Algemene voorwaarden

Ivoclar Vivadent, AG (hierna te noemen ‘Ivoclar’) onderhoudt deze site (de ‘site’) voor uw persoonlijke informatie, ontwikkeling en communicatie. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u, zonder beperkingen of voorbehoud, de volgende Algemene voorwaarden:

1. Alles wat u op de site ziet of leest, is auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders vermeld, en mag niet in een andere vorm worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van Ivoclar. Ivoclar garandeert of verklaart niet dat uw gebruik van de inhoud van de site geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom zijn van Ivoclar of niet gelieerd zijn aan Ivoclar.

2. Ivoclar spant zich in om nauwkeurige en uitgebreide informatie op deze site te vermelden. Ivoclar aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor fouten of omissies in de inhoud van de site; dit geldt tevens voor de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de informatie die u ontvangt wanneer u deze site gebruikt.

3. Ivoclar, de uitgever van deze site, is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, met inbegrip van verlies van winsten, die het gevolg zijn van uw toegang tot of gebruik van de site. De gehele inhoud van de site en de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, worden aangeboden ‘IN DE FEITELIJKE STAAT’. Ivoclar aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan, of het infecteren met virussen van uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of bezoek aan de site of het downloaden van materiaal, video- of audiobestanden vanaf de site.

4. Onbevoegd gebruik van foto’s, video’s, etc. op de sites kan inbreuk maken op het auteursrecht, het merkenrecht, het recht op privacy en de richtlijnen en statuten betreffende publiciteit en communicatie.

5. De handelsmerken, logo’s en servicemerken op deze site zijn handelsmerken van Ivoclar of van derden, zoals aangegeven. Niets op deze site mag zodanig worden uitgelegd als zou op enig handelsmerk of logo, dat op de site wordt vertoond, een licentie of recht op gebruik kunnen worden verleend. Misbruik van de inhoud van deze site is ten strengste verboden.

6. Ivoclar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar wordt doorverwezen via een link. Het gebruik van andere pagina’s of andere websites via een link is voor eigen risico.

7. Het is niet toegestaan materiaal te plaatsen of te versturen dat onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk is, of enig ander materiaal dat een misdrijf zou kunnen vormen of gedrag zou kunnen aanmoedigen dat als zodanig zou kunnen worden beschouwd, aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins wetten overtreedt.

8. De software van deze site kan onderworpen worden aan bijkomende wetten, voorschriften en richtlijnen.

9. Deze site wordt voortdurend aangepast en uitgebreid om de aangeboden informatie en functies up-to-date te houden en te verbeteren.

10. U wordt mogelijk gevraagd om vragen met persoonlijke inhoud te beantwoorden. Het beantwoorden van deze vragen is vrijwillig. Uw antwoorden worden gebruikt om u een persoonlijke klantenservice te bieden, u informatie over nieuwe producten toe te sturen en diensten aan te bieden. De door u verstrekte informatie zal worden opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor de gegevensbescherming.

11. De inhoud van deze site mag alleen worden gedownload voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van Ivoclar mag u de inhoud van de site echter niet voor openbare of commerciële doeleinden gebruiken. Dit geldt voor teksten, foto’s en audio- en videobestanden.

12. Voor het gebruik van onze site gelden alleen de onderhavige voorwaarden en overeenkomst. Ze vervangen alle andere mededelingen en overeenkomsten die voorafgaand aan deze overeenkomst werden gemaakt.