Med ett nytt utseende är Ivoclar Group redo för framtiden och en ännu mer kundorienterad tidsålder. Den nya loggan är tydlig: "Ivoclar" helt enkelt.
 

Ivoclar Group är en av världens ledande leverantörer av integrerade lösningar för tandläkare och tandtekniker. I närmare 100 år har företaget, med huvudsäte i Schaan, Liechtenstein, format den dentala marknaden med sitt namn och innovativa produkter. Företagets uppdrag är att gemensamt med tandläkare arbeta för att ge människor runt om i världen ett friskt och vackert leende. Under 2021 satte Ivoclar nya mål genom riktade aktiviteter som fokuserade ännu starkare på kundens behov. För att visuellt understryka den nya resan mot en kundorienterad och innovativ tid, börjar Ivoclar det nya året med ett fräscht utseende och en anpassad logga. Den viktigaste förändringen: ”Vivadent” i varumärket och loggan har försvunnit.

 

 

Varumärket som en ledstjärna

Med fokus på att sätta människor, partner och kunder i centrum för alla aktiviteter, vill Ivoclar göra det dagliga arbetsflödet hos tandtekniker och tandläkare lättare och effektivare, samtidigt som patientens upplevelse görs så trevlig och personlig som möjligt. Varumärket är den första beröringspunkten med bolaget. Därför är det så viktigt att det förmedlar bolagets mål och speglar den innovativa styrkan:

 

-       Partnerskap & kunder

Partners och kunder ligger i fokus för den dagliga verksamheten. Varumärket utmärker sig genom enkel design och konsekvent kommunikation till kunden.

-       Innovation & teknologi

Ivoclar står för utveckling genom teknologisk innovation. Bolagets bärande idé är: ”Making People Smile”. Kontinuerlig forskning & utveckling, baserat på kundernas behov, säkerställer morgondagen framgång. Med innovativa produkter och tjänster gör Ivoclar inte bara tandteknikers och tandläkares dagliga arbete lättare och effektivare, utan även patientens upplevelse upplevs mer positiv.

-       Familj & vänner

Ivoclar Group är ett familjeägt bolag med själ och hjärta: pålitlighet, transparens och kommunikation, är en god grund för partnerskap.

 

Fokus på det viktiga - det nya utseendet

Ivoclar visade redan förra året en modern, fräsch designstrategi med sin nya webbplats och genom ”The Live Experience Tour 2021”. Det blir logiskt att även loggan ändrar utseende. Det tydligaste blir förkortningen av varumärket till dess viktigaste innehåll: ”Ivoclar Vivadent” blir ”Ivoclar”. Även här är orienteringen mot kunden tydlig, eftersom många av Ivoclars affärspartner sedan länge har gjort sig av med ”Vivadent” i det dagliga arbetet.

 

”Med vår mångåriga tradition, våra pionjärprestationer och våra ständiga innovationer, kan vi lita på ett starkt varumärke”, förklarar Diego Gabathuler, CEO för Ivoclar Group. ”Jag är övertygad om att det finns mycket oanvänd potential för oss här, som vi i framtiden vill ta till vara. En tydligt strukturerad positionering, som även görs synlig visuellt, är viktigt när det gäller framtidsorienterad inriktning av företaget, då det leder till den innovation som placerar våra kunder och deras patienter i centrum för våra aktiviteter. För oss är det inte bara frågan om att göra några justeringar på loggan. Snarare är det den nya företagsidentiteten med det tydliga visuella språket, som representerar allt som vår marknadsförståelse står för.”

 

Ny logga och företagsdesign kommer användas globalt i alla kommunikationskanaler från och med nu - där det inte har gjorts än - och kommer även att successivt gälla för broschyrer och tryckt material. Som ett globalt verksamt bolag, kommer den främsta utmaningen bestå i att införa loggan i alla länder och språk samtidigt.


* För bättre läsbarhet används språkformerna man, kvinna och olika (m/f/d) inte samtidigt. Alla referenser till person gäller lika för alla gender.

Om Ivoclar

Ivoclar, med huvudsäte i Schaan, Liechtenstein, är en av världens ledande tillverkare av innovativa lösningar för högkvalitativa dentala applikationer. Ett omfattande produktsortiment, system och service, intensiv forskning och utveckling och ett tydligt engagemang för fortsatt utbildning ligger till grund för bolagets framgång. Med 47 dotterbolag och filialer, förser bolaget ett 130-tal länder med produkter och har c:a 3500 anställda världen över. För mer information om Ivoclar, var vänlig och besök www.ivoclar.com.

Company media contact
Ivoclar Vivadent AG
Klemens Seyr
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
D +423 238 6028

E klemens.seyr@ivoclar.com
ivoclar.com