Adatvédelmi nyilatkozat 

1. Az adatkezelő személy neve és címe

Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria
Phone: +43 1 263 19 11 0
E-mail: info.atvi@ivoclar.com

2. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője a következő címen érhető el:

Ivoclar Vivadent GmbH
Att. Data Protection Officer
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria
Tel.: +43 1 263 19 11 0
E-mail: dataprotection.vienna@ivoclar.com

3. Preambulum

Személyes adatainak védelme és magánéletének megőrzése nagyon fontos számunkra, mint adatkezelő fél számára. Tudomással kell legyen arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről a www.ivoclar.com weboldalunkon és a kapcsolódó szolgáltatásainkon (röviden "szolgáltatásunk") keresztül, és hogyan használjuk fel adatait. Erről tájékoztatja Önt jelen adatvédelmi nyilatkozat. 

Ezért magától értetődő, hogy betartjuk az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) rendelkezéseit és minden más, helyben alkalmazandó adatvédelmi jogszabályt. Fontos számunkra, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk, és milyen lehetőségek állnak rendelkezésére. Ez az adatvédelmi nyilatkozat választ ad a legfontosabb kérdésekre. 

Adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és a vonatkozó törvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelően tároljuk, kezeljük és használjuk fel. 

Az Ön megkereséseit feldolgozó alkalmazottaink és munkatársaink kötelesek bizalmasan kezelni az adatokat. 

4. Az Ön jogai

Amennyiben személyes adatait kezeljük, Ön a GDPR értelmében érintettnek minősül. A következő jogok illetik meg velünk, mint adatkezelővel szemben:

(1) Joga van tájékoztatást kapni arról, hogy kezelünk-e Önnel kapcsolatban személyes adatokat, és ha igen, melyeket.

(2) Megilleti ezen személyes adatok helyesbítéséhez és törléséhez való jog.

(3) Jogában áll korlátozni személyes adatainak kezelését.

(4) Jogosult továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha valamely jogi rendelkezés kötelez vagy feljogosít minket ezen adatok gyűjtésére, kezelésére vagy felhasználására.

(5) Ezen túlmenően Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatainak gyűjtéséhez, kezeléséhez és felhasználásához korábban adott hozzájárulását a jövőre nézve. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

(6) Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

(7) Jogai gyakorlásához, illetve a jogairól szóló tájékoztatáshoz és/vagy magyarázatért forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz e-mailben vagy postai úton (az elérhetőségeket lásd az "Adatvédelmi tisztviselő" pontban). Kérésre szívesen tájékoztatjuk Önt az adatbázisunkban szereplő személyes adatairól. A tájékoztatás ingyenes. 

(8) Ezenkívül jogában áll, hogy egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tegyen.

5. Fogalommeghatározások

(1) "Ügyfélportál": a www.ivoclar.com oldalon elérhető online eszköz, amelyen keresztül hozzáférhet a következő "Szolgáltatásokhoz".

(2) "Szolgáltatások": az "Ügyfélportálon" keresztül kínált valamennyi szolgáltatás. Attól függően, hogy a szolgáltatás elérhető-e az adott országban, jelenleg a következő szolgáltatások vehetők igénybe ezen a platformon:

a. "Ügyfélszolgálat" termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban: ez a szolgáltatás lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy megadják elérhetőségeiket, és információkat kérjenek termékeinkről és szolgáltatásainkról. 

b. "Webshop": A webshop lehetővé teszi regisztrált ügyfeleink számára, hogy online rendeljék meg az adott országban online elérhető termékeket, és azokat a kívánt címre szállítsák.

c. "Rendeléskezelő (Order Manager)“: A Rendeléskezelő lehetővé teszi regisztrált ügyfeleink számára, hogy online rendeljenek egyedi fogászati protéziseket az általuk megadott igények szerint. Ez a szolgáltatás alapvetően a webshophoz hasonló. 

d. "Ügyfél Akadémia“: Az Ügyfél Akadémia lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy az adott országban elérhető online és helyszíni tanfolyamokat és szemináriumokat foglaljanak le, díj ellenében és ingyenesen. 

e. "Rendezvény regisztráció": Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy regisztráljanak az országukban elérhető marketingeseményekre, például roadshow-kra, vásárokra, termékbemutatókra, versenyekre/nyereménysorsolásokra, és ingyenes termékmintákat igénylésére. 

f. "Készülék regisztráció": Ez a szolgáltatás lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy megadják címüket ügyfélrendszerünkben, vagy ügyfélként regisztráljanak (a felkínált lehetőségektől függően, a webshopban történő regisztrációhoz hasonlóan), és a megvásárolt eszközöket sorozatszámmal rögzítsék. 

g. "Ivoclar Cloud": Ez a szolgáltatás lehetővé teszi regisztrált ügyfeleink számára, hogy az adatokat (pl. a fogpótlások 3D modelljeit) ideiglenesen az Ivoclar Cloud-ban tárolják, és biztonságosan továbbítsák az általuk kiválasztott harmadik félnek (pl. fogtechnikusoknak). 

h."Ivoclar Dashboard": Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a regisztrált ügyfelek számára az összegyűjtött adatok és a más forrásokból (pl. az IoT-képes Ivoclar vagy Ivoclar-kompatibilis készülékekből) már összegyűjtött adatok megjelenítését. 

6. Mely adatokat gyűjtjük és tároljuk

Az, hogy mely adatokat gyűjtjük és tároljuk, attól függ, hogy Ön milyen szolgáltatásokat használ a platformunkon.

(1) Adatok vagy adatkategóriák:

(a) Mint minden weboldal esetében, szerverünk automatikusan és ideiglenesen összegyűjti és tárolja a következő információkat a szerver naplófájljaiban, amelyeket a böngésző továbbít, kivéve, ha Ön ezt kikapcsolta:

 • a kérelmező számítógép domain neve vagy IP-címe

 • az ügyfél fájlkérései (fájlnév és a teljes internetcím megfelelő adatai)

 • a HTTP-válaszkód

 • az internetes oldal, amelyről meglátogat minket (hivatkozó URL)

 • a kiszolgálói kérés napja és időpontja

 • a böngésző típusa és verziója

 • a kérelmező számítógép által használt operációs rendszer

 • A sütiket (további részletekért lásd a sütikről szóló alábbi pontot és a sütikre vonatkozó nyilatkozatunkat) arra is használjuk, hogy anonim forgalmi adatokat gyűjtsünk a weboldalunk felhasználóitól. Ezeket a névtelen forgalmi adatokat piackutatási célokra és weboldalunk keresletalapú kialakítására használhatjuk fel.

(b) A platform ügyfélszolgálatának használata során, a következő adatokat gyűjtjük az ügyféltől. A feldolgozáshoz szükséges kötelezően megadandó adatokat külön meg kell jelölni a belépéskor, az egyéb adatok megadása önkéntes: 

 • e-mail cím

 • tudományos cím

 • nem

 • keresztnév és vezetéknév

 • telefon

 • fax

 • előnyben részesített kommunikációs csatorna

 • HÉA-szám

 • e-mail cím az elektronikus számlázáshoz

 • vezérlőkarakter

 • engedélyszám

 • cégnév

 • ügyfélszám

 • a tulajdonos neve

 • ágazat

 • funkció

 • a cég utcája és házszáma

 • a cég címének kiegészítése

 • a cég irányítószáma

 • a cég székhelye

 • a cég állama/tartománya

 • a cég országa

(c) A "Webshop" szolgáltatás használatakor a már említett személyes adatokon kívül a következő további adatokat gyűjtjük a platform ügyfélszolgálatának használata során: 

 • Számlázási és szállítási cím(ek)

 • Az Ön által megrendelt illetve megvásárolt termékek és szolgáltatások

 • Az Ön (nyilvános) visszajelzései termékeinkről és szolgáltatásainkról, értékelés, vásárlói vélemény vagy vásárlói elégedettség formájában.

(d) A "Rendeléskezelő" szolgáltatás használatakor a már említett személyes adatokon kívül a következő további adatokat gyűjtjük a platform ügyfélszolgálatának használata során: 

 • Számlázási és szállítási cím(ek)

 • Az Ön által megrendelt illetve megvásárolt termékek és szolgáltatások

 • Az Ön (nyilvános) visszajelzései termékeinkről és szolgáltatásainkról, értékelés, vásárlói vélemény vagy vásárlói elégedettség formájában.

(e) Az "Ügyfél Akadémia" szolgáltatás használatakor a már említett személyes adatokon kívül a következő további adatokat gyűjtjük a platform ügyfélszolgálatának használata során: 

 • Számlázási és szállítási cím(ek)

 • Az Ön által megrendelt illetve megvásárolt termékek és szolgáltatások

 • Személyes engedélyszám

 • Az Ön (nyilvános) visszajelzései termékeinkről és szolgáltatásainkról, értékelés, vásárlói vélemény vagy vásárlói elégedettség formájában.

(f) A "Készülék Regisztráció" szolgáltatás használatakor a már említett személyes adatokon kívül a következő további adatokat gyűjtjük a platform ügyfélszolgálatának használata során: 

 • a regisztrálni kívánt eszköz sorszáma

 • a gép típusa

(g) Az "Ivoclar Cloud" szolgáltatás használatakor a már említett személyes adatokon kívül a következő további adatokat gyűjtjük a "Webshop" szolgáltatás használata során:

 • Az adatok címzettje és elérhetőségei

Az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy az adatokat ezen a szolgáltatáson keresztül továbbítsa a szolgáltatásra vonatkozó mindenkor hatályos használati feltételeknek megfelelően, illetve azokat ott tárolja. Itt tároljuk és továbbítjuk azokat az adatokat, amelyeket az ügyfél önként helyez el, vagy amelyeket harmadik félnek kíván átadni. Ezek lehetnek olyan személyes adatok is, amelyekért kizárólag az ügyfél felelős.

(h) A "Dash Board" szolgáltatás használatakor a már említett személyes adatokon kívül további adatok gyűjtésére nem kerül sor az adott szolgáltatás platformjának használata során. 

(i) „eIFU”: Az eIFU funkció minden termékhez biztosítja a használati utasítást. A változásokra való feliratkozás esetén értesítést küldünk, ha egy dokumentum frissült.

(2)  Az érintettek személyek köre:

    (a) a honlap felhasználói 
    (b) ügyfeleink
    (c) ügyfeleink alkalmazottai 
    (d) ügyfeleink szerződéses partnerei 
    (e) alkalmazottaink 

7. Milyen célból gyűjtik és tárolják az adatokat, és hogyan használják fel azokat?

Az Ön személyes adatait szolgáltatásaink működtetése, nyújtása és javítása érdekében kezeljük. Ezek a célok a következők: 

 • Az érdeklődők és az ügyfelek által kért információk termékeinkről és szolgáltatásainkról. Személyes adatait arra használjuk, hogy az Ön által kért információkat az Ön által kért kommunikációs csatornán keresztül küldjük el.

 • Termékek és szolgáltatások beszerzése és szállítása. Személyes adatait a megrendelések felvétele és feldolgozása, a (díjköteles vagy díjmentes) termékek szállítása és (díjköteles vagy díjmentes) szolgáltatások nyújtása, az új termékek és szolgáltatások iránti igény fejlesztése és felmérése, új termékek és szolgáltatások fejlesztése, tesztelése és bevezetése, a fizetések feldolgozása, valamint a megrendelésekkel, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció (pl. tranzakciós kommunikáció vagy visszajelzések kérése a minősítések, ügyfélértékelések, ügyfél-elégedettség, igényfelmérés, a vásárolt termékek vagy szolgáltatások fejlesztése, tesztelése és bevezetése tekintetében). Ezen túlmenően az Ön személyes adatait a törvényes (pl. szavatosság) és szerződéses (pl. jótállási szerződés) kötelezettségeink teljesítéséhez használjuk fel a vásárlási, jótállási vagy szolgáltatási szerződés keretein belül.

 • Szolgáltatásaink (pl. IV-Cloud) nyújtása, azokkal kapcsolatos hibaelhárítása és azok javítása. Az Ön személyes adatait a funkciók biztosításához, a szolgáltatások és termékek elemzéséhez, a hibaelhárításhoz és szolgáltatásaink használhatóságának és hatékonyságának javításához használjuk fel.

 • Ajánlások és személyre szabás. Amennyiben ehhez hozzájárult, személyes adatait kezeljük annak érdekében, hogy olyan funkciókat, termékeket és szolgáltatásokat ajánljunk, amelyek érdekelhetik Önt, hogy azonosítsuk az Ön preferenciáit, és hogy személyre szabjuk a szolgáltatásainkkal kapcsolatos élményeit.

 • A jogi kötelezettségek tiszteletben tartása. Bizonyos esetekben jogi kötelezettségünk van személyes adatainak gyűjtésére és kezelésére. Például a vásárlóktól adatokat gyűjtünk a székhelyükre, adószámukra (ha szükséges) és bankszámlaadataikra vonatkozóan a személyazonosságuk ellenőrzése és egyéb célok érdekében.

 • Önnel való kommunikáció. Amennyiben ehhez hozzájárult, vagy ha más jogalap (pl. szerződés vagy jogos érdek) ezt lehetővé teszi, akkor személyes adatait arra használjuk, hogy különböző csatornákon (pl. telefonon, e-mailben, chaten, messengeren, SMS-ben, faxon, személyesen, postai úton vagy más kommunikációs eszközökön, például Showpadon) keresztül kommunikáljunk Önnel termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

 • Hirdetések és reklámok. Amennyiben ehhez hozzájárult, a már összegyűjtött személyes adatait és egyéb adatokat, például a mi és más szolgáltatásainkkal (például közösségi médiaplatformokkal), tartalommal vagy szolgáltatásokkal való interakcióit, amelyeket automatikusan értékelünk, arra használjuk fel, hogy érdeklődésalapú hirdetéseket küldjünk Önnek a termékek és szolgáltatások tekintetében, vagy - ha Ön ehhez hozzájárult - hogy e-mailben vagy más kommunikációs lehetőségen keresztül információkat küldjünk Önnek a mi és kapcsolt vállalkozásaink (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) olyan termékeiről és szolgáltatásairól, amelyek érdekelhetik Önt. Az Önt személyesen azonosító adatokat érdeklődés-alapú hirdetések megjelenítéséhez használjuk.

 • Emlékeztető egy még nem véglegesített kosár tartalmáról. Amennyiben abba beleegyezett, e-mailben értesítjük arról, hogy webáruházunkban a kosarában termékek vagy szolgáltatások vannak, anélkül, hogy a vásárlást befejezte volna.

 • Csalásmegelőzés és hitelkockázatok. Személyes adatokat kezelünk a csalás és a visszaélések megelőzése vagy felderítése érdekében, hogy megvédjük ügyfeleink, cégünk és harmadik felek biztonságát. A hitelkockázatok értékeléséhez és kezeléséhez adott esetben pontozási eljárásokat is alkalmazunk, és külső partnerekkel (pl. dun & bradstreet) dolgozunk együtt.

 • Adataink ellenőrzése és kiegészítése. Személyes adatokat kezelünk annak érdekében, hogy ellenőrizzük ezen adatok pontosságát, és szükség esetén kiegészítsük azokat. Ebből a célból nyilvánosan elérhető adatokat gyűjtünk a közösségi médiaplatformokon is, és adott esetben külső partnerekkel dolgozunk együtt, akik adatokat szolgáltatnak nekünk.

 • Célok, amelyekhez hozzájárulását kérjük. Kérhetjük hozzájárulását ahhoz, hogy személyes adatait olyan meghatározott célból kezeljük, amelyről tájékoztatni fogjuk Önt. Amennyiben hozzájárul személyes adatainak egy adott célból történő kezeléséhez, akkor hozzájárulását bármikor szabadon visszavonhatja, és mi leállítjuk az adatainak az adott célból történő kezelését.

8. Közösségi média

Weboldalunkon olyan közösségi hálózatokra mutató linkeket talál, mint a Facebook, a Twitter, a YouTube, a LinkedIn és az Instagram. Az adatokat (eredeti oldal, felhasználónév, ha Ön bejelentkezett az adott szolgáltatásba, IP-cím) csak akkor továbbítjuk a platform üzemeltetőjének, ha a megfelelő gombra kattintott. Az adatgyűjtéssel és -felhasználással kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el az adott platform üzemeltetőjének adatvédelmi szabályzatát.

9. Mi a helyzet a sütikkel?

A süti egy olyan kis fájl, amely egy karakterláncot tartalmaz, és amelyet egy weboldal meglátogatásakor a számítógépére küldenek. Ha ezután újra meglátogatja a weboldalt, a süti lehetővé teszi, hogy az oldal felismerje a böngészőjét. A sütik általában nem szolgálnak személyes adatok tárolására, de tárolhatják a felhasználói beállításokat és egyéb információkat. Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy elutasítson minden sütit, vagy tájékoztassa Önt, ha sütit küldenek. Kérjük, kövesse a böngészője súgófunkciójában található, a sütik megakadályozására és törlésére vonatkozó utasításokat.

Sütiket használunk, hogy rendszereink felismerjék az Ön által használt végberendezést vagy böngészőt, és hogy szolgáltatásainkat rendelkezésére bocsássuk. Előfordulhat, hogy a weboldal egyes funkciói vagy szolgáltatásai nem működnek megfelelően sütik nélkül, ezért javasoljuk, hogy fogadja el a sütiket, hogy teljes mértékben használhassa weboldalunkat.

A sütikről és használatuk módjáról további információkat talál a Cookie nyilatkozatunkban (https://www.ivoclarvivadent.com/cookies).

10. Az adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái

Az ügyfelek személyes adatait az alábbiakban ismertetett mértékben adjuk ki:

 • az Ivoclar Vivadent AG és kapcsolt vállalkozásainak (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) részlegei és alkalmazottaik,

 • műszaki szolgáltatások, amennyiben ez a szerződéses kapcsolat teljesítéséhez szükséges,

 • az adatfeldolgozók és egyéb szolgáltatók és szerződéses partnerek (pl. logisztikai partnerek, fizetési szolgáltatások), a szerződéses kapcsolat teljesítéséhez szükséges mértékben, és

 • közigazgatási szervek a kiemelt jogszabályi kötelezettségei keretében

akik vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá tartoznak, vagy olyan intézkedéseket hajtanak végre, amelyek legalább akkora védelmet nyújtanak, mint a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak. 

Szolgáltató és szerződéses partner: 
Más vállalatokat és magánszemélyeket bízunk meg azzal, hogy feladatokat végezzenek el számunkra. Ilyen például, de nem kizárólagosan, a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendelések teljesítése, a kiszállítás, levelek vagy e-mailek küldése, ügyféllistáink karbantartása, adatbázisaink elemzése, reklámtevékenységek segítése, keresési eredmények és linkek (beleértve a fizetett ajánlatokat és linkeket) biztosítása, fizetések (hitelkártya, beszedési megbízás és számlafizetés) feldolgozása, tartalmak benyújtása, hitelkockázat értékelése és ügyfélszolgálat biztosítása. Ezen harmadik fél szolgáltatók és vállalkozók hozzáférnek a feladataik ellátásához szükséges személyes adatokhoz. Ezeket azonban semmilyen más célra nem használhatja fel. Továbbá kötelesek az adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni. 

Az adatkezelő védelme: 
Az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat akkor adjuk ki, ha erre törvény kötelez minket, vagy ha az ilyen közzététel szükséges az általános szerződési feltételeink vagy egyéb megállapodásaink érvényesítéséhez, illetve jogaink, valamint ügyfeleink és harmadik felek jogainak védelme érdekében. Ez magában foglalja a vállalkozásokkal folytatott adatcserét is, hogy megelőzzük és minimalizáljuk a visszaéléseket és a hitelkártyacsalásokat. 

Minden más esetben tájékoztatjuk Önt, ha személyes adatait harmadik félnek adjuk át. Ez lehetőséget ad Önnek arra, hogy úgy döntsön, hogy adatait ne osszák meg a harmadik féllel.


Adattovábbítás az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba: 
Amikor személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba harmadik félnek, mindig biztosítjuk, hogy az adattovábbítás összhangban legyen jelen adatvédelmi nyilatkozattal és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal. 

11. Az adatkezelő általi adatkezelés jogalapja

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását szerezzük be, ez a hozzájárulás szolgál jogalapként.
Amennyiben a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél, a szerződés teljesítése szolgál jogalapként. Ez vonatkozik azokra az adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek.
Amennyiben a személyes adatok kezelése olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek cégünk alá van vetve, ez a jogi kötelezettség szolgál jogalapként.
Amennyiben az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei teszik szükségessé a személyes adatok kezelését, a jogalapot az említett létfontosságú érdekek képezik.
Amennyiben az adatkezelés cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, és az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget az előbb említett érdekkel szemben, akkor ez a jogos érdek szolgál az adatkezelés jogalapjául.

12. Az adatok törlése és a tárolás időtartama

Személyes adatait azért tároljuk, hogy Ön folyamatosan igénybe vehesse szolgáltatásainkat. Adatait addig őrizzük meg, amíg a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges, vagy ameddig jogszabály előírja, például adó- és számviteli célokra tíz évig. A személyes adatokat töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik. Ezen túlmenően tárolásra akkor kerülhet sor, ha ezt a jogalkotó rendeletekben, törvényekben vagy más, az adatkezelőre vonatkozó rendelkezésekben elrendeli vagy előírja. Az adatok zárolásra vagy törlésre kerülnek akkor is, ha a fent említett szabványok által előírt tárolási időszak lejár, kivéve, ha az adatok további tárolására szerződés megkötése vagy teljesítése miatt van szükség.

Az egyéb tárolási időtartamokról tájékoztatni fogjuk Önt. Megőrizzük például megrendeléseinek összefoglalóit, hogy áttekinthesse korábbi vásárlásait és azokat a címeket, amelyekre megrendeléseit küldte (és ha szeretné, megismételheti megrendeléseit), valamint hogy javíthassuk az általunk ajánlott termékek és tartalmak jelentőségét. Az összegyűjtött személyes adatokat minden egyes alkalommal, amikor a platformunk meghívásra kerül, és a fájlok átvitelére kerül sor, legfeljebb egy évig tároljuk. Ezeket az adatokat adatbiztonsági okokból tároljuk - különösen a webszerverek elleni támadási kísérletek elleni védekezés érdekében -, valamint rendszereink stabilitásának és működési biztonságának biztosítása érdekében.

13. Adatbiztonság

Korszerű technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjük az általunk kezelt adatait a véletlen vagy szándékos manipuláció, elvesztés, megsemmisülés vagy az illetéktelen személyek hozzáférésével szemben. Pl.:

 • Az adatok biztonságának védelme érdekében az átvitel során Secure Sockets Layer (SSL) szoftvert használunk. Ez a szoftver titkosítja az Ön által továbbított adatokat.

 • A hitelkártyák kezelése során partnerünk követi a Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) szabványt a hitelkártyás fizetések feldolgozására vonatkozóan.

 • Fizikai, elektronikus és eljárási biztosítékokat tartunk fenn ügyfeleink személyes adatainak gyűjtésével, tárolásával és közzétételével kapcsolatban. Ezek a biztonsági intézkedések magukban foglalják, hogy mielőtt bármilyen személyes adatot közlünk Önnel, megkérjük arra, hogy igazolja személyazonosságát.

Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan fejlesztjük.

14. Adatfeldolgozás

A külső szolgáltatóknak történő továbbításra a megbízásos adatkezelés keretében kerülhet sor a GDPR 28. cikkének megfelelően. Ezeket az adatfeldolgozókat gondosan választottuk ki és bíztuk meg, az utasításaink és a GDPR rendelkezései kötik őket, és rendszeresen ellenőrizzük tevékenységüket.

A platformhoz a következő adatfeldolgozókat szerződtettük:

 • SAP CDC (Cloud)

 • Salesforce.com EMEA Limited (Cloud)

 • Pimcore (Cloud)

 • Paymetric (fizetési szolgáltató)

 • dun & bradstreet (hitelellenőrzés)

 • Cvent (Rendezvény regisztráció)

 • Walls.io

Szükség esetén más adatfeldolgozók is hozzáadhatók. Kérésére az összes adatfeldolgozót tartalmazó listát átadjuk Önnek.

15. Adattovábbítás harmadik országokba

Egyes kapcsolt vállalkozásaink és szerződéses partnereink olyan országokban találhatók, ahol más szintű adatvédelem érvényesül. Ez különösen igaz azokra az országokra, amelyek nem tartoznak az Európai Gazdasági Térséghez (EGT). A kapcsolt vállalkozásaink teljes listája itt található (https://www.ivoclarvivadent.com/en_li/tools/group-companies).

A személyes adatok EGT-n kívüli országokba történő továbbítására csak az alábbi feltételek mellett kerül sor:

 • Ha az Európai Bizottság a harmadik országra vonatkozóan úgynevezett megfelelőségi határozatot adott ki a GDPR 45. cikke alapján, azaz kijelentette, hogy a harmadik ország az uniós adatvédelmi szintnek megfelelő szintű adatvédelmet biztosít; vagy

 • megfelelőségi határozat nélkül, de megfelelő szintű adatvédelemmel, ha az adatok címzettjével jogilag kötelező érvényű módon megállapodtak a megfelelő adatvédelmi intézkedésekről (pl. az EU Bizottság általános szerződési feltételek a mindenkor hatályos változatban); vagy

 • Megfelelőségi határozat és megfelelő szintű adatvédelem nélkül, ha az adatok címzettjével jogilag kötelező érvényű módon megállapodtak a megfelelő adatvédelmi intézkedésekről (pl. az EU Bizottság általános szerződési feltételek a mindenkor hatályos változatban) és további garanciákról. További garanciák lehetnek kötelező belső adatvédelmi szabályzatok (pl. vállalatközi megállapodások harmadik féllel, kötelező erejű vállalati szabályok), vagy egy pozitív Law Enforcement Report, egy kockázatértékelési kérdőív, amelynek eredménye alacsony kockázatot mutat, vagy egy nyilatkozat arról, hogy nem tartozik az USA FISA 702 rendelet hatálya alá. E megállapodások egy példányát az adatkezelőtől vagy az adatvédelmi tisztviselőtől kérheti; vagy

 • ha Ön kifejezetten hozzájárult a javasolt adattovábbításhoz, vagy ha más, a GDPR 49. cikkében meghatározott egyéb okból jogosult az adattovábbításra.

Személyes adatait csak a kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben továbbítjuk, különösen az Ivoclar Vivadent Csoporton belül. Az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk el, nem biztosítunk felhasználási engedélyt (licencet) és nem adjuk bérbe személyes adatait a már említetteken kívül más feleknek. Az Ön adatait nyilvánosságra hoznánk, ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy a nyilvánosságra hozatal szükséges a jogszabályoknak való megfeleléshez, bűnüldözési célokból vagy bírósági végzésnek való megfeleléshez, illetve más személy jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében, beleértve a saját tulajdonunkat vagy jogainkat is.

Bizonyos esetekben, pl. megfelelő bírósági végzés esetén, jogilag kötelesek vagyunk adatokat továbbítani a megkereső kormányzati szervnek vagy harmadik félnek. Bizonyos körülmények között még anélkül is, hogy erről tájékoztatnák Önt.

16. Nyomkövetés fusedeck

Ez a weboldal a Capture Media AG (a továbbiakban: ""Capture Media"") által biztosított ""fusedeck"" nyomkövető megoldást használja. A Capture Media egy svájci székhelyű, zürichi székhelyű vállalat, amely ügyfelei megbízásából méri a weboldal használatát a kötelezettségvállalások és események keretében. A nyomon követés anonim módon történik, így a nyert információkat nem lehet azonosított vagy azonosítható személyeknek tulajdonítani.

Az adatvédelemről és az érintettek ""fusedeck""-kel kapcsolatos jogairól, beleértve az ""opt-out"" (tiltakozási jog) jogát is, további információkat az Adatvédelmi szabályzatban és a tiltakozási jogról szóló tájékoztatóban talál.

https://fuse.ivoclar.com/de/5rat9XCVP2

17. Infrastruktúra felügyelet a Dynatrace segítségével

A weboldal a Dynatrace-t használja a felhasználók által esetlegesen tapasztalt technikai problémák nyomon követésére. A Dynatrace egy amerikai vállalat, amelynek székhelye Waltham-ban található. A megoldás nyomon követi a technikai hibákat, és hiba esetén anonimizált felhasználói munkamenet-felvételt tárol.

További információkért látogasson el a Dynatrace webhelyére: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy/

18. Többnyelvű ügyfélszolgálat a ChatLingual segítségével

A ChatLingual egy többnyelvű vállalati üzenetküldő platform, amely fordításokat biztosít az ügyfélszolgálati területén. A Salesforce integrált üzenetküldő csatornáinkhoz (FB Messenger, WhatsApp és SMS) csatlakoztatva az eszköz ideiglenesen elmenti az ezeken a csatornákon keresztül érkező csevegések tartalmát, annak érdekében, hogy valós időben lefordíthassa azokat. Chat szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a csevegés teljes tartalma átkerüljön a ChatLingual, USA-hoz fordítási céllal.

További információkért kérjük, látogasson el a ChatLingual weboldalára: https://www.chatlingual.com

19. Nyomon követés a Cloudflare-rel

E weboldal a „Cloudflare” nevű biztonsági intézkedést alkalmazza, amelyet azért vezettünk be, hogy megvédjük weboldalainkat a rosszindulatú botoktól és az automatizált támadásoktól. A Cloudflare egy kaliforniai székhelyű amerikai cég. Láthatatlan ellenőrzést végez az adataikat a weboldalon található webes űrlapokon keresztül beküldő felhasználók jogszerűségére vonatkozóan. A Cloudflare csak munkamenetadatokat kérdez le, hogy meggyőződjön a felhasználó emberi viselkedéséről, és az eszközgyártóktól származó adatokra vagy gépi tanulási modellekre támaszkodik, nem gyűjt érzékeny adatokat, és nem helyez el sütiket. Kérjük, hogy a Cloudflare adatkezelési és adatvédelmi szabályzatára vonatkozó részletekért és további tájékoztatásért, olvassa el a következő oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy

20. Jelen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatása

Jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megváltoztathatjuk a módosított változat közzétételével. A vonatkozó változásokat itt közöljük, így Ön bármikor tájékozódhat azokról.

Utolsó változás: október 2023