Eén disc, gemaakt van tand- en prothesebasismateriaal, voor de complete vervaardiging van protheses binnen één ononderbroken freesproces; dát is Ivotion. De vraag is dan wellicht: 'Hoe is dat mogelijk?' En: 'Werkt dat eigenlijk wel?' En, los van alle andere factoren: 'Is de prothese wel sterk genoeg op lange termijn?'

Met de introductie van Ivotion, één disc voor de vervaardiging van monolithische, volledige protheses binnen één freesproces, heeft Ivoclar opnieuw op revolutionaire wijze vooruitgang geboekt bij de digitale productie van uitneembare protheses. Ivotion is een intelligente combinatie van hoogwaardige, bewezen tand- en prothesebasismaterialen in één disc met twee kleuren; op deze manier beschikken tandtechnische laboratoria over een efficiënte en voorspelbare monolithische oplossing voor digitale workflows. Hierbij is de crux: een speciale geometrie in de disc staat - in combinatie met een homogene verbinding tussen de hoogwaardige PMMA-materialen - garant voor betrouwbare resultaten, die eenvoudig bereikbaar zijn en stabiliteit op langere termijn waarborgen.

Monolithische protheses

Afb. 1:
Ivotion - Tand- en gingivamateriaal binnen één monolithische disc, geschikt voor permanente volledige protheses.
 

Een prothese uit één disc, gemaakt van twee materialen. Hoe betrouwbaar zijn deze protheses nu echt?

Uit talloze onderzoeken en langdurige ervaring is gebleken dat prothesebasismateriaal en de verbinding tussen de prothesebasis en tanden (tandverlies) de twee grootste 'zwakten' van uitneembare protheses vormen. Bij een in 2010 uitgevoerd onderzoek werd vastgesteld dat uitneembare protheses in het algemeen een heel lange levensduur hebben (gemiddeld 15,8 jaar voor de onderkaak en 19,4 jaar voor de bovenkaak). Bij een controleperiode van 1984 tot 2009 deden zich echter fracturen van de prothesebasis voor bij 5,8% van de patiënten, terwijl bij nog eens 5,8% (twee protheses) en 10,9% (één prothese) van de patiënten zelfs een verlies van tandelementen werd gemeld (Dorner, S., Zeman, F., Koller, M., Lang, R., Handel, G. & Behr, M. (2010) Clinical performance of complete dentures: a retrospective study, Int J Prosthodont 23, 410-417).

Hoogwaardig basismateriaal van de prothese en een sterke verbinding met het tandmateriaal zijn dan ook van wezenlijk belang. Dankzij een benadering die twee verschillende materialen binnen één disc verenigt, biedt Ivotion een uitstekende oplossing voor beide problemen.
 

Materiaalkwaliteit

De tand- en gingivamaterialen die voor Ivotion zijn ontwikkeld, zijn het resultaat van intensieve researchinspanningen, waarbij is voortgeborduurd op combinaties van gevestigde en klinisch bewezen producten. Dat betekent dat deze producten gegarandeerd geschikt zijn voor gebruik voor permanente restauraties met volledige tandprotheses.

De tand- en gingivamaterialen voldoen dan ook niet alleen aan de interne kwaliteitscriteria van Ivoclar Vivadent AG, die op zich al ongekend rigoureus zijn, maar ze beantwoorden ook aan de normen die gelden voor dergelijke producten.

Het materiaal is getest op basis van[1] EN ISO 10477:2018 (tandmateriaal) en EN ISO 20795-1:2013 (gingivamateriaal).

Bonding

Dit maakt Ivotion zo uniek; de verbinding tussen het tand- en gingivamateriaal wordt tot stand gebracht zonder gebruik van een extra adhesieve component. Beide materialen worden gezamenlijk gepolymeriseerd binnen één processtap, die vergelijkbaar is met de productie van voorgeproduceerde multi-layertanden voor uitneembare protheses. Anders geformuleerd, dit is een directe chemische verbinding en de Ivotion-disc kan dan ook worden aangeduid als een monolithisch materiaal. De materiaaltransitie door de gehele Shell Geometry verloopt zorgvuldig, en is toegespitst op de betreffende locatie. Deze eigenschap is essentieel voor de esthetiek van de uiteindelijk gefreesde protheses.

  

Afb. 2:
Het hier getoonde REM-beeld (150x vergroot) laat de homogene transitie zien tussen het tand- en gingivamateriaal; daarmee is Ivotion een monolithisch materiaal.
Bewijs van de materiaalbevestiging op basis van afschuifsterkte conform ISO 10477:2018

Afschuifhechtsterkte (ook wel afschuifhechtsterktetest) is een breed verspreide methode, die vooral wordt toegepast om de bevestiging aan te tonen bij kroon- en brugmaterialen en bij tand- en protheseharsen met materialen voor karakterisering. Deze heeft dan ook een belangrijke rol gespeeld bij de algehele ontwikkeling van het Ivotion Denture System.

Er wordt voldaan aan de norm als er een afschuifhechtsterkte van minstens 5 MPa wordt gerealiseerd. Een cohesief fractuurpatroon is een bijkomende interne eis; dit betekent dat de fractuur zich voordoet in het materiaal, dus niet in het bondinggedeelte. Hoge gemeten waarden en volledig cohesieve fracturen duiden op een sterke materiaalverbinding.
 

  

Afb. 3:
Testopstelling voor de afschuifhechtsterktetest. De afbeeldingen tonen de testopstelling conform de specificaties van de norm, waarbij het analysemonster is gezekerd door middel van de schroef (A) en het positioneerhulpstuk (B). Het glijdende deel (C) is afgesteld op een exacte afstand van het analysemonster en schuift het cilindrische deel af als de belasting toeneemt; hierbij kunnen verschillende soorten fracturen optreden.
Methodologie

Bij deze test wordt materiaal in de vorm van een cilinder (∅ 5 × 6 mm) verbonden met een basisplaat van 5 × 10 × 15 mm en overeenkomstig de norm gepolymeriseerd. Vervolgens wordt de gepolymeriseerde cilinder in een standaardapparaat belast, totdat deze breekt. Vervolgens worden de belasting en de dwarsdoorsnede van de cilinder gebruikt voor de berekening van de hechtsterkte (afschuifhechtsterkte in MPa). Daarna wordt het breukpatroon geëvalueerd en geclassificeerd naar cohesieve en adhesieve fracturen. In het geval van Ivotion kan de test alleen worden uitgevoerd met betrekking tot de ISO-norm, aangezien de analysemonsters rechtstreeks afkomstig zijn van de freesblank (zie Afb. 4).

Gemiddeld werden met de Ivotion-monsters waarden van meer dan 30 MPa bereikt en deze vertoonden uitsluitend cohesieve fractuurpatronen. Er is derhalve duidelijk voldaan aan de eisen ten aanzien van materiaalverbinding.
 

  

Afb. 4:
Afbeelding van de analysemonsters voor afschuifhechtsterkte. Links: gefreesde analysemonsters, nog in een Ivotion disc. Rechts: testanalysemonsters met een cohesief fractuurpatroon, na een voltooide test.

  

Diagram 3:
Shear bond strength value of Ivotion, measured on the basis of ISO 10477:2018, internal test. Sample values are shown. The green line indicates the minimum requirements (≥ 5 MPa) in accordance with the standard.

Ivotion is de sleutel naar een verbluffende efficiëntie

Met Ivotion wordt tand- en prothesebasismateriaal verenigd binnen één disc. Digitale prothese van Ivotion worden uit één disc vervaardigd binnen één ononderbroken freesproces zonder tijdrovende handmatige werkstappen.

Samenvatting

Ivotion van Ivoclar is een intelligente combinatie van hoogwaardige, beproefde materialen voor tanden en prothesebases. De monolithische disc bevat de unieke Shell Geometry, een driedimensionale tand- en tandbooggeometrie op basis van realistische prothesedata, die bepalend is voor de transitie tussen de tand- en prothesebasismaterialen. Met behulp van de Full Denture Module in het 3Shape Dental System kunnen protheses op maat worden gemaakt om te voldoen aan de behoeften van individuele patiënt. Bij gebruik van Ivotion hoeven de tanden van de prothese niet meer aan de basis te worden gehecht en zijn er minder potentiële probleemgebieden. Het PMMA-materiaal overtuigt ook door zijn geoptimaliseerde fractuurweerstand.

Conform het motto 'Design. Mill. Finish.' worden volledige protheses vervaardigd als onderdeel van een snel, ononderbroken freesproces in een PrograMill freesapparaat. Na het freesproces hoeven de protheses alleen nog te worden gepolijst. Ivotion is de sleutel tot indrukwekkende efficiency en maakt patiëntspecifieke, monolithische volledige protheses mogelijk, die met slechts enkele manuele ingrepen worden vervaardigd binnen een naadloze workflow.

Over de auteur

Roger Frei is Research Associate binnen het Research & Development-team van Ivoclar Vivadent AG. Hij is een expert bij uitstek op basis van 17 jaar ervaring in de ontwikkeling van innovatieve materialen - vooral protheseharsen - en systemen voor uitneembare protheses. Naast de optimalisering van de conventionele productlijn voor protheses ligt de focus van zijn werk in de afgelopen jaren op de verbetering van producten en materialen voor de digitale vervaardiging van uitneembare protheses.