Kontakt

Customer Service (Služba za korisnike)
Služba za korisnike vaš je izravni kontakt za isporuke i odnose.
Telefon +423 235 35 35
Službu za korisnike možete dobiti telefonom od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 7.30 do 16.45 sati i petkom od 7.30 do 15.00 sati.

 

Customer Care (Briga o kupcima)
Briga o kupcima vaš je izravan kontakt za pitanja korisnika u vezi s portfeljem proizvoda Ivoclar ili tehničke upite o softveru/hardveru.
Telefon: 00800 7000 7080
E-pošta: customercare.emea@ivoclar.com
Brigu o kupcima možete dobiti od ponedjeljka do četvrtka od 8:00 do 18:00 sati. i petkom od 8:00 do 17:00 sati.