa tilauksesi), ja jotta voimme parantaa suosittelemiemme tuotteiden ja sisällön tarkoituksenmukaisuutta. Säilytämme kerätyt henkilötiedot jokaisen alustakutsun ja tiedostojen siirron yhteydessä, enintään yhden vuoden ajan. Nämä tiedot tallennetaan tietoturvasyistä - erityisesti verkkopalvelimiin kohdistuvien hyökkäysyritysten torjumiseksi - ja järjestelmiemme vakauden ja toimintavarmuuden varmistamiseksi.

13. Tietoturva

Käytämme ajantasaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojellaksemme hallinnoimiasi tietojasi vahingossa tapahtuvalta tai tahalliselta manipuloinnilta, häviämiseltä, tuhoamiselta tai luvattomien henkilöiden pääsyltä. ESIM:

·       Tietojesi suojaamiseksi siirron aikana käytämme SSL-ohjelmistoa (Secure Sockets Layer). Tämä ohjelmisto salaa lähettämäsi tiedot.

·       Luottokortteja käsitellessään kumppanimme noudattaa luottokorttimaksujen käsittelyssä Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) -standardia.

·       Ylläpidämme fyysisiä, sähköisiä ja menettelyllisiä suojatoimia asiakkaidemme henkilötietojen keräämisen, säilyttämisen ja luovuttamisen yhteydessä. Näihin turvatoimiin kuuluu muun muassa se, että pyydämme sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin luovutamme sinulle henkilötietoja. 

Turvatoimiamme parannetaan jatkuvasti tekniikan kehityksen mukaisesti.

14. Työtehtävien käsittely

Siirto ulkopuolisille palveluntarjoajille voi tapahtua toimeksiantosuhteisen käsittelyn yhteydessä artiklan mukaisesti. Yleisen tietosuoja-asetuksen luvun 28 mukaisesti. Olemme valinneet nämä käsittelijät huolellisesti ja antaneet heille toimeksiannon, heitä sitovat ohjeemme ja yleisen tietosuoja-asetuksen määräykset, ja heitä valvotaan säännöllisesti.

Seuraavat käsittelijät on palkattu alustaa varten:

 • SAP CDC (pilvi) 
 • Salesforce.com EMEA Limited (pilvi) 
 • Pimcore (pilvi) 
 • Paymetric (maksupalvelujen tarjoaja) 
 • dun & bradstreet (luottotietojen tarkistus) 
 • Cvent (tapahtumiin rekisteröinti) 
 • Walls.io

Tarvittaessa voidaan lisätä muita prosessoreita. Pyynnöstä annamme sinulle luettelon kaikista henkilötietojen käsittelijöistä.

15. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Jotkin tytäryhtiöistämme ja alihankkijoistamme sijaitsevat maissa, joissa on erilainen tietosuojan taso. Tämä koskee erityisesti maita, jotka eivät kuulu Euroopan talousalueeseen (ETA). Täydellinen luettelo sidosyrityksistämme löytyy täältä (https://www.ivoclarvivadent.com/en_li/tools/group-companies).

Henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolisiin maihin vain seuraavin edellytyksin:

·       Jos Euroopan komissio tekee kolmannesta maasta niin sanotun riittävyyspäätöksen asetuksen (EY) N:o 2100/94 GDPR:n 45 artiklan mukaisesti, eli on ilmoittanut, että kolmas maa tarjoaa EU:n tietosuojan tasoa vastaavan tietosuojan tason; tai

·       ilman tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä mutta riittävällä tietosuojan tasolla, jos tietojen vastaanottajan kanssa on sovittu oikeudellisesti sitovasti asianmukaisista tietosuojatoimenpiteistä (esim. EU:n komission vakiosopimuslausekkeet kulloinkin sovellettavassa versiossa); tai

·       Ilman tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ja ilman riittävää tietosuojan tasoa, jos tietojen vastaanottajan kanssa on sovittu oikeudellisesti sitovasti asianmukaisista tietosuojatoimenpiteistä (esim. EU:n komission vakiosopimuslausekkeet kulloinkin sovellettavassa versiossaan) ja lisätakeista. Lisätakeita voivat olla sitovat sisäiset tietosuojasäännökset (esim. yritysten väliset sopimukset, joilla on vaikutusta kolmansiin osapuoliin, sitovat yrityssäännöt) tai myönteinen lainvalvontaviranomaisten raportti, riskinarviointilomake, jonka tuloksena riski on vähäinen, tai ilmoitus siitä, ettei Yhdysvaltoja koske FISA 702 -asetus. Voit pyytää kopion näistä sopimuksista rekisterinpitäjältä tai tietosuojavastaavalta; tai

·       jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi ehdotettuun tietojen siirtoon tai jos meillä on jokin muu syy, joka on lueteltu DS-GVO-tietosuojalainsäädännön art. 49, oikeutettuun siirtoon.

Henkilötietojasi välitetään vain siinä määrin kuin on tarpeen velvoitteidemme täyttämiseksi, erityisesti Ivoclar Vivadent -konsernin sisällä. Emme myy, lisensoi tai vuokraa henkilötietojasi muille kuin edellä mainituille tahoille ilman suostumustasi. Luovutamme tietojasi, jos uskomme vilpittömästi, että tietojen luovuttaminen on tarpeen lain noudattamiseksi, lainvalvontatarkoituksiin tai tuomioistuimen määräyksen noudattamiseksi tai toisen henkilön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi, mukaan lukien omaisuutemme tai oikeutemme.

Tietyissä tapauksissa, esimerkiksi jos on olemassa vastaava tuomioistuimen määräys, olemme lain mukaan velvollisia toimittamaan tietoja pyynnön esittäneelle viranomaiselle tai kolmannelle osapuolelle. Tämä voi tapahtua myös ilman, että sinulle ilmoitetaan asiasta.

16. Seuranta fusedeck avulla

Tämä verkkosivusto käyttää Capture Media AG:n (jäljempänä ""Capture Media"") tarjoamaa seurantaratkaisua ""fusedeck"". Capture Media on sveitsiläinen yritys, jonka kotipaikka on Zürichissä ja joka mittaa asiakkaidensa puolesta verkkosivuston käyttöä sitoumusten ja tapahtumien yhteydessä. Seuranta on anonyymiä, joten saatuja tietoja on mahdotonta yhdistää tunnistettuihin tai tunnistettavissa oleviin henkilöihin.

Lisätietoja tietosuojasta ja oikeuksista, joita rekisteröidyillä on ""fusedeckin"" yhteydessä, mukaan lukien oikeus kieltäytyä (vastustamisoikeus), on tietosuojaselosteessa ja vastustamisoikeutta koskevissa tiedoissa.

https://fuse.ivoclar.com/de/5rat9XCVP2

17. Infrastruktuurin seuranta Dynatracen avulla

Verkkosivusto käyttää Dynatracea teknisten ongelmien seurantatyökaluna. Dynatrace on yhdysvaltalainen yritys ja sijaitsee Walthamissa. Järjestelmä seuraa teknisiä virheitä ja tallentaa nimettömän käyttäjäistunnon tallenteen, jos virheitä ilmenee.

Lisätietoja on Dynatracen verkkosivustolla: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy

18. Monikielinen asiakastuki ChatLingualin avulla

ChatLingual on monikielinen yritysviestintäalusta, joka tarjoaa käännöksiä asiakastukipalveluissa. ChatLingual on yhdistetty Salesforceen integroituihin viestikanaviin (FB messenger, WhatsApp ja SMS), ja se tallentaa väliaikaisesti näiden kanavien kautta tulevien keskustelujen sisällön ja kääntää ne reaaliajassa. Käyttämällä keskusteluja annat suostumuksesi koko keskustelun sisällön siirtämiseen ChatLingual, USA:lle käännöstarkoituksiin.

Lisätietoja saat ChatLingualin verkkosivuilta osoitteesta https://www.chatlingual.com

19. Seuranta Cloudflaren avulla

Tämä verkkosivusto käyttää “Cloudflarea”. Cloudflare on turvatoimi, joka on otettu käyttöön verkkosivustojemme suojaamiseksi haitallisilta boteilta ja automaattisilta hyökkäyksiltä. Cloudflare on yhdysvaltalainen yritys ja sijaitsee Kaliforniassa. Se tarkistaa näkymättömästi käyttäjien laillisuuden, jotka toimittavat tietojaan tämän verkkosivuston verkkolomakkeiden kautta. Cloudflare käyttää istuntotietoja ainoastaan käyttäjän ihmisen käyttäytymisen vahvistamiseksi ja käyttää tukenaan laitevalmistajilta saatuja tietoja tai koneoppimismalleja. Cloudflare ei kerää arkaluonteisia tietoja eikä aseta evästeitä. Lisätietoja Cloudflaren tietojenkäsittelystä ja tietosuojakäytännöstä on saatavilla seuraavalla sivulla olevassa tietosuojaselosteessa:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy

20. Tämän tietosuojailmoituksen muuttaminen

Voimme muuttaa tätä tietosuojailmoitusta milloin tahansa julkaisemalla muutetun version. Muutoksista ilmoitetaan täällä, jotta saat niistä tietoa milloin tahansa.

Viimeisin muutos: lokakuu 2023

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger 

1. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige i henhold til GDPR er

Ivoclar Vivadent AB
Gustav III:s Boulevard 50
169 56 Solna
Sweden
Phone: +46 8 514 939 30
E-mail: info.se@ivoclar.com

2. Databeskyttelsesrådgiver

Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:

Ivoclar Vivadent AB
Att. Data Protection Officer
Gustav III:s Boulevard 50
169 56 Solna
Sweden
Phone: +46 8 514 939 30
E-mail: dataprotection.solna@ivoclar.com

3. Præambel

For os som dataansvarlig i henhold til lovgivningen om databeskyttelse er det en vigtig opgave at beskytte dine personoplysninger og privatlivets fred. Du skal vide, hvilke oplysninger om dig der indsamles via vores websted www.ivoclar.com og de dermed forbundne tjenester (herefter vores ”tjeneste”), og hvordan oplysningerne anvendes. Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger indeholder information om dette.

Det er derfor en selvfølge for os at overholde bestemmelserne i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og alle øvrige lokalt gældende databeskyttelsesregler. Det er vigtigt for os at oplyse dig om, hvilke personoplysninger der indsamles og behandles, og hvilke muligheder du har i den forbindelse. Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger giver dig svar på de vigtigste spørgsmål.

Dine oplysninger vil blive opbevaret, behandlet og anvendt i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og relevante retsregler om databeskyttelse.

Vores medarbejdere og andre ansvarlige, der behandler dine henvendelser, har tavshedspligt.

4. Dine rettigheder:

Hvis dine personoplysninger behandles, er du en registreret i henhold til GDPR. Du har følgende rettigheder over for os som dataansvarlig:

(1) Du har ret til at få oplyst, om og i givet fald hvilke personoplysninger om dig vi behandler.

(2) Du har ret til at få disse personoplysninger berigtiget eller slettet.

(3) Du har ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger om dig.

(4) Du har også til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Dette gælder ikke, hvis en lovbestemmelse forpligter eller berettiger os til at indsamle, behandle eller anvende disse oplysninger.

(5) Du kan desuden som udgangspunkt til enhver tid trække et samtykke til indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger, som du tidligere har givet, tilbage med virkning for fremtiden. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted på grundlag af samtykket indtil tilbagetrækningen.

(6) Du har endvidere ret til dataportabilitet.

(7) Du kan udøve dine rettigheder eller anmode om oplysninger om og/eller uddybning af dine rettigheder ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver pr. e-mail eller post (kontaktoplysninger findes under punktet ”Databeskyttelsesrådgiver”). På anmodning oplyser vi dig gerne om, hvilke personoplysninger om dig vi opbevarer i vores database. Det er gratis at få udleveret oplysningerne.

(8) Derudover har du ret til at klage til en datatilsynsmyndighed over vores behandling af dine personoplysninger.

5. Definitioner

(1) ”Kundeportal” er det onlineværktøj, der er stillet til rådighed via www.ivoclar.com, og som giver dig adgang til følgende tjenester.

(2) ”Tjenester” er alle de tjenester, som vi udbyder via vores kundeportal. Afhængigt af om tjenesten er tilgængelig i det pågældende land, kan følgende tjenester på nuværende tidspunkt som udgangspunkt anvendes på denne platform:

a. ”Kundehenvendelser” om vores produkter og tjenester: Denne tjeneste giver vores kunder mulighed for at give os deres kontaktoplysninger og anmode om oplysninger om vores produkter og tjenester.

b. ”Webshop”: Webshoppen giver vores tilmeldte kunder mulighed for onlinebestilling af produkter, der er tilgængelige online i det pågældende land, og få dem leveret til den ønskede adresse.

c. ”Order Manager”: Order Manager giver vores tilmeldte kunder mulighed for at bestille specialfremstillede tandproteser online i henhold til deres specifikationer. Denne tjeneste svarer grundlæggende til webshoppen.

d. ”Customer Academy”: Customer Academy giver kunder mulighed for at booke online- og onsite-kurser og -seminarer, der er tilgængelige i det pågældende land, både mod betaling og gratis.

e. ”Event Registration”: Denne tjeneste giver kunder mulighed for at tilmelde sig markedsføringsaktiviteter i deres land, f.eks. roadshows, messer, produktdemonstrationer, spil/konkurrencer og anmode om gratis vareprøver.

f. ”Device Registration”: Denne tjeneste gør det muligt for vores kunder at indtaste deres adresse i vores kundesystem eller at tilmelde sig som kunde (alt efter de tilbudte muligheder, svarende til tilmelding i webshoppen) og at registrere de erhvervede enheder med serienummer.

g. ”Ivoclar Cloud”: Denne tjeneste gør det muligt for vores tilmeldte kunder at opbevare data (f.eks. 3D-modeller af tandrestaureringer) midlertidigt i Ivoclar Cloud og overføre dem sikkert til tredjeparter (f.eks. tandteknikere) efter eget valg.

h. ”Ivoclar Dashboard”: Denne tjeneste giver tilmeldte kunder mulighed for at få visualiseret indsamlede data og data, der allerede er indsamlet via andre kilder (f.eks. fra kundernes IoT-baserede Ivoclar-enheder eller Ivoclar-kompatible enheder).

6. Hvilke data indsamles og opbevares?

Hvilke data, der indsamles og opbevares, afhænger af, hvilke tjenester du gør brug af på vores platform.

(1) Data eller datakategorier:

(a) Som på alle andre websteder indsamler og opbevarer vores server automatisk og midlertidigt følgende oplysninger i serverens logfiler, som overføres af browseren, medmindre du har deaktiveret dette:

·       domænenavn eller IP-adresse på den computer, hvorfra anmodningen sendes

·       klientens filanmodninger (filnavn og de tilhørende data for den fulde internetadresse) 

·       HTTP-svarkoden

·       den internetside, hvorfra du besøger os (henvisende URL-adresse)

·       dato og tidspunkt for serveranmodningen

·       browsertype og -version

·       operativsystem, der anvendes på den computer, hvorfra anmodningen sendes

·       cookies (yderligere oplysninger kan findes under punktet om cookies nedenfor og i vores cookiepolitik) anvendes også til at indsamle anonyme trafikdata for brugere af vores websted. Disse anonyme trafikdata kan anvendes til markedsundersøgelser og til at udforme vores websted på grundlag af efterspørgslen.

(b) Når platformen anvendes til kundehenvendelser, indsamles følgende oplysninger fra kunden. Felter til oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen, og som derfor skal udfyldes, er markeret særskilt i forbindelse med indtastningen. Andre oplysninger kan afgives frivilligt:

·       E-mailadresse

·       Akademisk titel

·       Køn

·       Fornavn og efternavn

·       Telefon

·       Fax

·       Foretrukken kommunikationskanal

·       Momsnummer

·       E-mailadresse til elektronisk fakturering 

·       Skattekode

·       Licensnummer 

·       Virksomhedens navn

·       Kundenummer

·       Ejers navn

·       Branche

·       Funktion

·       Gade og husnummer (virksomhed)

·       Supplerende adresse (virksomhed)

·       Postnummer (virksomhed)

·       By (virksomhed) 

·       Land (virksomhed)

(c) Ved brug af tjenesten ”Webshop” indsamles derudover, ud over de allerede nævnte personoplysninger, der indsamles i forbindelse med brug af platformen til kundehenvendelser, følgende oplysninger:

·       Fakturerings- og leveringsadresse(r) 

·       Produkter og tjenester, som du bestiller eller køber 

·       Din feedback (også offentlig) på vores produkter og tjenesteydelser i form af bedømmelser, kundeanmeldelser eller kundetilfredshed 

(d) Ved brug af tjenesten ”Order Manager” indsamles derudover, ud over de allerede nævnte personoplysninger, der indsamles i forbindelse med brug af platformen til kundehenvendelser, følgende oplysninger:

·       Fakturerings- og leveringsadresse(r) 

·       Produkter og tjenester, som du bestiller eller køber 

·       Din feedback (også offentlig) på vores produkter og tjenesteydelser i form af bedømmelser, kundeanmeldelser eller kundetilfredshed 

(e) Ved brug af tjenesten ”Customer Academy” indsamles derudover, ud over de allerede nævnte personoplysninger, der indsamles i forbindelse med brug af platformen til kundehenvendelser, følgende oplysninger:

·       Fakturerings- og leveringsadresse(r) 

·       Produkter og tjenester, som du bestiller eller køber 

·       Personligt licensnummer

·       Din feedback (også offentlig) på vores produkter og tjenesteydelser i form af bedømmelser, kundeanmeldelser eller kundetilfredshed 

(f) Ved brug af tjenesten ”Device Registration” indsamles derudover, ud over de allerede nævnte personoplysninger, der indsamles i forbindelse med brug af platformen til kundehenvendelser, følgende oplysninger:

·       Serienummer på den enhed, der skal registreres

·       Maskintype 

(g) Ved brug af tjenesten ”Ivoclar Cloud” indsamles derudover, ud over de allerede nævnte personoplysninger, der indsamles i forbindelse med brug af tjenesten ”Webshop”, følgende oplysninger:

·       modtageren af oplysningerne, herunder dennes kontaktoplysninger

Kunden har mulighed for at overføre oplysninger via denne tjeneste i henhold til de til enhver tid gældende brugsvilkår for denne tjeneste eller at opbevare dem dér. Her opbevarer og overfører vi de oplysninger, som kunden frivilligt afgiver dér eller ønsker at videregive til tredjeparter. Der kan også være tale om personoplysninger, som kunden alene er ansvarlig for.

(h) Ved brug af tjenesten ”Dash Board” indsamles der ikke andre oplysninger end de allerede nævnte personoplysninger, der indsamles i forbindelse med brug af platformen til den pågældende tjeneste.

(2)  Registrerede persongrupper:

(a) Brugere af hjemmesiden

(b) Vores kunder

(c) Vores kunders medarbejdere

(d) Vores kunders aftalepartnere

(e) Vores medarbejdere

7. Til hvilket formål indsamles og opbevares oplysninger, og hvordan anvendes de?

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne drive, levere og forbedre vores tjenester. Disse formål omfatter:

·       Oplysninger om vores produkter og tjenesteydelser, som kunder og andre interesserede har anmodet om. Vi anvender dine personoplysninger til at sende dig de oplysninger, du har anmodet om, via den ønskede kommunikationskanal. 

·       Køb og levering af produkter og tjenesteydelser. Vi anvender dine personoplysninger med det formål at modtage og gennemføre ordrer, levere og videreudvikle produkter og tjenesteydelser (mod betaling eller gratis) samt vurdere behovet for nye produkter og tjenesteydelser, udvikle, teste og lancere nye produkter og tjenesteydelser, gennemføre betalinger og kommunikere med dig om ordrer, produkter og tjenesteydelser (f.eks. kommunikation om transaktioner eller anmodninger om feedback i form af bedømmelser, kundeanmeldelser, kundetilfredshed, behovsvurdering, udvikling, test og lancering af de erhvervede produkter eller tjenesteydelser). Desuden anvender vi dine personoplysninger med det formål at opfylde vores retlige (f.eks. garanti) og kontraktlige (f.eks. garantiaftale) forpligtelser i forbindelse med købs-, garanti- eller servicekontrakten.

·       Tilvejebringelse, fejlretning og forbedring af vores tjenester (f.eks. IV-Cloud). Vi anvender dine personoplysninger med det formål at stille funktioner til rådighed, analysere ydelser og produkter, rette fejl og forbedre brugervenligheden og effektiviteten af vores tjenester. 

·       Anbefalinger og individuel tilpasning. Hvis du har givet samtykke til dette, behandler vi dine personoplysninger med det formål at anbefale funktioner, produkter og tjenesteydelser, der kan være af interesse for dig, med henblik på at finde frem til dine præferencer og tilpasse din oplevelse af vores tjenester individuelt til dig. 

·       Overholdelse af retlige forpligtelser. I nogle tilfælde er vi underlagt retlige forpligtelser til at indsamle og behandle dine personoplysninger. For eksempel indsamler vi oplysninger fra køberne om disses hjemsted, skatteregistreringsnummer (efter behov) og bankkontooplysninger med henblik på at bekræfte identitet samt til andre formål.

·       Kommunikation med dig. Hvis du har givet samtykke til dette, eller hvis et andet retsgrundlag (f.eks. kontrakt eller legitim interesse) gør dette muligt, anvender vi dine personoplysninger til at kommunikere med dig via forskellige kanaler (f.eks. telefon, e-mail, chat, messenger, sms, fax, personligt, fysisk post eller andre kommunikationsværktøjer såsom Showpad) om vores produkter og tjenester. 

·       Annoncer og reklame. Hvis du har givet samtykke til dette, anvender vi de allerede indsamlede personoplysninger og andre oplysninger om dig, f.eks. dine interaktioner med vores og andre tjenester (f.eks. sociale medier), indhold eller tjenesteydelser, som vi automatisk analyserer, med det formål at vise interessebaserede annoncer for produkter og tjenesteydelser eller, hvis du har givet samtykke, med det formål at sende dig oplysninger om vores og vores tilknyttede virksomheders (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) produkter og tjenester, som kan være af interesse for dig, pr. e-mail eller via andre kommunikationskanaler. Vi anvender oplysninger, der identificerer dig personligt, til at vise interessebaserede reklamer. 

·       Påmindelse om en ordre, der ikke er fuldført. Hvis du har givet samtykke til dette, vil du blive underrettet pr. e-mail om, at du har produkter eller tjenester i din indkøbskurv i vores webshop og ikke har fuldført ordren. 

·       Forebyggelse af svindel samt kreditrisici. Vi behandler personoplysninger for at forhindre eller opdage svindel og misbrug med henblik på at beskytte vores kunder, vores virksomhed og tredjeparter. For at vurdere og håndtere kreditrisici anvender vi, i det omfang det er relevant, også scoringsprocedurer, og vi samarbejder med eksterne partnere (f.eks. dun & bradstreet). 

·       Gennemgang og opdatering af vores oplysninger. Vi behandler personoplysninger med det formål at kontrollere rigtigheden af oplysningerne og om nødvendigt opdatere dem. Til dette formål indsamler vi også offentligt tilgængelige oplysninger på sociale medier, og vi samarbejder, i det omfang det er relevant, med eksterne partnere, som stiller oplysninger til rådighed for os. 

·       Formål, som vi indhenter samtykke til. Vi kan anmode om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger til et specifikt formål, som vi vil informere dig om. Hvis du giver samtykke til behandling af dine personoplysninger til et bestemt formål, kan du til enhver tid frit trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi vil ophøre med at behandle dine oplysninger til det pågældende formål.

8. Sociale medier

På vores websted finder du links til sociale medier som Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn og Instagram. Først når du har klikket på den pågældende knap, overføres data (henvisende side, brugernavn, hvis du er logget ind på den pågældende tjeneste, IP-adresse) til udbyderen af det pågældende sociale medie. Oplysninger om de enkelte udbyderes indsamling og anvendelse af personoplysninger kan findes i udbydernes erklæring om behandling af personoplysninger. 

9. Hvad er cookies?

En cookie er en lille fil, der indeholder en række tegn, som sendes til din computer, når du besøger et websted. Hvis du senere besøger webstedet igen, sørger cookien for, at webstedet kan genkende din browser. Cookies bruges normalt ikke til at gemme personoplysninger, men kan gemme brugerpræferencer og andre oplysninger. Du kan indstille din browser til at afvise alle cookies eller til at informere dig, når der sendes en cookie. Følg vejledningen i din browsers hjælpefunktion om forebyggelse og sletning af cookies.

Vi anvender cookies for at gøre det muligt for vores systemer at genkende den computer eller browser, du anvender, og for at stille vores tjenester til rådighed for dig. Nogle funktioner eller tjenesteydelser på webstedet fungerer muligvis ikke korrekt uden cookies, og vi anbefaler derfor, at du accepterer cookies, så du kan bruge vores websted fuldt ud.

Du kan finde yderligere information om cookies, og hvordan vi bruger dem, i vores information om brug af cookies (https://www.ivoclarvivadent.com/cookies).

10. Modtagere af oplysningerne eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver kunders personoplysninger i det omfang, der er beskrevet nedenfor, til::

·       afdelinger i Ivoclar Vivadent AG og tilknyttede virksomheder (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) og deres ansatte, 

·       tekniske tjenester, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde kontraktforholdet, 

·       databehandlere og andre tjenesteudbydere og aftalepartnere (f.eks. logistikpartnere, betalingstjenester), i det omfang det er nødvendigt for at opfylde kontraktforholdet, 

·       offentlige organer i forbindelse med overordnede lovbestemte forpligtelser, 

som enten er omfattet af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, eller som træffer foranstaltninger, der giver mindst samme grad af beskyttelse som dem, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger.

Tjenesteudbydere og aftalepartnere:

Vi benytter os af andre virksomheder og enkeltpersoner til at udføre opgaver for os. Eksempler er opfyldelse af ordrer på produkter og tjenesteydelser, leveringer, udsendelse af breve eller e-mails, vedligeholdelse af vores kundelister, analyse af vores databaser, hjælp til reklameaktiviteter, levering af søgeresultater og links (herunder betalte tilbud og links), gennemførelse af betalinger (kreditkort, direkte debitering og køb på faktura), overførsel af indhold, vurdering af kreditrisici samt kundeservice. Disse tredjepartstjenesteudbydere og aftaleparter har adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre deres opgaver. De må imidlertid ikke anvende dem til andre formål. Derudover er de forpligtet til at behandle oplysningerne i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og den relevante lovgivning om databeskyttelse.

Beskyttelse af den dataansvarlige:

Vi videregiver personoplysninger om kunder, når vi er forpligtet til dette i henhold til lovgivningen, eller når videregivelse er nødvendig for at håndhæve vores almindelige forretningsbetingelser eller andre aftaler eller for at beskytte vores samt vores kunders og tredjeparters rettigheder. Dette omfatter også udveksling af oplysninger med virksomheder for at forhindre og begrænse misbrug og svindel med kreditkort.

I alle andre tilfælde informerer vi dig, hvis personoplysninger vil blive videregivet til tredjeparter. Det giver dig mulighed for at beslutte, at dine oplysninger ikke må deles med tredjeparten.

Overførsel af oplysninger til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde:

Når vi overfører personoplysninger til tredjeparter i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), sikrer vi altid, at overførslen af oplysninger er i overensstemmelse med denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger og gældende lovgivning om databeskyttelse.

11. Retsgrundlag for den dataansvarliges behandling af oplysninger

I det omfang vi indhenter den registreredes samtykke til behandling af personoplysninger, udgør dette samtykke retsgrundlaget.

Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, udgør opfyldelsen af kontrakten retsgrundlaget. Dette gælder også for behandling af oplysninger, der er nødvendig for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

I det omfang behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, udgør den retlige forpligtelse retsgrundlaget.

Hvis vitale interesser for den registrerede eller en anden fysisk person gør behandling af personoplysninger nødvendig, udgør disse vitale interesser retsgrundlaget.

Hvis behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesse, og hvis den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud for den førstnævnte interesse, udgør den legitime interesse retsgrundlaget for behandlingen.

12. Sletning af oplysninger og opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger for at gøre det muligt for dig at anvende vores tjenester løbende. Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, eller i det lovbestemte tidsrum, f.eks. i ti år, når det gælder skatte- og regnskabsformål. Personoplysningerne slettes eller gøres utilgængelige, så snart formålet med opbevaringen ophører. Desuden kan opbevaring finde sted, hvis dette er fastsat eller foreskrevet af lovgiveren i bekendtgørelser, love eller andre bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt. Oplysningerne vil også blive gjort utilgængelige eller slettet, hvis en opbevaringsperiode i henhold til ovennævnte standarder udløber, medmindre fortsat opbevaring af oplysningerne er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt.

Vi vil informere dig om andre tidsrum for opbevaring. For eksempel gemmer vi dine ordreoversigter, for at du kan se tidligere køb og de adresser, du har fået sendt dine ordrer til (og, hvis du ønsker det, genbestille produkter og tjenesteydelser), og for at vi kan forbedre relevansen af de produkter og det indhold, vi anbefaler. Vi opbevarer de personoplysninger, der indsamles i forbindelse med de enkelte besøg på vores platform og i forbindelse med overførsel af filer, i højst et år. Opbevaringen finder sted af hensyn til datasikkerheden – navnlig for at afværge forsøg på angreb på vores webservere – og for at sikre stabiliteten og driftssikkerheden af vores systemer.

13. Datasikkerhed

Vi gør brug af aktuelle tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de oplysninger om dig, som vi forvalter, mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, læk, tilintetgørelse og uautoriseret adgang. F.eks.:

·       Vi anvender Secure Sockets Layer-software (SSL) til at beskytte dine oplysninger under overførsel. Softwaren krypterer de data, du sender.

·       Hvad kreditkort angår, følger vores partner Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) i forbindelse med gennemførelse af betalinger med kreditkort.

·       Vi opretholder fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med indsamling, opbevaring og videregivelse af vores kunders personoplysninger. Disse sikkerhedsforanstaltninger omfatter blandt andet, at vi beder dig om at fremlægge legitimation, før vi videregiver personoplysninger til dig. 

Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

14. Behandling af personoplysninger

Videregivelse til eksterne tjenesteudbydere kan finde sted inden for rammerne af behandling af personoplysninger i henhold til artikel 28 i GDPR. Databehandlerne er nøje udvalgt og udpeget af os, er bundet af vores instrukser og bestemmelserne i GDPR og kontrolleres løbende.

Følgende databehandlere har fået overdraget opgaven med at behandle data i forbindelse med platformen:

 • SAP CDC (cloud) 
 • Salesforce.com EMEA Limited (cloud) 
 • Pimcore (cloud) 
 • Paymetric (udbyder af betalingstjenester) 
 • dun & bradstreet (kreditvurdering) 
 • Cvent (tilmelding til events) 
 • Walls.io

Der kan efter behov tilføjes yderligere databehandlere. Du kan på anmodning få adgang til en liste over alle databehandlere.

15. Overførsel af oplysninger til tredjelande

Nogle af vores tilknyttede selskaber og aftaleparter er etableret i lande med et andet databeskyttelsesniveau. Det gælder navnlig lande, der ikke er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Du kan finde en komplet liste over vores tilknyttede virksomheder her (https://www.ivoclarvivadent.com/en_li/tools/group-companies).

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EØS finde kun sted på følgende betingelser:

·       Hvis Europa-Kommissionen har truffet en såkaldt afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for det pågældende tredjeland i henhold til artikel 45 i GDPR, dvs. har erklæret, at tredjelandet har et i forhold til EU’s databeskyttelsesniveau tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, eller

·       uden en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, men med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, hvis der er indgået aftale med bindende virkning med modtageren af oplysningerne om fornødne databeskyttelsesforanstaltninger (f.eks. Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser i den til enhver tid gældende version), eller

·       uden en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet og uden et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, hvis der er indgået aftale med bindende virkning med modtageren af oplysningerne om fornødne databeskyttelsesforanstaltninger (f.eks. Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser i den til enhver tid gældende version) og supplerende garantier. Supplerende garantier kan være bindende virksomhedsregler (f.eks. koncerninterne kontrakter med retsvirkning i forhold til tredjepart) eller en positiv retshåndhævelsesrapport, et spørgeskema vedrørende risikovurdering, som viser lav risiko, eller en erklæring om ikke at være omfattet af afsnit 702 i den amerikanske lov FISA. Du kan anmode om en kopi af disse aftaler hos den dataansvarlige eller databeskyttelsesrådgiveren, eller

·       hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til den foreslåede dataoverførsel, eller hvis vi af en anden grund, som omhandlet i artikel 49 i GDPR, er berettiget til overførslen.

Dine personoplysninger vil kun blive videregivet i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser, navnlig inden for Ivoclar Vivadent-koncernen. Vi sælger, licenserer og udlejer ikke dine personoplysninger til andre end de allerede nævnte parter uden dit samtykke. Vi vil videregive dine oplysninger, hvis vi i god tro må antage, at videregivelse er nødvendig for at overholde loven, med henblik på retsforfølgning eller for at efterkomme en retskendelse eller for at beskytte en anden persons rettigheder, ejendom eller sikkerhed, herunder vores egen ejendom og vores egne rettigheder.

I nogle tilfælde, f.eks. hvis der foreligger en relevant dommerkendelse, er vi i henhold til lovgivningen forpligtet til at videregive oplysninger til en statslig myndighed eller en tredjepart, der anmoder om dette. Det kan også ske, uden at vi skal informere dig.

16. Sporing med fusedeck

Dette websted bruger "fusedeck", en sporingsløsning, der leveres af Capture Media AG (i det følgende benævnt "Capture Media"). Capture Media er et schweizisk selskab med hjemsted i Zürich, som på vegne af sine kunder måler brugen af websitet i forbindelse med engagementer og arrangementer. Sporingen er anonym, så det er umuligt at henføre de indhentede oplysninger til identificerede eller identificerbare personer.

For yderligere oplysninger om databeskyttelse og de rettigheder, som de registrerede personer har i forbindelse med "fusedeck", herunder deres ret til at "fravælge" (ret til at gøre indsigelse), henvises til privatlivspolitikken og oplysningerne om retten til at gøre indsigelse.

https://fuse.ivoclar.com/de/5rat9XCVP2

17. Overvågning af infrastruktur med Dynatrace

Webstedet bruger Dynatrace som et overvågningsværktøj til tekniske problemer, som brugerne kan opleve. Dynatrace er et amerikansk selskab med hovedsæde i Waltham. Løsningen sporer tekniske fejl og gemmer en anonymiseret registrering af en brugersession, hvis der opstår fejl.

For mere information, se venligst Dynatraces hjemmeside: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy

18. Flersproget kundesupport med ChatLingual

ChatLingual er en flersproget messaging-platform til virksomheder, der leverer oversættelser til kundesupport. Værktøjet er forbundet med vores Salesforce-integrerede messaging-kanaler (FB Messenger, WhatsApp og SMS) og gemmer midlertidigt indholdet af chats, der kommer ind via disse kanaler, for at oversætte dem i realtid. Ved at bruge vores chats giver du dit samtykke til, at hele chatindholdet overføres til ChatLingual, USA, med henblik på oversættelse.

Du kan finde flere oplysninger på ChatLingual-webstedet: https://www.chatlingual.com

19. Overvågning med Cloudflare

Denne hjemmeside anvender ”Cloudflare”, en sikkerhedsforanstaltning, der er indført for at beskytte vores hjemmesider mod ondsindede bots og automatiske angreb. Cloudflare er en amerikansk virksomhed, der ligger i Californien. Tjenesten udfører usynlig kontrol af legitimiteten af brugere, der indsender deres personoplysninger via webformularer på denne hjemmeside. Cloudflare søger kun i sessionsdata for at validere brugerens menneskelige adfærd og gør brug af data fra producenter af enheder eller machine learning-modeller; den indsamler ikke følsomme oplysninger og placerer ikke cookies. Læs mere om Cloudflares behandling af personoplysninger og politik for beskyttelse af personoplysninger i erklæringen om beskyttelse af personoplysninger på følgende side:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy

20. Ændring af denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Vi kan til enhver tid ændre denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger ved at offentliggøre en ny version. De pågældende ændringer vil blive bekendtgjort her, så du til enhver tid kan gøre dig bekendt med dem.

Seneste ændring: oktober 2023

Personvernmerknad

1. Navn og adresse for behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i henhold til EUs personvernforordning er

Ivoclar Vivadent AB
Gustav III Boulevard 50A
169 74 Solna
Sverige
Tlf: +46 8 514 939 30
E-post: info.se@ivoclar.com

2. Personvernombud

Personvernombudet hos behandlingsansvarlig kan nås på følgende adresse:

Ivoclar Vivadent AB 
Att. Data Protection Agent
Gustav III Boulevard 50A
169 74 Solna
Sverige 
Tlf.: +46 8 514 939 30
E-post: dataprotection.solna@ivoclarvivadent.com

3. Forord

Vi er behandlingsansvarlig med hensyn til personvern, og derfor er det svært viktig for oss å beskytte dine personopplysninger samt hegne om din privatsfære. Du må vite hvilke opplysninger som innhentes om deg via vårt nettsted www.ivoclar.com og de tilknyttede tjenestene (samlet kalt «tjenesten»), samt hvordan dine opplysninger brukes. Det får du informasjon om i denne personvernmerknaden. 

Det er en selvfølge for oss å overholde bestemmelsene i EUs personvernforordning samt alle andre lokale anvendbare personvernforskrifter. Det er viktig for oss å informere deg om hvilke personopplysninger vi innhenter og behandler, samt hvilke virkemidler du har. I denne personvernmerknaden får du svar på de viktigste spørsmålene. 

Dine opplysninger lagres, behandles og brukes i henhold til denne personvernmerknaden samt aktuelle personvernforskrifter. 

Våre medarbeidere og oppdragstakere som behandler dine forespørsler, er forpliktet til konfidensialitet.

4. Dine rettigheter

Dersom vi behandler personopplysninger om deg, er du berørt part i henhold til EUs personvernforordning. Du har følgende rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig:

(1) Du har rett til å få vite om vi behandler personopplysninger om deg – eventuelt hvilke.

(2) Du har rett til å få korrigert og slettet disse personopplysningene.

(3) Du har rett til begrenset behandling av personopplysningene om deg.

(4) Du har også rett til når som helst å protestere på at vi behandler dine personopplysninger dersom dine personlige omstendigheter gjør det nødvendig. Dette gjelder imidlertid ikke dersom en juridisk forskrift forplikter eller berettiger oss til å innhente, behandle eller bruke disse opplysningene.

(5) Videre kan du i prinsippet når som helst og med virkning for fremtiden trekke tilbake et gitt samtykke til innhenting, behandling og bruk av dine personopplysninger. Dersom et samtykke trekkes tilbake, får dette ingen konsekvenser for den tidligere behandlingen av dine personopplysninger.

(6) Du har videre rett til dataportabilitet.

(7) Dersom du vil utøve eller ønsker informasjon om og/eller forklaring av dine rettigheter, kan du kontakte vårt personvernombud via e-post eller vanlig post (se kontaktinformasjonen under punktet «Personvernombud»). På forespørsel informerer vi deg gjerne om hvilke personopplysninger vi har om deg i vår database. Dette er gratis.

(8) I tillegg har du rett til å inngi klage på behandlingen av dine personopplysninger hos en tilsynsmyndighet for personvern.

5. Definisjoner

(1) «Kundeportal» er nettverktøyet som kan nås via www.ivoclar.com, der du kan benytte deg av de følgende «tjenestene».

(2) «Tjenester» er alle tjenestene vi tilbyr via vår «kundeportal». På denne plattformen kan i prinsippet følgende tjenester til enhver tid brukes – forutsatt at de er tilgjengelige i det aktuelle landet:

a. «Kundeforespørsler» om våre produkter og tjenester: Ved hjelp av denne tjenesten kan våre kunder publisere sin kontaktinformasjon samt etterspørre informasjon om våre produkter og tjenester.

b. «Nettbutikk»: I nettbutikken kan våre registrerte kunder bestille produktene som er tilgjengelige i det aktuelle landet, og få dem levert til ønsket adresse.

c. «Bestillingsverktøy» I bestillingsverktøyet kan våre registrerte kunder bestille masseproduserte tannproteser i henhold til sine behov. Denne tjenesten er i prinsippet lik nettbutikken.

d. «Kundeakademi» I kundeakademiet kan kundene bestille kostnadspliktige og gratis nettkurs samt fysiske kurs/seminarer som er tilgjengelige i det aktuelle landet.

e. «Arrangementsregistrering»: Ved hjelp av denne tjenesten kan kundene melde seg på markedsføringsarrangementer som er tilgjengelige i det aktuelle landet – f.eks. roadshow, messer, produktpresentasjoner, lotterier/premiekonkurranser og gratis produktprøver.

f. «Enhetsregistrering» Ved hjelp av denne tjenesten kan våre kunder legge igjen sin adresse i vårt kundesystem eller registrere seg som kunde (alt etter hvilke muligheter som tilbys, tilsvarende registrering i nettbutikken) samt registrere sine kjøpte enheter med serienummer.

g. «Ivoclar Cloud»: Ved hjelp av denne tjenesten kan våre registrerte kunder midlertidig lagre opplysninger (f.eks. 3D-modeller av tannrestaurasjoner) i Ivoclar Cloud og sende disse til utvalgte tredjeparter (f.eks. tannteknikere) på en sikker måte.

h. «Ivoclar Dashboard»: Ved hjelp av denne tjenesten kan registrerte kunder vise innhentede opplysninger, også fra andre kilder (f.eks. fra sine loT-kompatible Ivoclar-enheter eller sine Ivoclar-kompatible enheter).

6. Hvilke opplysninger innhentes og lagres?

Hvilke opplysninger som innhentes og lagres, avhenger av hvilke tjenester du bruker på vår plattform.

(1) Opplysninger eller kategorier av opplysninger

(a) I likhet med ethvert nettsted innhenter og lagrer vår tjener automatisk og midlertidig følgende opplysninger i tjenerloggfilene. Disse opplysningene overføres via nettleseren, med mindre du har deaktivert dette.

·       domenenavnet eller IP-adressen til datamaskinen som retter forespørselen

·       filforespørsler fra klienten (filnavn og tilhørende opplysninger for fullstendig internettadresse) 

·       HTTP-svarkoden

·       internettsiden du kommer fra (henvisende URL)

·       dato og klokkeslett for forespørselen fra tjeneren

·       nettlesertype og -versjon

·       operativsystemet til datamaskinen som retter forespørselen

·       Informasjonskapsler (se punktet Informasjonskapsler nedenfor samt våre retningslinjer for informasjonskapsler dersom du vil ha nærmere detaljer) brukes også for å innhente anonyme trafikkopplysninger fra brukere av vår nettside. Disse opplysningene kan brukes for markedsforskningsformål og etterspørselsorientert utforming av vår nettside.

(b) Ved bruk av plattformen for kundeforespørsler innhentes følgende opplysninger fra kunden. Nødvendige opplysninger er markert. Opplysninger ut over dette er frivillige.

·       e-post

·       akademisk tittel

·       kjønn

·       for- og etternavn

·       telefon

·       faks

·       foretrukket kommunikasjonskanal

·       MVA.-nummer

·       e-post for mottak av elektronisk faktura 

·       kontrollkode

·       lisensnummer 

·       firmanavn

·       kundenummer

·       eiernavn

·       bransje

·       funksjon

·       gate og husnummer for firmaet

·       adressetillegg for firmaet

·       postnummer for firmaet

·       poststed for firmaet

·       delstat for firmaet

·       land for firmaet

(c) Ved bruk av tjenesten «Nettbutikk» innhentes – i tillegg til de nevnte opplysningene i tilknytning til bruken av plattformen for kundeforespørsler – følgende opplysninger:

·       faktura- og leveringsadresse(r) 

·       produkter og tjenester du bestiller/kjøper 

·       tilbakemelding fra deg (også offentlig) på våre produkter og tjenester i form av vurderinger og kundeanmeldelser inkludert lav kundetilfredshet 

(d) Ved bruk av tjenesten «Bestillingsverktøy» innhentes – i tillegg til de nevnte opplysningene i tilknytning til bruken av plattformen for kundeforespørsler – følgende opplysninger:

·       faktura- og leveringsadresse(r) 

·       produkter og tjenester du bestiller/kjøper 

·       tilbakemelding fra deg (også offentlig) på våre produkter og tjenester i form av vurderinger og kundeanmeldelser inkludert lav kundetilfredshet 

(e) Ved bruk av tjenesten «Kundeakademi» innhentes – i tillegg til de nevnte opplysningene i tilknytning til bruken av plattformen for kundeforespørsler – følgende opplysninger:

·       faktura- og leveringsadresse(r) 

·       produkter og tjenester du bestiller/kjøper 

·       personlig lisensnummer

·       tilbakemelding fra deg (også offentlig) på våre produkter og tjenester i form av vurderinger og kundeanmeldelser inkludert lav kundetilfredshet 

(f) Ved bruk av tjenesten «Enhetsregistrering» innhentes – i tillegg til de nevnte opplysningene i tilknytning til bruken av plattformen for kundeforespørsler – følgende opplysninger:

·       serienummeret til enheten som skal registreres

·       enhetstype 

(g) Ved bruk av tjenesten «Ivoclar Cloud» innhentes – i tillegg til de nevnte opplysningene i tilknytning til bruken av tjenesten «Nettbutikk» – følgende opplysninger:

·       opplysninger om mottakerne av opplysningene inkludert disses kontaktinformasjon

Ved hjelp av denne tjenesten kan kunden overføre hhv. lagre opplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende bruksvilkårene for tjenesten. Her lagrer og overfører vi opplysninger som kunden oppgir frivillig hhv. videreformidler til tredjeparter. Det kan også være personopplysninger som kunden alene har ansvar for.

(h) Ved bruk av tjenesten «Dashboard» innhentes ingen andre opplysninger ut over de nevnte opplysningene i tilknytning til bruken av plattformen for den aktuelle tjenesten.

(2)  Berørte persongrupper

(a) brukere av hjemmesiden

(b) våre kunder

(c) medarbeidere av våre kunder

(d) kontraktspartnere av våre kunder

(e) våre medarbeidere

7. For hvilket formål innhentes og lagres personopplysninger, og hvordan brukes de?

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne drive, gjøre tilgjengelig og forbedre våre tjenester. Dette omfatter følgende:

·       informasjon om våre produkter og tjenester som etterspørres av interessenter og kunder Vi bruker dine personopplysninger for å kunne kommunisere opplysningene du etterspør, på ønsket vis. 

·       kjøp og levering av produkter og tjenester Vi bruker dine personopplysninger for å kunne ta imot og avvikle bestillinger; for å kunne levere produkter (kostnadspliktig eller gratis); for å kunne yte og videreutvikle tjenester (kostnadspliktig eller gratis); for å kunne kartlegge behovet for nye produkter og tjenester; for å kunne utvikle, teste og innføre nye produkter og tjenester; for å kunne avvikle betalinger og for å kunne kommunisere med deg om bestillinger, produkter og tjenester (f.eks. transaksjoner eller forespørsel om tilbakemelding i form av vurderinger, kundeanmeldelser inkludert lav kundetilfredshet, behovskartlegging, utvikling, testing og lansering av dine kjøpte produkter og tjenester). Videre bruker vi dine personopplysninger for å kunne overholde våre lovforpliktelser (f.eks. garanti) og kontraktsforpliktelser (f.eks. garantikontrakt) i tilknytning til kjøps-, garanti- eller servicekontrakten.

·       Tilgjengeliggjøring, feilutbedring og forbedring av våre tjenester (f.eks. IV-Cloud). Vi bruker dine personopplysninger for å kunne tilgjengeliggjøre funksjoner, analysere ytelser og produkter, utbedre feil samt forbedre brukervennligheten og effektiviteten til våre tjenester. 

·       Anbefalinger og personalisering. Vi behandler – dersom du har samtykket til det – dine personopplysninger for å kunne anbefale funksjoner, produkter og tjenester som kan være av interesse for deg, for å kunne kartlegge dine preferanser og for å kunne personalisere dine opplevelser av våre tjenester. 

·       Overholdelse av juridiske forpliktelser. I visse tilfeller er vi bundet av juridiske forpliktelser når vi innhenter og behandler dine personopplysninger. F.eks. innhenter vi opplysninger om hovedkontor, organisasjonsnummer (dersom nødvendig) og bankkonto med formål om identitetskontroll og for andre formål fra kjøperne.

·       Kommunikasjon med deg. Dersom du har samtykket til det eller det muliggjøres av et annet juridisk grunnlag (f.eks. kontrakt eller legitim interesse), bruker vi dine personopplysninger for å kunne kommunisere med deg via ulike kanaler (f.eks. telefon, e-post, vanlig post, nettprat, Messenger, SMS, faks, fysisk kommunikasjon eller andre kommunikasjonsverktøy som f.eks. Showpad) om våre produkter og tjenester. 

·       Annonser og reklame. Vi bruker – dersom du har samtykket til det – tidligere innhentede personopplysninger og andre opplysninger fra deg, f.eks. dine interaksjoner med våre og andre tjenester (f.eks. plattformer i sosiale medier) eller innhold som vi evaluerer automatisert for å kunne sette inn interesserelaterte annonser for produkter og tjenester eller sende deg informasjon om produkter og tjenester fra oss og våre tilknyttede selskaper (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) som kan være av interesse for deg etter samtykke fra deg eller via e-post eller annen kommunikasjon. Vi bruker opplysninger som identifiserer deg, for å kunne vise interessebasert reklame. 

·       Påminnelse om ubehandlet handlekurv. Du får – dersom du har samtykket til det – beskjed via e-post om at du fortsatt har produkter eller tjenester i handlekurven. 

·       Forebygging av svindel, kredittrisikoer. Vi behandler personopplysninger for å kunne forhindre eller avdekke svindel og misbruk, samt for å kunne ivareta sikkerheten til våre kunder, vårt firma og tredjeparter.  For å kunne vurdere og håndtere kredittrisikoer bruker vi også scoringmodeller og samarbeider med eksterne partnere (f.eks. Dun & Bradstreet). 

·       Kontroll og supplering av våre opplysninger. Vi behandler personopplysninger for å kunne kontrollere at disse opplysningene er korrekte og ved behov supplere dem. For dette formålet innhenter vi offentlig tilgjengelige opplysninger også på plattformer i sosiale medier, og samarbeider eventuelt med eksterne partnere som stiller opplysninger til rådighet for oss. 

·       Formål som vi innhenter samtykke fra deg for. Eventuelt kan vi be om samtykke fra deg til å behandle dine personopplysninger for et spesielt formål som vi vil informere deg om. Dersom du samtykker til behandling av dine personopplysninger for et bestemt formål, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Vi vil da avslutte behandlingen av dine opplysninger for dette formålet.

8. Sosiale nettverk

På vårt nettsted finner du henvisninger til sosiale nettverk som f.eks. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn og Instragram. Først når du har klikket på den aktuelle knappen, overføres opplysninger (opprinnelig side, ev. brukernavn dersom du er logget inn på den aktuelle tjenesten, IP-adresse) til plattformdriveren. Se informasjon om den enkelte plattformtilbyderens innhenting og bruk av opplysningene i personvernerklæringen.

9. Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten fil som inneholder en tegnrekkefølge som overføres til din datamaskin når du besøker en nettside. Dersom du besøker nettsiden flere ganger, tillater informasjonskapselen denne siden å gjenkjenne nettleseren din. Informasjonskapsler brukes normalt ikke til å lagre personopplysninger, men kan lagre brukerpreferanser og andre opplysninger. Du kan stille inn nettleseren din til å avvise alle informasjonskapsler eller gi deg beskjed når en informasjonskapsel sendes. Følg anvisningene i hjelpefunksjonene i nettleseren din for å blokkere og slette informasjonskapsler.

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gjøre det mulig for våre systemer å gjenkjenne din sluttenhet eller nettleser, samt for å kunne stille våre tjenester til rådighet for deg. Det kan hende at noen funksjoner eller tjenester på nettsiden ikke fungerer som de skal uten informasjonkapsler. Derfor anbefaler vi deg å tillate informasjonskapsler, slik at du kan bruke vår nettside i fullt omfang.

Dersom du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan vi bruker informasjonskapsler, les våre merknader om informasjonskapsler (https://www.ivoclarvivadent.com/cookies).

10. Mottakere av opplysninger; kategorier av mottakere

Vi videreformidler personopplysninger om kunder til følgende enheter:

·       avdelinger hos Ivoclar Vivadent AG og tilknyttede sekskaper (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) samt disses medarbeidere 

·       tekniske tjenester, i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsforholdet 

·       oppdragsbehandlere samt andre tjenestetilbydere og kontraktspartnere (f.eks. logistikkpartnere, betalingstjenester), i den grad det er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsforholdet 

·       offentlige instanser innenfor rammen av primære lovforpliktelser 

Disse er enten er bundet av denne personvernmerknaden eller iverksetter tiltak som gir minst like god beskyttelse som tiltakene beskrevet i denne personvernmerknaden.

Tjenstetilbydere og kontraktspartnere: 
Vi lar også andre selskaper og enkeltpersoner utføre oppgaver for oss. Dette kan f.eks. være bestilling av produkter og tjenester, gjennomføring av leveranser, forsendelse av brev eller e-poster, oppdatering av våre kundelister, analyse av våre databaser, hjelp med reklame, tilveiebringelse av søkeresultater og koblinger (inkludert betalte tilbud og koblinger), betalingsavvikling (kredittkort, autogiro og fakturakjøp), formidling av innhold, vurdering av kredittrisiko samt kundeservice. Disse tredjepartstilbyderne og kontraktspartnerne har tilgang til personopplysninger som er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver. De kan imidlertid ikke bruke disse opplysningene for andre formål. I tillegg er de forpliktet til å behandle opplysningene i henhold til denne personvernmerknaden samt relevante personvernlover. 

Beskyttelse av behandlingsansvarlig: 
Vi tilkjennegir personopplysninger om kunder dersom vi er forpliktet av lov til dette, eller når dette er nødvendig for at vi skal kunne sikre våre generelle forretningsbetingelser eller andre avtaler, eller beskytte våre rettigheter samt rettighetene til våre kunder og tredjeparters rettigheter. Dette omfatter også utveksling av opplysninger med andre selskaper for å forebygge og minimere misbruk og kredittkortsvindel. 

I alle andre tilfeller vil vi gi deg beskjed når personopplysninger skal videreformidles til tredjeparter. På den måten har du muligheten til å nekte at dine opplysninger deles med tredjeparter.


Overføring av opplysninger til land utenfor EØS: 
Ved videreformidling av personopplysninger til tredjeparter i land utenfor EØS-området sikrer vi alltid at det er samsvar med denne personvernmerknaden og anvendbare personvernlover. 

11. Juridisk grunnlag for behandlingsansvarligs behandling av personopplysninger

I den grad vi ber om samtykke fra den berørte personen til å innhente personopplysninger for behandlingsprosesser, fungerer dette samtykket som juridisk grunnlag.

Ved behandling av personopplysninger som er nødvendige for å kunne oppfylle en kontrakt hvis kontraktspart er den berørte personen, fungerer kontraktsoppfyllelsen som juridisk grunnlag. Dette gjelder også for behandlingsprosesser som er nødvendige for å kunne iverksette førkontraktuelle tiltak.

I den grad det er nødvendig å behandle personopplysninger for å kunne oppfylle en juridisk forpliktelse for vårt selskap, fungerer denne juridiske forpliktelsen som juridisk grunnlag.

I tilfelle livsviktige interesser for den berørte personen eller en annen naturlig person gjør det nødvendig å behandle personopplysninger, fungerer disse livsviktige interessene som juridisk grunnlag.

Dersom vi må behandle personopplysningene for å kunne ivareta en legitim interesse for vårt selskap eller en tredjepart – og interessene, de grunnleggende rettighetene og de grunnleggende frihetene til den berørte parten ikke veier tyngre enn førstnevnte interesse, fungerer denne legitime interessen som juridisk grunnlag for behandlingen.

12. Sletting av personopplysninger, varighet av lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger for å kunne gjøre det mulig for deg å bruke våre tjenester kontinuerlig. Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålene beskrevet i denne personvernmerknaden, eller i den grad det er foreskrevet av lov, f.eks. ti år for skatte- og bokføringsformål. Personopplysningene slettes eller sperres så snart formålet med lagringen opphører. Vi kan også lagre dine opplysninger dersom dette er stipulert eller foreskrevet av lovgiveren i forordninger, lover eller andre forskrifter som behandlingsansvarlig er bundet av. Opplysningene vil også bli sperret eller slettet ved utløp av en foreskrevet lagringsfrist i de nevnte standardene, med mindre vi fortsatt må lagre opplysningene med tanke på kontraktsinngåelse eller -oppfyllelse.

Du vil få beskjed om eventuell annen varighet av lagring. Eksempelvis beholder vi dine bestillingsoversikter, slik at du kan kontrollere tidligere innkjøp samt adresser du har sendt bestillinger til (og eventuelt gjenta bestillinger), og slik at vi kan gi bedre anbefalinger av produkter og innhold. Vi lagrer personopplysningene vi innhenter for hver visning av vår plattform samt ved overføring av filer, i maksimalt ett år. Lagringen skjer av hensyn til opplysningenes sikkerhet – i særdeleshet for å kunne avverge angrep på våre nettjenere – samt for å kunne sikre stabilitet og driftssikkerhet i våre systemer.

13. Datasikkerhet

Vi iverksetter aktuelle tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene om deg som vi forvalter, mot tilfeldig eller forsettlig manipulasjon, tap, ødeleggelse eller tilgang fra uautoriserte personer. F.eks.:

·       For å kunne sikre dine opplysninger ved overføring bruker vi Secure Sockets Layer (SSL)-programvare. Denne programvaren krypterer opplysningene du overfører.

·       Ved håndtering av kredittkort: Vår partner for avvikling av betalinger med kredittkort følger Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

·       Vi har fysiske, elektroniske og prosesstekniske sikkerhetstiltak på plass i tilknytning til innhenting, lagring og tilkjennegjøring av personopplysninger om våre kunder. Disse sikkerhetstiltakene innebærer at vi ber deg om å identifisere deg før vi gir dine personopplysninger til kjenne. 

Våre sikkerhetstiltak forbedres fortløpende i henhold til den teknologiske utviklingen.

14. Oppdragsbehandling

Videreformidling til eksterne tjenesteytere kan skje innenfor rammen av en oppdragsbehandling i henhold til art. 28 i EUs personvernforordning. Disse oppdragsbehandlerne er nøye valgt ut og engasjert av oss. De er bundet av våre instrukser samt bestemmelsene i EUs personvernforordning, og kontrolleres regelmessig.

Følgende oppdragsbehandlere ble engasjert for plattformen:

 • SAP CDC (Cloud) 
 • Salesforce.com EMEA Limited (Cloud) 
 • Pimcore (Cloud) 
 • Paymetric (betalingstilbyder) 
 • Dun & Bradstreet (bonitetsanalyse) 
 • Cvent (arrangementsregistrering) 
 • Walls.io

Ved behov kan flere oppdragsbehandlere komme til. På forespørsel fra deg vil vi gi deg en liste over alle våre oppdragsbehandlere.

15. Overføring av personopplysninger til tredjeland

Noen av våre tilknyttede selskaper og kontraktspartnere befinner seg i land som har et annet personvernnivå. Dette gjelder særlig land utenfor EØS-området. En fullstendig liste over våre tilknyttede selskaper finner du her (https://www.ivoclarvivadent.com/en_li/tools/group-companies).

Overføring av personopplysninger til land utenfor EØS-området skjer bare under følgende betingelser:

·       dersom Europakommisjonen har fattet en såkalt rimelighetsbeslutning i henhold til art. 45 i EUs personvernforordning, dvs. erklært at det aktuelle tredjelandet har et personvernnivå som er adekvat for EU

·       uten rimelighetsbeslutning, men med tilstrekkelig personvernnivå, dersom det er avtalt egnede og juridisk forpliktende personverntiltak (f.eks. nyeste versjon av EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler) med mottakeren av opplysningene

·       uten rimelighetsbeslutning og uten tilstrekkelig personvernnivå, dersom det er avtalt egnede og juridisk forpliktende personverntiltak (f.eks. nyeste versjon av EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler) og ytterligere garantier med mottakeren av opplysningene. Ytterligere garantier kan være forpliktende interne personvernforskrifter (f.eks. kontrakter mellom selskaper med konsekvenser for tredjeparter, bindende selskapsregler) eller en positiv politirapport, et spørreskjema om risikovurdering med lav risiko som resultat eller en erklæring om at det ikke foreligger forpliktelse i henhold til den amerikanske FISA 702-loven. Du kan etterspørre en kopi av disse avtalene hos behandlingsansvarlig eller personvernombudet.

·       dersom du uttrykkelig har samtykket til den foreslåtte overføringen av opplysninger eller vi av en annen grunn nevnt i art. 49 i EUs personvernforordning har rett til å overføre opplysningene.

Dine personopplysninger videreformidles bare i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser, i særdeleshet i Ivoclar Vivadent-gruppen. Vi vil verken selge, lisensiere eller leie ut dine personopplysninger til andre enn de nevnte partene uten samtykke fra deg. Vil vil tilkjennegi dine opplysninger dersom vi i god tro må legge til grunn at dette er nødvendig for at vi skal kunne overholde lover eller rettslige påbud, gjennomføre straffeforfølgelse eller beskytte vår egen eiendom og våre egne rettigheter eller rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til en annen person.

I visse tilfeller, f.eks. når det foreligger en relevant rettsavgjørelse, er vi forpliktet av lov til å overføre opplysninger til offentlige instanser eller tredjeparter som ber om det. Dette kan også skje uten at vi gir deg beskjed.

16. Sporing med fusedeck

Dette nettstedet bruker ""fusedeck"", en sporingsløsning levert av Capture Media AG (heretter referert til som ""Capture Media""). Capture Media er et sveitsisk selskap som har sitt registrerte kontor i Zürich, som på vegne av sine kunder måler bruken av nettstedet i forbindelse med engasjementer og arrangementer. Sporing er anonym, slik at det er umulig å tilskrive informasjon som er oppnådd til identifiserte eller identifiserbare personer.

For mer informasjon om databeskyttelse og rettighetene som registrerte har i forbindelse med ""fusedeck"", inkludert deres rett til å ""opt out"" (rett til å protestere), vennligst se personvernreglene og informasjonen om retten til å protestere.

https://fuse.ivoclar.com/de/5rat9XCVP2

17. Overvåking av infrastruktur med Dynatrace

Nettsiden bruker Dynatrace som et overvåkingsverktøy for tekniske problemer ved brukeropplevelsen.  Dynatrace er amerikansk selskap basert i Waltham.  Løsningen sporer tekniske feil og lagrer en anonymisert dokumentasjon av brukersesjonen hvis feil oppstår. 

For mer informasjon, se Dynatrace-nettstedet: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy

18. Flerspråklig kundestøtte ved hjelp av ChatLingual

ChatLingual er en flerspråklig meldingsplattform for virksomheter, som leverer oversettelser for kundestøtte. Verktøyet er koblet til våre Salesforce-integrerte meldingskanaler (Facebook messenger, WhatsApp og SMS), og det lagrer midlertidig innholdet fra chatter som kommer fra disse kanalene – for å lagre det i sanntid. Når du bruker chattene våre, samtykker du til å overføre hele innholdet i chatten til ChatLingual, USA for oversettelsesformål.

For nærmere informasjon, se nettsiden til ChatLingual på: https://www.chatlingual.com

19. Overvåkes av Cloudflare

Dette nettstedet bruker «Cloudflare» som sikkerhetstiltak for å beskytte nettstedene fra ondsinnede bots (automatiserte profiler) og automatiserte angrep. Cloudflare er et amerikansk selskap som er basert i California. Den gjør en usynlig sjekk av legitimiteten til brukere som sender inn sine data gjennom nettskjema på dette nettstedet. Cloudflare går bare gjennom øktdata for å bekrefte at brukeren har human atferd, og bygger på data fra enhetsprodusenter eller maskinlæringsmodeller. Den samler ikke inn sensitive opplysninger og legger ikke inn informasjonskapsler. For nærmere informasjon om Cloudflares databehandling og personvernregler, se Personvernerklæringen på neste side:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy

20. Endring av denne personvernmerknaden

Vi kan når som helst publisere en ny versjon av denne personvernmerknaden. De aktuelle endringene kunngjøres her, slik at du til enhver tid kan skaffe deg en oversikt.

Siste endring: oktober 2023