ExciTE F DSC

Dvostruko polimerizirajući adheziv za tehniku potpunog jetkanja

ExciTE F DSC

ExciTE F DSC – Dual cure Single Component – je dvostruko polimerizirajući, jednokomponentni  adheziv koji otpušta fluoride, a koristi se u kombinaciji  s tehnikom potpunog jetkanja. ExciTE F DSC je posebno razvijen za kliničke slučajeve kod kojih ne možemo koristiti svjetlo za polimerizaciju (npr. kod cementiranja korijenskih kolčića ili kod indirektnih restauracija) ili gdje koristimo kompozit koji polimerizira kemijski.

Prednosti

  • Jednostavan sustav s aplikacijom u samo jednom koraku, zahvaljujući  patentiranim četkicama na čijim se dlačicama nalazi inicijator
  • Svjetlosna polimerizacija nije potrebna ako se koristi dvostruko ili samostvrdnjavajući kompozit ili kompozitni cement
  • ExciTE F DSC je razvijen iz ExciTE F i kao takav nudi iste dokazane fizikalne vrijednosti
  • Otpušta fluoride
  • Isporučuje se u pojedinačnim dozama s dvije veličine četkica: Regular za normalne preparacije, Small/Endo za male kavitete i korijenske kanale

Indikacije

  • Adhezivno cementiranje indirektnih restauracija izrađenih od keramike ili kompozita s dvostruko ili samostvrdnjavajućim kompozitnim cementima (npr. Variolink® II)
  • Adhezivno cementiranje korijenskih kolčića (npr. FRC Postec® Plus)
  • Direktne  restauracije i nadogradnje s dvostruko i samostvrdnjavajućim kompozitima (npr. MultiCore®)
  • Direktne restauracije/cementiranje sa svjetlom polimerizirajućim kompozitima (npr. Tetric EvoCeram®, Variolink II Base)
Download Materials