Telio CAD

Telio CAD su blokovi za izradu privremenih restauracija glodanjem

Telio CAD

Telio CAD blokovi koriste se za  CAD/CAM izradu dugoročnih privremenih radova (vrijeme korištenja maksimalno: 12 mjeseci).

Telio CAD restauracije se ili glodaju u ordinaciji (npr. CEREC/Sirona) ili u dentalnom laboratoriju (npr. inLab/Sirona). Kao alternativa, Telio CAD restauracije mogu biti izrađene u suradnji sa centrima za glodanje (npr. NobelProcera/Nobel Biocare).

Restauracije se mogu brzo i uspješno ispolirati i individualno karakterizirati bojama. Nadalje, incizalna područja mogu se prilagoditi materijalima koji polimeriziraju svjetlom ili Telio Lab materijalima kako bi postigli visoko estetski rezultat.

Prednosti

  • Dugotrajna stabilnost boje i prirodna fluorescencija
  • 6 boja (BL3, A1, A2, A3, A3.5 i B1)
  • Telio CAD za CEREC i inLab blokovi dostupni su u 2 veličine (B40L, B55).
  • Visoka homogenost materijala zbog industrijske proizvodnje 
  • Privremeni radovi mogu se jednostavno reproducirati.

Indikacije

  • Privremene prednje i stražnje krunice
  • Privremeni prednji i stražnji mostovi s najviše 2 međučlana
  • Privremeni radovi na implantatima
  • Terapeutske restauracije za ispravljanje TMJ problema i okluzalnu prilagodbu
Download Materials