Az Ivoclar kommunikációs platformjának felhasználási feltételei

Jelen felhasználási feltételek szabályozzák az Ivoclar által az ügyfelei számára üzemeltetett kommunikációs platform ("platform") használatát. A platformon való regisztrációval az ügyfél elfogadja jelen felhasználási feltételeket. A platform ügyfél általi használatára vonatkozó szerződéses jogviszony kizárólag az ügyfél és az Ivoclar között jön létre.

 • Az ügyfél használati joga: Az ügyfélnek nem kizárólagos, nem átruházható joga van, hogy használja a platformot azért, hogy a kommunikációs platformot használó más ügyfeleknek vagy ügyfelektől adatokat fogadjon illetve küldjön a jelen felhasználási feltételeknek megfelelően. Az ügyfél a platformot kizárólag saját belső üzleti céljaira használhatja fel.
   

 • Adatvédelem: A platform használatához az ügyfélnek regisztrálnia kell az Ivoclar weboldalán. A regisztrációval az ügyfél beleegyezik, hogy az Ivoclar a platform használatával összefüggésben a vele fennálló szerződéses jogviszony lebonyolítása érdekében az ügyfél és kapcsolattartói személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, előtag, e-mail cím, postacím, cégének adatai) a szükséges mértékben kezelje.

  Az ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet az Ivoclar által kezelt regisztrációs adatokról az Ivoclar weboldalán, a dataprotection.vienna@ivoclar.com címen keresztül, és az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően gyakorolhatja a regisztrációs adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát.

  Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ivoclar anonimizált adatokat gyűjthet, elemezhet és tárolhat a platform ügyfél általi használatáról annak érdekében, hogy a platformot és a kapcsolódó szolgáltatásokat vagy termékeket a felhasználó viselkedésének megfelelően fejlessze, és a marketing tevékenységet a felhasználó preferenciáihoz igazítsa.

  Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ivoclar harmadik fél szolgáltatókat, különösen a Microsoft felhőszolgáltatásait veszi igénybe az ügyfélszámla kezelése, valamint az ügyféltől származó vagy általa generált adatok - beleértve a személyes adatokat is - kezelése és tárolása céljából, és hogy ezek a szolgáltatók ezáltal az ügyféltől származó vagy általa generált adatokat globálisan működtetett információs rendszereikben kezeljék és tárolják. Az Ivoclar megfelelő szerződéses megállapodásokat kötött az általa megbízott szolgáltatókkal, hogy biztosítsa az ügyfelek személyes adatainak védelmét.

  Az ügyfél maga felel az adatvédelmi törvények, különösen az adatvédelmi előírások betartásáért, vagy az adatvédelmi nyilatkozatok beszerzéséért azon személyek tekintetében, akik számára az ügyfél a platformot használja.
   

 • Korlátozott jótállás: A platformot az Ivoclar a törvény által megengedett mértékben, adott állapotában és mindenféle jótállás nélkül bocsátja az ügyfél rendelkezésére. Az ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a platform használata és az adatok továbbítása zavaroktól (rossz vétel, az internetkapcsolat megszakadása vagy az eszköz meghibásodása stb.) függhet, és az Ivoclar mindezekért nem vállal felelősséget.
   

 • Felelősséget kizáró nyilatkozat: A személyes adatok kezelés során az Ivoclar megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az ilyen adatokat megvédje az elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, megváltoztatástól vagy megsemmisítéstől. A személyes adatok kezelése során tett óvintézkedések ellenére az Ivoclar nem tudja kizárni az adatok elvesztését, visszaélését vagy megváltoztatását. Az internet egy nyílt, mindenki számára hozzáférhető hálózat, ezért általában nem tekinthető biztonságos környezetnek. Az Ivoclar nem vállal felelősséget az interneten keresztül továbbított adatok biztonságáért.

  Ha a platform használata az ügyfél adatvesztéséhez vezet, az Ivoclar csak akkor vállal felelősséget az adatok helyreállításáért, ha az adatvesztésért súlyos gondatlanságból felelős, és az adatok ésszerű erőfeszítésekkel helyreállíthatók.

  Az Ivoclar felelőssége bármilyen jellegű kárért a szándékosságra és a súlyos gondatlanságra korlátozódik. A törvény által megengedett mértékben az Ivoclar nem felel a közvetett károkért, illetve az előre nem látható vagy az ügyfél felelősségi körébe tartozó károkért. A fenti felelősségi rendelkezés mind a szerződéses, mind a szerződésen kívüli igényekre vonatkozik. Ez nem érinti a német termékfelelősségről szóló törvény szerinti felelősséget.
   

 • Szerződés időtartama: Az Ivoclar és az ügyfél közötti szerződéses jogviszony határozatlan időre szól. Az ügyfél a szerződéses jogviszonyt a platform használatának megszüntetése által bármikor felmondhatja. Az Ivoclar csak alapos okból mondhatja fel a szerződéses jogviszonyt, például ha a platform üzemeltetése gazdaságilag már nem ésszerű.
   

 • Az alkalmazandó jog és illetékesség: Az ügyfél és az Ivoclar Vivadent AG közötti szerződéses jogviszonyra a liechtensteini anyagi jog az irányadó, kivéve az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó szerződésről szóló ENSZ-egyezményt. A kizárólagos joghatóság helye Vaduz.