IPS e.max Ceram

Visoko estetski materijal za slojevanje za IPS e.max sustav

IPS e.max Ceram

IPS e.max Ceram je visoko estetska keramika za fasetiranje za IPS e.max sustav.

Odaberite odgovarajućig materijala za konstrukciju prema indikaciji i željenoj čvrstoći: litij disilikatna staklokeramika (LS2) ili cirkonij oksidna (ZrO2). Vaš dentalni tehničar može fasetirati sve IPS e.max materijale s  IPS e.max Ceramom.

Zahvaljujući samo jednoj zajedničkoj keramici za slojevanje, sve fasetirane IPS e.max restauracije imaju jednake vrijednosti trošenja i površinski sjaj. Rezultat je jedinstveni estetski izgled.

Indikacije

  • Karakteriziranje/fasetiranje svih IPS e.max komponenti
  • Fasetiranje faseta
  • Oblikovanje gingivnog dijela na restauracijama na implantatima

Istaknuto

  • Jedna keramika za fasetiranje za stakokeramiku (LS2) i cirkonij oksid (ZrO2).
  • Visoka estetika i usklađenost boja
  • Jednako kliničko ponašanje obzirom na trošenje i sjaj površine, nezavisno od matrijala za konstrukcije  
  • Nano-fluorapatiti za visoko estetske vrijednosti
Download Center
Instructions for Use (eIFU)