ExciTE F DSC

Dual kötésű total-etch adhezív

ExciTE F DSC

Az ExciTE F DSC –Dual cure Single Component – total-etch technikával használva egy dual kötésű, fluorid leadására képes adhezív. Az ExciTE F továbbfejlesztésével jött létre, mivel azt nem lehet használni olyan esetekben, ahol a fény nem érné el a ragasztót (pl. csapok adhezív ragasztása, egyes indirekt fogpótlások), illetve olyan esetekben, amikor kémiai úton kötő kompozitot alkalmazunk.

Előnyök

  • Az egylépéses rendszer egyszerű, a lezárt, iniciátor bevonatú pálcika miatt
  • Nem igényel megvilágítást, ha dual- vagy önkötő kompozit restauráció készül, illetve kompozit ragasztóval együtt használva                          
  • Az ExciTE F DSC  az ExciTE F-en alapul, így bizonyítottan ugyanazokat a fizikai tulajdonságokat biztosítja
  • Fluorid leadó képesség
  • Hygienic Single Dose csomag applikátorral két különböző méretben: Átlagos a normál használatra, kicsi/endo a mikrokavitásokhoz és gyökércsatornákhoz

Felhasználási terület

  • Adhezív ragasztáshoz indirect kerámia vagy kompozit fogpótlásoknál, dual- vagy önkötő kompozit ragasztóknál (pl. Variolink® II)                    
  • Gyökércsapok adhezív ragasztásához (pl. FRC Postec® Plus)                    
  • Direkt restaurátumok és csonkfelépítések dual- és önkötő kompozitoknál (pl. MultiCore®) 
  • Direkt restaurátumok, illetve ragasztásuk fényrekötő kompozitokkal (pl. Tetric EvoCeram®, Variolink II Base)
Download Materials