Általános Felhasználási Feltételek

az Ivoclar Vivadent GmbH webes szolgáltatásaihoz

Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria

1. Hatály

A jelen Általános Felhasználási Feltételek az IVOCLAR VIVADENT AG és kapcsolt vállalkozásai által nyújtott webes szolgáltatásokra vonatkoznak. Az IVOCLAR VIVADENT AG olyan webes szolgáltatásokat nyújt, amelyekhez a felhasználó regisztrációja és adott esetben egy készülék regisztráció szükséges. Ezekre a felhasználókra az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak. Ezen túlmenően bizonyos szolgáltatásokhoz további feltételek is kapcsolódhatnak, amelyekre a regisztrációt megelőzően kifejezetten felhívjuk a felhasználók figyelmét.

2. A felhasználási feltételek tárgya

Jelen felhasználási feltételek tárgya a felhasználók regisztrációja, valamint adott esetben a készülékek regisztrációja a gépi adatok továbbítása céljából.

A hozzáférés nem jogosítja fel a felhasználókat konkrét szolgáltatásokra, csupán lehetőséget kínál arra, hogy regisztráljanak a kínált szolgáltatásokra. Ezen túlmenően az IVOCLAR VIVADENT AG jogosult a szolgáltatásokat, amelyekre a felhasználók regisztráltak, indokolt keretek között megváltoztatni, amennyiben ez a szolgáltatások továbbfejlesztését jelenti, vagy technikailag (pl. a szolgáltatások elérhetőségének növelése érdekében) vagy jogilag szükséges. Az IVOCLAR VIVADENT AG továbbá szabadon, indokolás nélkül módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatásokat.

A felhasználási feltételek hatálya alá az alábbi webes szolgáltatások esnek (2021. áprilisi állapot szerint):

Megnevezés

Domain / regisztráció

Web Shop

https://www.ivoclar.com

Rendeléskezelő (Order Manager)

https://ordermanager.ivoclar.com

Készülék regisztráció

https://mydevice.ivoclar.com

Ivoclar Cloud

https://connect.ivoclar.com

Ügyfél Akadémia

https://www.ivoclar.com/academy

 

3. Felhasználók regisztrációja; visszavonás

Az adott szolgáltatásokra való regisztráció a fenti 2. pontban említett szolgáltatások megfelelő domainjén keresztül történik, és a felhasználók végzik el.

A felhasználók vállalják, hogy a regisztráció során csak a valóságnak megfelelő adatokat adnak meg, és ezeket az adatokat naprakészen tartják. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a jelen használati szerződés hatálya alá tartozó jogi nyilatkozatok e-mailben is elküldhetők.  

A regisztrációt az IVOCLAR VIVADENT AG visszaigazolja a felhasználóknak a megadott e-mail címre. A felhasználók a regisztrációt a visszaigazoló e-mail kézhezvétele után indokolás nélkül visszavonhatják. A határidő betartásához elegendő a visszavonást kellő időben elküldeni a következő e-mail címre: dataprotection.vienna@ivoclar.com.


4. Készülék regisztráció

A készülék regisztrációja a https://mydevice.ivoclar.com platformon történik, és a felhasználók végzik.

4.1. Milyen adatok kerülnek továbbításra az készülék regisztrációja során?

 • a készülék sorozatszáma

 • a gép neve

 • a készülék IP-címe

A készülék magas rendelkezésre állásának biztosítása érdekében figyelemmel kell kísérni az egység műszaki állapotát. A műszaki állapot értékeléséhez a készüléknek a folyamatos üzemből származó gépi adatait továbbítják, mint például:

 • a készüléken használt programok verziószámai

 • a készülék hibaüzenetei

 • az aktuálisan használt eszköz

 • az elvégzett feldolgozási műveletek száma

 • az egyes tengelyek tényleges koordinátáit és a célkoordinátáktól való eltéréseket

 • aktuális érzékelőértékek pl. a feszültség, áram, nyomás, hőmérséklet, órafrekvencia, fordulatszám, kihasználtság, töltöttségi szint tekintetében

 • az egyes részegységek állapota

 • lemezíró programokra és feldolgozási stratégiákra vonatkozó információk

 

4.2. Milyen célra használják a gépi adatokat?

 • a gép működésének biztosítása és garantálása

 • a gép működésének optimalizálása

 • a lehetséges hibaforrások azonosítása

 • Szükségünk van az adatokra és felhasználjuk azokat, hogy megfeleljünk
  -  a jogszabályi kötelezettségeknek (pl. szavatosság) és
  -  a szerződéses kötelezettségeknek (pl. jótállási szerződés)

az adásvételi, jótállási vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggésben az érintett személyekkel szemben. Ezen túlmenően a felhasználók azonnal tájékoztatást kaphatnak készülékük aktuális állapotáról, hogy a készüléket fenyegető károkat idejében felismerjék, és az ellenintézkedések időben történő megtétele esetén el tudják kerülni azokat.

Az adatokra azért van szükségünk, hogy ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva továbbfejlesszük és folyamatosan javítsuk készülékeinket.

 

4.3. A felhasználók kötelezettségei

 • A felhasználók vállalják, hogy csak a saját készüléküket regisztrálják, és törzsadataikat naprakészen tartják.

 • Továbbá a felhasználók biztosítják, hogy a regisztráció során megadott személyes adatok, különösen a kereszt- és vezetéknév, a postacím, a születési dátum és az e-mail cím a valóságnak megfelelnek. A felhasználók harmadik fél adatait nem adhatják meg.

 • A felhasználók nem adhatják ki jelszavukat és fiókjukat harmadik félnek, és azokat meg kell védeniük a harmadik fél hozzáférésétől.

 

5. Felelősség

Az IVOCLAR VIVADENT AG kizárólag szándékosságért és súlyos gondatlanságért, valamint lényeges szerződéses kötelezettség (főkötelezettség) megszegéséért felel. Egy lényeges szerződéses kötelezettség enyhén gondatlan megszegése esetén az IVOCLAR VIVADENT AG felelőssége a szerződés megkötésekor előre látható és a szerződésre jellemző károkra korlátozódik. Az IVOCLAR VIVADENT AG nem felel az olyan mellékkötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért, amelyek nem tekinthetők lényeges szerződéses kötelezettségnek. Eredeti lehetetlenség esetén az IVOCLAR VIVADENT AG csak akkor felel, ha a teljesítés akadálya ismert volt, vagy ha az ismeret hiánya súlyos gondatlanságra vezethető vissza, kivéve, ha ez lényeges szerződéses kötelezettségnek minősül.

A fenti felelősségkizárások nem vonatkoznak a hibák csalárd elhallgatása vagy minőségi jótállás vállalása esetén, a termékfelelősségi törvényen alapuló igényekért való felelősségre és a testi sérülésért (élet, test, egészség) való felelősségre. Ez azonban nem jelenti a bizonyítási tehernek a felhasználó sérelmére történő megváltozását.

Amennyiben az IVOCLAR VIVADENT AG felelőssége kizárt vagy korlátozott, ez vonatkozik az IVOCLAR VIVADENT AG személyzetének, alkalmazottainak, munkatársainak, képviselőinek és megbízottjainak személyes felelősségére is.

A jogellenes cselekményekből eredő igények kivételével a felhasználó azon kártérítési igényei, amelyekért a felelősség jelen bekezdés értelmében egy évre korlátozódik, az elévülési idő törvényes kezdetétől számított egy év elteltével elévülnek.

6. Adatvédelem

Az IVOCLAR VIVADENT AG a felhasználói adatokat az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli és tárolja. Az adatvédelmi nyilatkozat átfogóan tájékoztatja a felhasználót a személyes adatok gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról. Az adatvédelmi szabályzat itt (https://www.ivoclar.com/hu_hu/legal/privacy-policy) elérhető.

 

7. Szerzői jog

A webes szolgáltatások minden tartalma (például szövegek, képek, információk, fájlok, weboldalak stb.) a szerzői jog és a szellemi tulajdont védő egyéb törvények hatálya alá tartozik. Kifejezett írásbeli engedély nélkül ezeket nem lehet közzétenni, felhasználni, másolni, továbbadni vagy megváltoztatni.

A webes szolgáltatások azon tartalmaira, amelyek nem tartoznak az IVOCLAR VIVADENT AG szerzői jogának hatálya alá, a szerzői jog jogosultjára vonatkozó jogok alkalmazandóak.

 

8. Megjegyzés a webináriumhoz / webcasthoz / podcasthoz

Az IVOCLAR VIVADENT AG webináriumai / webcastjai / podcastjai (a továbbiakban "médiatartalom"), beleértve a tartalmat és az összes benne szereplő, megjelenített vagy felhasznált logókat, szövegeket, képeket, videókat és egyéb alkotásokat, a szerzői jog és a szellemi tulajdon védelmét szolgáló egyéb törvények hatálya alá tartoznak. A médiatartalom (beleértve a tartalmakat és a műveket) csak személyes, nem kereskedelmi célokra tölthető le. Az IVOCLAR VIVADENT AG előzetes és kifejezett beleegyezése nélkül tilos az ezen felüli felhasználás; különösen és kifejezetten tilos az anyag nyilvánosságra hozatala. A médiatartalom kizárólag szakembereknek szól. Az előadó saját véleményét és tapasztalatait tükrözi a médiatartalomban. A médiatartalom nem minősül az IVOCLAR VIVADENT AG általi tanácsadásnak. Az IVOCLAR VIVADENT AG nem vállal felelősséget a az előadók nyilatkozataiért, különösen nem azok valódiságáért és teljességéért.

 

9. Záró Rendelkezések

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek érvénytelen rendelkezéseket tartalmaznak vagy hiányosak, a szerződés többi részének érvényessége egyebekben változatlan marad.

Jelen felhasználási feltételekre kizárólag a liechtensteini jog az irányadó, az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ egyezmény kizárásával. A jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvitára az IVOCLAR VIVADENT AG székhelye szerinti bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal.

Eltérő megállapodás hiányában a felhasználó minden nyilatkozatot e-mailen keresztül nyújthat be. A felhasználónak szánt nyilatkozatokat e-mailben lehet továbbítani a felhasználó által az aktuális elérhetőségi adatok között megadott címre.

***

Állapot: 2021. április, 1.0 verzió