Uvjeti korištenja Ivoclar komunikacijske platforme

Ovi uvjeti korištenja reguliraju korištenje komunikacijske platforme ("platforma") koju je Ivoclar uspostavio za svoje klijente. Registriranjem na platformi korisnik prihvaća ove uvjete korištenja. Ugovorni odnos vezan uz korištenje platforme od strane korisnika nastaje isključivo između tog korisnika i Ivoclara.

 • Pravo korištenja od strane korisnika: Korisnik ima neisključivo, neprenosivo pravo na korištenje platforme radi primanja podataka od drugih korisnika odnosno slanja podataka drugim korisnicima koji koriste komunikacijsku platformu u skladu s ovim uvjetima korištenja. Korisnik smije koristiti platformu samo za svoje interne poslovne svrhe.
   

 • Zaštita podataka: Kako bi mogao koristiti platformu, korisnik se mora registrirati na web stranici Ivoclara. Registracijom se korisnik izjašnjava da Ivoclar može obrađivati ​​osobne podatke (prezime, ime, titula, e-mail adresu, poštansku adresu, podatke o njegovoj tvrtki) korisnika i njegovih kontakt osoba u mjeri koja je potrebna u svezi s korištenjem platforme za odvijanje ugovornog odnosa s korisnikom.

  Korisnik može putem internetske stranice Ivoclar na dataprotection.vienna@ivoclar.com u bilo kojem trenutku zatražiti informacije o registracijskim podacima koje obrađuje Ivoclar i može se poslužiti svojim pravom na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade registracijskih podataka u skladu s primjenjivim zakonom o zaštiti podataka.

  Korisnik prihvaća i slaže se s time da Ivoclar može prikupljati, analizirati i pohranjivati ​​anonimne podatke o korisnikovoj upotrebi platforme kako bi poboljšao platformu i povezane usluge ili proizvode u skladu sa ponašanjem korisnika i uskladio marketing prema korisnikovim preferencijama.

  Korisnik prihvaća i slaže se s time da će Ivoclar koristiti treće strane kao pružatelje usluga, posebno Microsoftove cloud-usluge, u svrhu upravljanja korisničkim računom te obrade i pohrane podataka koji potječu od korisnika ili koje je generirao korisnik, uključujući osobne podatke, te da će pritom ti davatelji usluga obraditi i pohraniti podatke koji potječu od korisnika ili koje je generirao korisnik u svojim informacijskim sustavima koji su uspostavljeni širom svijeta. Ivoclar je sklopio odgovarajuće ugovorne sporazume s davateljima usluga koje je naručio kako bi jamčio zaštitu podataka u pogledu osobnih podataka korisnika.

  Koristik je sam odgovoran za poštivanje zakona o zaštiti podataka, posebice propisa o zaštiti podataka ili za dobivanje izjava o zaštiti podataka u odnosu na osobe za koje korisnik koristi platformu.
   

 • Ograničena garancija: Platforma je dostupna korisniku "kakva jest" i bez ikakvog jamstva od strane Ivoclara, u mjeri dopuštenoj zakonom. Korisnik također uzima na znanje da korištenje platforme i prijenos podataka mogu biti podložni smetnjama (loš prijem, prekid internetske veze ili defektna funkcija uređaja itd.) te da Ivoclar za to ne snosi odgovornost.
   

 • Isključenje odgovornosti: Prilikom obrade osobnih podataka, Ivoclar poduzima primjerene mjere za zaštitu tih podataka od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, objavljivanja, izmjene ili uništenja. Unatoč svim mjerama opreza poduzetim prilikom obrade osobnih podataka, Ivoclar ne može isključiti mogućnost gubitka, zlouporabe ili izmjene tih podataka. Internet je otvorena mreža dostupna svima i kao takva se općenito ne smatra sigurnim okruženjem. Ivoclar odbija svaku odgovornost za sigurnost podataka koji se prenose putem interneta.

  Ukoliko korištenje platforme dovodi do gubitka podataka za korisnika, Ivoclar je odgovoran za vraćanje podataka samo ako je odgovoran za gubitak podataka zbog grubog nemara i ako se podaci mogu vratiti uz ulaganje razumnog napora.

  Odgovornost Ivoclara za štetu bilo koje vrste ograničena je na namjeru i grubi nemar. U mjeri dopuštenoj zakonom, Ivoclar ne snosi odgovornost za posljedičnu štetu ili štetu koja je nepredvidiva ili za koju je odgovoran korisnik. Prethodno navedena odredba o odgovornosti primjenjuje se kako na ugovorna, tako i na izvanugovorna potraživanja. Ovo vrijedi ne dovodeći u pitanje bilo kakvu odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvode.
   

 • Razdoblje trajanja ugovora: Ugovorni odnos između Ivoclara i korisnika sklopljen je na neodređeno vrijeme. Korisnik može u bilo kojem trenutku raskinuti ugovorni odnos prestankom korištenja platforme. Ivoclar može raskinuti ugovorni odnos samo iz važnih razloga, npr. ako održavanje platforme više nije ekonomski isplativo.
   

 • Primjenjivo pravo i nadležnost suda: Na ugovorni odnos između korisnika i Ivoclar Vivadent AG se primjenjuje materijalno pravo Lihtenštajna, uz iznimku Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Isključivo mjesto jurisdikcije je Vaduz.