Opći uvjeti korištenja

za web usluge

Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria

1. Područje primjene

Ovi opći uvjeti korištenja odnose se na web usluge IVOCLAR VIVADENT AG i njegovih povezanih poduzeća. IVOCLAR VIVADENT AG pruža web usluge koje zahtijevaju registraciju od strane korisnika i, po potrebi, registraciju uređaja. Za te korisnike važe naposlijetku navedeni uvjeti korištenja. Nadopunjujući k tome, za određene usluge mogu postojati dodatni uvjeti o kojima će korisnici biti izričito obaviješteni prije registracije.

2. Predmet uvjeta korištenja

Predmet ovih uvjeta korištenja su registracije korisnika i po potrebi registracije uređaja u svrhu prijenosa strojnih podataka.

Pristup korisnicima ne daje pravo na određene usluge, već samo mogućnost registracije za ponuđene usluge. Povrh toga, IVOCLAR VIVADENT AG je ovlašten usluge za koje su korisnici registrirani u razumnim granicama izmijeniti u mjeri u kojoj to predstavlja daljnji razvoj usluga ili je to tehnički (npr. za povećanje dostupnosti usluga) ili pravno potrebno. Nadalje, IVOCLAR VIVADENT AG može slobodno izmijeniti, obustaviti ili prekinuti usluge bez navođenja razloga.

Sljedeće web usluge podliježu uvjetima korištenja (od travnja 2021.):

Naziv

Domena/Registracija

Web Shop

https://www.ivoclar.com

Order Manager

https://ordermanager.ivoclar.com

Registracija uređaja

https://mydevice.ivoclar.com

Ivoclar Cloud

https://connect.ivoclar.com

Customer Academy

https://www.ivoclar.com/academy

 

3. Registracija korisnika; opoziv

Registracija za pojedine usluge odvija se na odgovarajućoj domeni usluga, kao što je navedeno u tablici pod 2. gore, te ju provode korisnici.

Korisnici se obvezuju da će prilikom registracije navoditi samo istinite podatke i da će te podatke održavati aktualnim. Korisnici su na to upućeni da se pravnovaljane izjave u okviru ovog ugovora o korištenju mogu slati i e-mailom.  

IVOCLAR VIVADENT AG će korisnicima potvrditi registraciju na navedenu adresu e-pošte. Korisnici mogu opozvati ovu registraciju nakon primitka e-pošte s potvrdom bez navođenja razloga. Za pridržavanje roka dovoljno je pravodobno poslati opoziv na sljedeću e-mail adresu: dataprotection.vienna@ivoclar.com.


4. Registracija uređaja

Registracija uređaja se odvija na platformi https://mydevice.ivoclar.com i provode ju korisnici.

4.1. Koji podaci se prenose tijekom registracije uređaja?

 • serijski broj uređaja

 • naziv strojnog uređaja

 • IP-adresa uređaja

Kako bismo mogli jamčiti visoku sustavnu dostupnost uređaja, potrebno je promatrati tehničko stanje uređaja. Za procjenu tehničkog stanja prenose se strojni podaci uređaja tijekom rada, kao što su primjerice:

 • brojevi verzije programa koji se koriste na uređaju

 • obavijesti o neispravnostima uređaja

 • aktualno korišten alat

 • broj izvršenih operacija obrade

 • stvarne koordinate pojedinih osi i dotična odstupanja od ciljnih koordinata

 • aktualne vrijednosti senzora npr. napona, struje, tlaka, temperature, frekvencije takta, brzina okretaja, iskorištenost, razina punjenja

 • status pojedinih podkomponenti

 • informacije o programima za prženje podataka i strategijama obrade

4.2. U koju svrhu se koriste strojni podaci?

 • osiguravanje i jamstvo rada strojnog uređaja

 • optimizacija rada strojnog uređaja

 • otkrivanje potencijalnih izvora pogreške

 • Podaci su nam potrebni i koristimo ih za provođenje naših
  -  zakonskih obveza (npr. jamstva) i
  -  ugovornih obveza (npr. garancija)

u okviru ugovora o kupnji, garanciji ili servisiranju kako bi mogli ispuniti svoje dužnosti prema ​pogođenim strankama. Nadalje, korisnici mogu biti pravovremeno obaviješteni o aktualnom statusu svog uređaja kako bi mogli u ranoj fazi prepoznati nadolazeću štetu na uređaju i kako bi ju mogli pravodobno spriječiti poduzimajući protumjere.

Podaci su nam potrebni i koristimo ih kako bismo dalje razvijali i stalno poboljšavali naše uređaje u interesu naših korisnika.

 

4.3. Obveze korisnika

 • Korisnici se obvezuju registrirati samo svoje vlastite uređaje i održavati aktualnim svoje matične podatke.

 • Korisnici također jamče da su osobni podaci koje su dali prilikom registracije, a posebno ime i prezime, poštanska adresa, datum rođenja i e-mail adresa, istiniti i točni. Naročito korisnici ne smiju navoditi nikakve podatke trećih strana.

 • Korisnici neće prosljeđivati ​​svoju lozinku i račun trećim stranama i zaštitit će ih od pristupa trećih osoba.

 

5. Odgovornost

IVOCLAR VIVADENT AG odgovara samo za namjeru i grubi nemar kao i u slučaju povrede bitne ugovorne obveze (kardinalne obveze). U slučaju blago nemarnog kršenja kardinalne obveze, odgovornost IVOCLAR VIVADENT AG ograničena je na štetu tipičnu za ugovor koja je bila predvidljiva u vrijeme sklapanja ugovora. IVOCLAR VIVADENT AG nije odgovoran za blago nemarne povrede sporednih obveza koje nisu kardinalne obveze. U slučajevima početne nemogućnosti izvršenja ugovorne obveze, IVOCLAR VIVADENT AG je odgovoran samo ako je smetnja u izvedbi bila poznata ili je neznanje posljedica krajnjeg nemara, osim ako se radi o kardinalnoj obvezi.

Prethodna isključenja odgovornosti ne vrijede u slučaju lažnog prikrivanja nedostataka ili preuzimanja jamstva kvalitete, za odgovornost vezana uz potraživanja temeljem Zakona o općoj sigurnosti proizvoda ili za tjelesne ozljede (život, tijelo, zdravlje). S time nije povezana promjena tereta dokazivanja na štetu korisnika.

U mjeri u kojoj je odgovornost IVOCLAR VIVADENT AG isključena ili ograničena, to se također odnosi na osobnu odgovornost zaposlenika, radnika, suradnika, predstavnika i zamjenskih zastupnika IVOCLAR VIVADENT AG.

Izuzev potraživanja proizašlih iz deliktnih radnji, zahtjevi za naknadu štete od strane korisnika za koje je odgovornost ograničena prema ovom stavku zastarijevaju nakon godinu dana, računajući od početka zakonske zastare.

6. Zaštita podataka

IVOCLAR VIVADENT AG obrađuje i pohranjuje korisničke podatke u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Izjava o zaštiti podataka korisnika sveobuhvatno poučava o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Politika privatnosti je dostupna ovdje (https://www.ivoclar.com/hr_hr/legal/privacy-policy).

 

7. Autorsko pravo

Sav sadržaj (kao npr. tekst, slike, informacije, datoteke, web stranice itd.) web usluga podliježe zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva. Bez izričitog pismenog dopuštenja sadržaji se ne smiju objavljivati, koristiti, kopirati, prosljeđivati ​​ili mijenjati.

Za sadržaj web-usluga koji nije predmet autorskog prava IVOCLAR VIVADENT AG, važe pojedinačna prava nositelja autorskih prava.

 

8. Napomena za webinar / webcast / podcast

Webinari / webcastovi / podcastovi (u daljnjem tekstu "medijski sadržaj") IVOCLAR VIVADENT AG, uključujući sadržaj i sve sadržane, prikazane ili korištene logotipe, tekstove, slike, video zapise i druga djela, podliježu autorskim pravima i drugim zakonima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Medijski sadržaj (uključujući sadržaj i djela) smije se preuzimati samo u osobne, nekomercijalne svrhe. Svaka uporaba izvan ovoga opsega bez prethodnog izričitog pristanka IVOCLAR VIVADENT AG je zabranjena; posebice je izričito zabranjeno učiniti ih dostupnim javnosti. Medijski sadržaji namijenjeni su isključivo stručnim krugovima. Izlagač odražava u medijskim sadržajima vlastito mišljenje i iskustva. Medijski sadržaj ne predstavlja savjetovanje od strane IVOCLAR VIVADENT AG. IVOCLAR VIVADENT AG ne snosi odgovornost za izjave izlagača, posebno ne za njihovu točnost i potpunost.

 

9. Završne odredbe

Ukoliko ovi uvjeti korištenja sadrže neučinkovite odredbe ili su nepotpuni, valjanost ugovora ostaje u preostalom dijelu nepromijenjena.

Na ove uvjete korištenja primjenjuje se isključivo materijalno pravo Lihtenštajna, isključujući Konvenciju o prodaji UN-a. Isključivo mjesto sudske nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim ugovorom je pri sjedištu tvrtke IVOCLAR VIVADENT AG.

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, sve izjave korisnik može dostaviti e-poštom. Izjave se korisniku mogu slati e-poštom na adresu koju je korisnik naveo kao aktualne kontaktne podatke.

*******

Stanje na datum: Travnja, 2021, Verzija 1.0