Obavijest o zaštiti podataka

1. Ime i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade u smislu GDPR-a je

Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria
Phone: +43 1 263 19 11 0
E-mail: info.atvi@ivoclar.com

2. Službenik za zaštitu podataka

Službenika za zaštitu podataka voditelja obrade može se dobiti na:

Ivoclar Vivadent GmbH
Att. Data Protection Officer
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria
Tel.: +43 1 263 19 11 0
E-mail: dataprotection.vienna@ivoclar.com


3. Preambula

Zaštita Vaših osobnih podataka i zaštita Vaše privatnosti su nam vrlo važni kao voditelju obrade u smislu zaštite podataka. Morate biti informirani o tome koji se podaci o Vama prikupljaju putem naše web stranice www.ivoclar.com i povezanih usluga (skraćeno naše "usluge") i kako se Vaši podaci koriste. Ova obavijest o zaštiti podataka informira Vas o tome.

Stoga je poštivanje odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) i svih ostalih lokalno primjenjivih propisa o zaštiti podataka za nas nešto što se kao naravno podrazumijeva. Važno nam je da Vas informiramo o tome koji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju te koje mogućnosti oblikovanja ograničenja Vam stoje na raspolaganje. Ova obavijest o zaštiti podataka daje Vam odgovore na najvažnija pitanja.

Vaši će podaci biti pohranjeni, obrađeni i korišteni u skladu s ovom obavijesti o zaštiti podataka i relevantnim zakonskim propisima o zaštiti podataka.

Naši zaposlenici i ovlašteni predstavnici koji obrađuju Vaše upite obvezuju se na tajnost.

4. Vaša prava

Ukoliko se Vaši osobni podaci obrađuju, Vi ste ispitanik u smislu GDPR-a. Pristoje Vam sljedeća prava nasuprot nama kao voditelju obrade:

(1) Imate pravo biti informirani o tome obrađujemo li i koje osobne podatke obrađujemo o Vama.

(2) Imate pravo na ispravak i brisanje tih osobnih podataka.

(3) Imate pravo ograničiti obradu svojih osobnih podataka.

(4) Isto tako imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku iz razloga koji proizlaze iz Vaše konkretne situacije. To ne važi, ukoliko nas pojedinačni pravni propis obvezuje ili nam daje ovlast prikupljati, obrađivati ili koristiti te podatke.

(5) Nadalje, načelno možete opozvati svoju prethodno danu privolu za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade provedene na temelju privole do trenutka opoziva.

(6) Imate također pravo na prenosivost podataka.

(7) Za ostvarivanje Vaših prava ili za informacije i/ili objašnjenja o Vašim pravima, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka e-poštom ili poštom (za kontakt podatke pogledajte pod točkom  "Službenik za zaštitu podataka"). Na Vaš zahtjev, rado ćemo Vam pružiti informacije o Vašim osobnim podacima u našoj bazi podataka. Informacije su besplatne. 

(8) Povrh toga, imate pravo na prigovor protiv nadzornog tijela za zaštitu podataka radi obrade Vaših osobnih podataka od strane nas.

5. Definicije

(1) "Portal za korisnike" označava online alat kojem se može pristupiti putem www.ivoclar.com, putem kojeg možete koristiti sljedeće "services".

(2) “Services” označava sve usluge koje nudimo putem našeg “korisničkog portala”. Na ovoj se platformi mogu u načelu,uvijek ovisno o tome je li usluga dostupna u dotičnoj zemlji, trenutno koristiti sljedeće usluge:

a. "Upiti korisnika" o našim proizvodima i uslugama: Ova usluga omogućuje našim korisnicima da navedu svoje kontakt podatke i zatraže željene informacije o našim proizvodima i uslugama. 

b. "Webshop": Web shop omogućava našim registriranim korisnicima da online naruče proizvode koji su dostupni u dotičnoj zemlji i isporuče ih na željenu adresu. 

c. "Order Manager":  Order Manager omogućava našim registriranim korisnicima online naručivanje proteza po mjeri prema njihovim specifikacijama. Ova usluga je načelno slična usluzi web shop-a. 

d. "Customer Academy": Customer Academy omogućuje korisnicima da rezerviraju naplatne i besplatne online tečajeve te tečajeve na licu mjesta i seminare koji su dostupni u dotičnoj zemlji.

e. "Event Registration": Ova usluga omogućuje klijentima da se registriraju za marketinške događaje dostupne u njihovoj zemlji, kao što su roadshows, sajmovi, predstavljanja proizvoda, nagradne igre/natjecanja i traženje besplatnih uzoraka proizvoda. 

f. "Device Registration": Ova usluga omogućuje našim klijentima da pohrane svoju adresu u naš korisnički sustav ili da se registriraju kao korisnik (ovisno o ponuđenim opcijama, usporedivo s registracijom u web shopu) te da zabilježe kupljene uređaje s njihovim serijskim brojevima. 

g. "Ivoclar Cloud": Ova usluga omogućuje našim registriranim korisnicima da privremeno pohranjuju podatke (npr. 3D modele dentalnih nadoknada) u Ivoclar Cloud i sigurno ih prenesu trećim stranama koje su odabrali (npr. dentalnim tehničarima). 

h. "Ivoclar Dashboard": Ova usluga omogućuje registriranim korisnicima da vizualiziraju prikupljene podatke i podatke koji su već prikupljeni iz drugih izvora (npr. s njihovih IoT-ovih Ivoclar uređaja ili Ivoclar kompatibilnih uređaja). 

i. “eIFU”: Funkcionalnost eIFU daje upute za uporabu za svaki proizvod. Pretplatom na izmjene, šaljemo obavijest svaki put kada je dokument ažuriran.

6. Koji se podaci prikupljaju i pohranjuju

Koji se podaci prikupljaju i pohranjuju ovisi o tome koje usluge koristite na našoj platformi.

(1) Podaci ili kategorije podataka:

(a) Kao i kod svake web stranice, naš poslužitelj automatski i privremeno prikuplja i pohranjuje sljedeće podatke u logfile datoteke poslužitelja, koje prenosi preglednik, osim ukoliko to niste deaktivirali:

 • naziv domene ili IP adresa računala koje je podnijelo zahtjev

 • zahtjeve za datoteku od strane klijenta (naziv datoteke i pridruženi podaci potpune internetske adrese)

 • HTTP-kod odgovora

 • web stranica s koje nas posjećujete (URL preporuke)

 • datum i vrijeme zahtjeva poslužitelja

 • vrsta i verzija preglednika

 • operativne sustave koji koristi računalo koje je postavilo zahtjev

 • kolačići (pogledajte kolačiće u nastavku i našu politiku korištenja kolačića za više pojedinosti) se također koriste za prikupljanje anonimnih podataka o prometu od korisnika naše web stranice. Ovi anonimni podaci o prometu mogu se koristiti u svrhe istraživanja tržišta i dizajna naše web stranice usmjerene na potražnju.

(b) Prilikom korištenja platforme za upite korisnika, od korisnika se prikupljaju sljedeći podaci. Obavezni podaci potrebni za obradu posebno su označeni prilikom unosa; svi daljnji podaci su dobrovoljni:

 • e-mail adresa

 • akademska titula

 • rod

 • ime & prezime

 • telefonski broj

 • fax

 • preferirani komunikacijski kanal

 • broj upisa u registar obveznika PDV-a

 • e-mail za e-fakturiranje

 • porezni broj

 • broj licence

 • naziv tvrke

 • broj korisnika

 • ime vlasnika

 • industrijski sektor

 • funkcija

 • ulica i kućni broj tvrtke

 • adresni dodatak tvrtke

 • poštanski broj tvrtke

 • mjesto tvrtke

 • država/savezna država der Firma

 • zemlja tvrtke

(c) Prilikom korištenja usluge "Webshop" osim osobnih podataka već navedenih kod korištenja platforme za upite korisnika prikupljaju se sljedeći dodatni podaci: 

 • adresa(e) za naplatu i dostavu

 • proizvodi i usluge koje ste naručili ili kupili

 • Vaše povratne informacije (također javne) o našim proizvodima i uslugama u smislu ocjena, recenzije kupaca ili zadovoljstva kupaca

(d) Prilikom korištenja usluge "Order Manager", osim osobnih podataka već spomenutih kod korištenja platforme za upite korisnika, prikupljaju se sljedeći dodatni podaci: 

 • adresa(e) za naplatu i dostavu

 • proizvodi i usluge koje ste naručili ili kupili

 • Vaše povratne informacije (također javne) o našim proizvodima i uslugama u smislu ocjena, recenzije kupaca ili zadovoljstva kupaca

(e) Prilikom korištenja usluge "Customer Academy" uz osobne podatke već spomenute kod korištenja platforme za upite korisnika prikupljaju se sljedeći dodatni podaci: 

 • adresa(e) za naplatu i dostavu

 • proizvodi i usluge koje ste naručili ili kupili

 • osobni broj licence

 • Vaše povratne informacije (također javne) o našim proizvodima i uslugama u smislu ocjena, recenzije kupaca ili zadovoljstva kupaca

(f) Prilikom korištenja usluge "Device Registration", osim osobnih podataka već spomenutih tijekom korištenja platforme za upite korisnika, prikupljaju se sljedeći dodatni podaci: 

 • serijski broj uređaja koji treba registrirati

 • tip strojnog uređaja

(g) Prilikom korištenja usluge "Ivoclar Cloud" uz osobne podatke već spomenute tijekom korištenja usluge "Webshop" bilježe se sljedeći dodatni podaci:

 • Primatelj podataka sa svojim kontakt podacima

Korisnik ima mogućnost putem ove usluge u skladu s primjenjivim uvjetima korištenja za ovu uslugu prenijeti podatke ili ih tamo pohraniti. Ovdje pohranjujemo i prenosimo podatke koje korisnik tamo dobrovoljno pohranjuje ili ih želi prenijeti trećim stranama. To također mogu biti osobni podaci za koje je odgovoran isključivo korisnik. 

(h) Prilikom korištenja usluge "Dash Board" ne prikupljaju se daljnji podaci osim osobnih podataka koji su već spomenuti tijekom korištenja platforme za dotičnu uslugu. 

(2)  Obuhvaćena skupina osoba:

    (a) korisnik početne stranice 
    (b) naši korisnici
    (c) suradnici naših klijenata 
    (d) ugovorni partneri naših korisnika 
    (e) naši suradnici 

7. U koju svrhu se podaci prikupljaju i pohranjuju i kako se upotrebljavaju?

Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi mogli izvršavati, pružati i poboljšati naše usluge. Te namjene uključuju: 

 • informacije o našim proizvodima i uslugama koje zatraže potencijalni kupci i korisnici. Koristimo Vaše osobne podatke za slanje informacija koje ste zatražili putem željenog komunikacijskog kanala.

 • kupnju i isporuku proizvoda i usluga. Vaše osobne podatke koristimo za primanje i obradu narudžbi, isporuku proizvoda (uz naknadu ili besplatno) i pružanje usluga (uz naknadu ili besplatno), za daljnji razvoj i procjenu potrebe za novim proizvodima i uslugama, razvijanje novih proizvoda i usluga, testiranje i implementaciju, obradu plaćanja i komunikaciju s Vama o narudžbama, proizvodima i uslugama (npr. transakcijska komunikacija ili zahtjev za povratne informacije u smislu ocjena, recenzija kupaca, zadovoljstva kupaca, procjene potreba, razvoja, testiranja i lansiranje kupljenih proizvoda ili usluga). Nadalje, koristimo Vaše osobne podatke kako bismo mogli ispuniti svoje zakonske (npr. jamstvo) i ugovorne (npr. ugovor o jamstvu) obveze u okviru ugovora o kupnji, jamstvu ili servisu.

 • pružanje, otklanjanje neispravnosti i poboljšanje naših usluga (npr. IV-cloud). Koristimo Vaše osobne podatke za pružanje funkcija, analizu usluga i proizvoda, otklanjanje neispravnosti i poboljšanje upotrebljivosti i učinkovitosti naših usluga.

 • preporuke i personalizacija. Ukoliko ste na to pristali, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo preporučili funkcije, proizvode i usluge koji bi Vas mogli zanimati, kako bismo odredili Vaše preferencije i personalizirali Vaše iskustvo na našim uslugama.

 • poštivanje pravnih obveza. U određenim slučajevima podliježemo pravnim obvezama prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. Na primjer, prikupljamo podatke od kupaca u vezi s njihovim prebivalištem, poreznim brojem (ukoliko je to potrebno) i podacima o njihovom bankovnim računima za provjeru identiteta i druge svrhe.

 • komunikaciju s Vama. Ukoliko ste pristali na to ili ukoliko to neka druga pravna osnova (npr. ugovor ili legitimni interes) dopušta, koristimo Vaše osobne podatke za komunikaciju s vama putem različitih kanala (npr. telefonom, e-poštom, chatom, glasnikom, SMS-om, faksom, osobno , poštom ili drugim komunikacijskim alatima kao što je Showpad) u vezi s našim proizvodima i uslugama.

 • oglase i reklame. Ukoliko ste pristali na to, koristimo Vaše već prikupljene osobne podatke i druge podatke kao što su Vaše interakcije s našim i drugim uslugama (kao što su platforme društvenih medija), sadržajem ili uslugama, koje na automatiziran način procjenjujemo za postavljanje oglasa temeljen na Vašem interesu za proizvode i usluge ili uz Vaš pristanak, šaljemo Vam informacije o našim proizvodima i uslugama i proizvodima i uslugama naših povezanih društava (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) koji bi vas mogli zanimati putem e-pošte ili putem komunikacijskih opcija. Koristimo podatke koji Vas osobno identificiraju za prikaz oglašavanja temeljenog na Vašem interesu.

 • podsjetnik na nedovršenu košaricu. Ukoliko ste pristali na to, e-poštom ćete biti obaviješteni da imate proizvode ili usluge u svojoj košarici za kupnju u našoj web trgovini, za koje niste dovršili kupnju.

 • sprečavanje prijevara i kreditni rizici. Obrađujemo osobne podatke kako bismo spriječili ili otkrili prijevare i zlouporabe, kako bismo zaštitili sigurnost naših kupaca, naše tvrtke i trećih strana. Za procjenu i rješavanje kreditnih rizika, također koristitimo metode bodovanja i surađujemo zajedno s vanjskim partnerima (npr. dun & bradstreet).

 • provjeru i dopunu naših podataka. Obrađujemo osobne podatke kako bismo provjerili točnost ovih podataka i po potrebi ih dopunili. U tu svrhu prikupljamo i javno dostupne podatke na platformama društvenih medija te po potrebi surađujemo s vanjskim partnerima koji nam stavljaju na raspolaganje podatke.

 • svrhe za koje tražimo Vaš pristanak. Eventualno možemo od Vas zatražiti Vašu privolu za obradu Vaših osobnih podataka u određenu svrhu, koju ćemo Vam priopćiti. Ako pristanete na obradu Vaših osobnih podataka u određenu svrhu, svoju privolu možete slobodno povući u bilo kojem trenutku te mi ćemo u tom slučaju prestati s obradom Vaših podataka u tu svrhu.

8. Društvene mreže

Na našoj web stranici pronaći ćete poveznice za društvene mreže kao što su Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn i Instagram. Tek kada kliknete na odgovarajući dugme, podaci (izvorna stranica, eventualno korisničko ime ako ste registrirani na dotičnom servisu, IP adresa) bit će prenijeti operateru platforme. Više o prikupljanju i korištenju podataka saznajte u izjavi o zaštiti podataka dotičnog operatera platforme.

9. Što je s kolačićima?

Kolačić je mala datoteka koja sadrži niz znakova koji se šalje na Vaše računalo kada posjetite pojedinu web stranicu. Ako zatim ponovno posjetite tu web stranicu, kolačić omogućuje toj web stranici da ponovno prepozna Vaš preglednik. Kolačići se obično ne koriste za pohranu osobnih podataka, ali mogu pohraniti korisničke preferencije i druge informacije. Možete postaviti svoj preglednik da odbije sve kolačiće ili da vas obavijesti kada se kolačić šalje. Slijedite upute u funkciji pomoći Vašeg preglednika u vezi s sprječavanjem i brisanjem kolačića.

Koristimo kolačiće kako bismo omogućili našim sustavima da prepoznaju krajnji uređaj ili preglednik koji koristite i kako bismo vam mogli ponuditi naše usluge. Pojedine funkcije ili usluge web stranice možda neće raditi ispravno bez kolačića te stoga preporučujemo da prihvatite kolačiće kako biste se mogli u potpunosti koristiti našom web stranicom.

Za više informacija o kolačićima i načinu na koji ih koristimo, pročitajte našu obavijest o kolačićima (https://www.ivoclarvivadent.com/cookies).

10. Primatelji podataka ili kategorije primatelja

Otkrivamo osobne podatke korisnika u opsegu opisanom u nastavku:

 • odjeljenja Ivoclar Vivadent AG i povezanih poduzeća (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) te njihovi zaposlenici,

 • tehničke usluge, koliko je potrebno za ispunjenje ugovornog odnosa,

 • izvršitelji obrade i drugi pružatelji usluga te ugovorni partneri (npr. logistički partneri, usluge plaćanja), u mjeri potrebnoj za ispunjenje ugovornog odnosa, i

 • javna tijela u okviru prioritetnih zakonskih obveza

koji podliježu ovoj obavijesti o zaštiti podataka ili provode mjere koje nude barem jednaku zaštitu kao one opisane u ovoj obavijesti o zaštiti podataka.

Pružatelji usluga i ugovorni partneri:

Za izvršavanje zadataka za nas naručujemo druge tvrtke i pojedince. Primjeri uključuju između ostalog izvršavanje narudžbi za proizvode i usluge, isporuke, slanje pisama ili e-pošte, održavanje naših popisa korisnika, analiziranje naših baza podataka, pomoć u oglašavanju, pružanje rezultata pretraživanja i poveznica (uključujući plaćene ponude i veze), obrada plaćanja (kreditna kartica, izravno zaduženje i kupnju na račun), isporuku sadržaja, procjenu kreditnog rizika i korisničku podršku. Ovi pružatelji usluga i izvođači usluga treće strane imaju pristup osobnim podacima potrebnim za obavljanje njihovih zadataka. Međutim, ne smiju ih koristiti za bilo koju drugu svrhu. Povrh toga, dužni su postupati s podacima u skladu s ovom obavijesti o zaštiti podataka i relevantnim zakonima o zaštiti podataka.

Zaštita voditelja obrade:

Osobne podatke o kupcima objavljujemo kada to od nas zahtijeva zakon, ili kada je takvo proslijeđivanje potrebno za provedbu naših općih uvjeta poslovanja ili drugih sporazuma ili za zaštitu naših prava, prava naših korisnika i trećih strana. To također uključuje razmjenu podataka s tvrtkama kako bi se spriječile i smanjile zloupotrebe i prijevare s kreditnim karticama.

U svim ostalim slučajevima obavijestit ćemo Vas o tome, ukoliko se osobni podaci prosljeđuju trećim stranama. To vam daje priliku da odlučite da se Vaši podaci ne smiju dijeliti s trećom stranom.

Prijenos podataka u zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora:

Prilikom prijenosa osobnih podataka trećim stranama u zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA), uvijek osiguravamo da se podaci prenose u skladu s ovom obavijesti o zaštiti podataka i primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

11. Pravne osnove obrade podataka od strane voditelja obrade

Ukoliko dobijemo privolu dotične osobe za postupke obrade osobnih podataka, ta privola služi kao pravni temelj.

Pri obradi osobnih podataka potrebnih za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka, izvršenje ugovora služi kao pravni temelj. To se također odnosi na postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih mjera.

U mjeri u kojoj je obrada osobnih podataka neophodna za ispunjenje zakonske obveze kojoj podliježe naša tvrtka, ta zakonska obveza služi kao pravni temelj.

U slučaju da vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, takvi vitalni interesi služe kao pravni temelj.

Ako je obrada potrebna za zaštitu legitimnog interesa naše tvrtke ili treće strane i ako interesi, temeljna prava i temeljne slobode ispitanika ne prevladavaju nad prvospomenutim interesom, taj legitimni interes služi kao pravni temelj za obradu.

12. Brisanje podataka i trajanje pohrane

Vaše osobne podatke pohranjujemo kako bismo Vam omogućili nastavak korištenja naših usluga. Vaše podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje svrha opisanih u ovoj obavijesti o zaštiti osobnih podataka ili kako je propisano zakonom, npr. u porezne i računovodstvene svrhe na deset godina. Osobni podaci bit će izbrisani ili zaključani čim se svrha pohrane više ne primjenjuje. Pored toga, pohrana se može izvršiti, ako je to predvidio ili propisao zakonodavac u uredbama, zakonima ili drugim propisima kojima podliježe voditelj obrade. Podaci će također biti zaključani ili izbrisani ako istekne rok pohrane propisan navedenim standardima, osim ako postoji potreba za daljnjom pohranom podataka za sklapanje ili ispunjenje ugovora.

Obavijestit ćemo Vas o ostalim razdobljima pohrane podataka. Na primjer, čuvamo pregled Vaših narudžbi kako biste mogli pregledati prethodne kupnje i adrese na koje ste slali svoje narudžbe (i ponoviti narudžbe ukoliko želite), te tako možemo poboljšati relevantnost proizvoda i sadržaja koje preporučujemo. Pohranjujemo osobne podatke prikupljene svaki put kada se pristupi našoj platformi i kada se datoteke prenesu na razdoblje od najviše godinu dana. Pohrana se odvija iz razloga sigurnosti podataka – posebno radi sprječavanja pokušaja napada na našeg web poslužitelja – kao i da bi se osigurala stabilnost i operativna sigurnost naših sustava.

13. Sigurnost podataka

Koristimo najnovije tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili podatke kojima upravljamo od slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Npr.:

 • kako bismo zaštitili sigurnost Vaših podataka u prijenosu, koristimo Secure Sockets Layer Software (SSL). Ovaj softver šifrira podatke koje prenosite.

 • prilikom ophođenja s kreditnim karticama, naš partner za obradu plaćanja kreditnim karticama slijedi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

 • održavamo fizičke, elektroničke i proceduralne mjere zaštite povezane sa prikupljanjem, pohranom i otkrivanjem osobnih podataka naših korisnika. Ove sigurnosne mjere zahtjevaju od Vas da potvrdite svoj identitet prije nego što Vam obznanimo bilo kakve osobne podatke.

Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem.

14. Izvršenje obrade

Prijenos vanjskim pružateljima usluga može se odviti u okviru izvršenja obrade u skladu s čl. 28. GDPR-a Te izvršitelje obrade smo pažljivo odabrali i naručili, koji se obvezuju djelovati prema našim uputama i odredbama GDPR-a te koji se redovito kontroliraju.

Za platformu su angažirani sljedeći izvršitelji obrada:

 • SAP CDC (cloud)

 • Salesforce.com EMEA Limited (cloud)

 • Pimcore (cloud)

 • Paymetric (pružatelj platnih usluga)

 • dun & bradstreet (provjera kreditne sposobnosti)

 • Cvent (prijava evenata)

 • Walls.io

Po potrebi se mogu nadodati dodatni izvršitelji obrade. Na Vaš zahtjev dostavit ćemo Vam popis svih izvršitelja obrade.

15. Prijenos podataka u treće zemlje

Neka od naših povezanih poduzeća i ugovornih partnera se nalaze u zemljama s različitom razinom zaštite podataka. To se posebno odnosi na zemlje koje nisu dio Europskog gospodarskog prostora (EEA). Potpuni popis naših povezanih poduzeća možete pronaći ovdje (https://www.ivoclarvivadent.com/en_li/tools/group-companies).

Prijenos osobnih podataka u zemlje izvan EGP-a odvija se samo pod sljedećim uvjetima:

 • ako Europska komisija donese takozvanu odluku o primjerenosti sukladno čl. 45 GDPR za treću zemlju, tj.ako izjavi da treća zemlja nudi razinu zaštite podataka koja odgovara razini zaštite podataka EU; ili

 • bez odluke o primjerenosti, ali s odgovarajućom razinom zaštite podataka ukoliko su dogovorene prikladne mjere zaštite podataka (npr. standardne ugovorne klauzule Europske komisije u trenutno primjenjivoj verziji) s primateljem podataka na pravno obvezujući način; ili

 • bez odluke o primjerenosti i bez odgovarajuće razine zaštite podataka ukoliko su dogovorene prikladne mjere zaštite podataka (npr. standardne ugovorne klauzule Europske komisije u trenutno primjenjivoj verziji) i dodatna jamstva na pravno obvezujući način s primateljem podataka. Dodatne zaštitne mjere mogu biti obvezujući interni propisi o zaštiti podataka (npr. međukompanijski ugovori s učinkom za treće strane, obvezujuća korporativna pravila) ili pozitivno izvješće o provedbi zakona, upitnik za procjenu rizika s rezultatom niskog rizika ili izjava da ne podliježu USA FISA 702 propisu. Možete zatražiti kopiju ovih ugovora kod voditelja obrade ili službenika za zaštitu podataka; ili

 • ako ste izričito dali svoju privolu za predloženi prijenos podataka ili iz drugog razloga navedenog u čl. 49 GDPR-a ako imamo pravo na prijenos podataka.

Vaši osobni podaci bit će proslijeđeni samo u mjeri potrebnoj za ispunjavanje naših obveza, posebice unutar Ivoclar Vivadent Grupe. Nećemo prodavati, licencirati ili iznajmljivati ​​Vaše osobne podatke bilo kojoj drugoj strani osim onih prethodno navedenih bez Vašeg pristanka. Vaše podatke bismo otkrili ako u dobroj vjeri pretpostavimo da je otkrivanje potrebno radi poštivanja zakona, u svrhu provođenja zakona ili u skladu sa sudskim nalogom ili za zaštitu prava, imovine ili sigurnosti druge osobe, uključujući naše vlastito vlasništvo ili prava.

U određenim slučajevima, npr. kod postojanja odgovarajućeg sudskog naloga, zakonski smo obvezni prenijeti podatke državnoj agenciji koja je podnijela zahtjev ili trećoj strani. Pod određenim okolnostima to vrijedi čak i bez toga da Vas o tome moramo obavijestiti.

16. Praćenje s fusedeck

Ova web stranica koristi "fusedeck", rješenje za praćenje koje nudi Capture Media AG (u daljnjem tekstu "Capture Media"). Capture Media je švicarska tvrtka sa sjedištem u Zürichu koja u ime svojih klijenata mjeri korištenje web stranice u kontekstu angažmana i događaja. Praćenje je anonimno tako da je nemoguće pripisati bilo koju prikupljenu informaciju bilo kojoj identificiranoj ili prepoznatljivoj osobi.

Za više informacija o zaštiti podataka i pravima koja subjekti podataka imaju u vezi s „fusedeck“, uključujući njihovo pravo na „isključivanje“ (pravo na prigovor), molimo pogledajte Politiku privatnosti i Informacije o pravu na prigovor.

https://fuse.ivoclar.com/de/5rat9XCVP2

17. Praćenje infrastrukture s Dynatrace

Internet stranica upotrebljava Dynatrace kao alat za praćenje tehničkih problema koje bi korisnici mogli doživjeti. Dynatrace je tvrtka u SAD-u s lokacijom u Walthamu. Ovo rješenje prati tehničke greške i pohranjuje anonimizirani zapis korisničke sesije ako dođe do grešaka.

Za više informacija, molimo pogledajte web stranicu Dynatrace: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy/

18. Višejezična korisnička podrška uz ChatLingual

ChatLingual je višejezična platforma za razmjenu poruka unutar poduzeća koja pruža prijevode za korisničku podršku. Povezan s našim kanalima za razmjenu poruka integriranim u Salesforce (FB Messenger, WhatsApp i SMS), alat privremeno sprema sadržaj razgovora koji dolaze putem tih kanala kako bi ih preveo u stvarnom vremenu. Korištenjem naših chatova pristajete na prijenos cjelokupnog sadržaja chata u ChatLingual, SAD, za potrebe prijevoda.

Za više informacija, molimo pogledajte internetsku stranicu ChatLingual: https://www.chatlingual.com

19. Monitoring s uslugom Cloudflare

Internet stranica upotrebljava „Cloudflare“, sigurnosnu mjeru koja je implementirana radi zaštite malicioznih botova i automatiziranih napada. Cloudflare je tvrtka iz SAD-a sa sjedištem u Kaliforniji. Radi se o nevidljivoj provjeri legitimnosti korisnika koji dostavljaju svoje podatke putem internet obrazaca na ovoj internet stranici. Cloudflare u obzir uzima samo sesijske podatke kako bi potvrdio ljudsko ponašanje korisnika i oslanja se na podatke proizvođača uređaja ili modele strojnog učenja i ne prikuplja osjetljive podatke niti postavlja kolačiće. Za detalje i više informacija o obradi podataka i politici privatnosti tvrtke Cloudflare, pročitajte izjavu o zaštiti podataka na sljedećoj stranici:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy

20. Izmjena ove obavijesti o zaštiti podataka

Ovu obavijest o zaštiti podataka možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjene verzije. Odgovarajuće izmjene bit će objavljene ovdje kako biste o tome mogli saznati u bilo kojem trenutku.

Posljednja izmjena: listopad 2023