Mededeling inzake gegevensbescherming
1.  Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is de

Ivoclar BV
De Fruittuinen 32
2132 NZ Hoofddorp
Netherlands
Tel: +31 23 529 37 91
E-mail: info.nl@ivoclar.com

2.  Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is te bereiken onder:

Ivoclar BV
De Fruittuinen 32
2132 NZ Hoofddorp
Netherlands
Tel: +31 23 529 37 91
E-mail: dataprotection.hoofddorp@ivoclar.com

3.  Introductie

De bescherming van uw persoonsgegevens en het behoud van uw privacy zijn voor ons als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van groot belang. U moet weten welke informatie over u wordt verzameld via onze website www.ivoclar.nl en verwante diensten (kortweg onze "Dienst") en hoe uw informatie wordt gebruikt. Deze mededeling over gegevensbescherming informeert u daarover.

Naleving van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en alle andere plaatselijk geldende voorschriften inzake gegevensbescherming is voor ons dan ook een vanzelfsprekendheid. Het is voor ons belangrijk u te informeren over welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en welke opties u hebt. In deze mededeling over gegevensbescherming vindt u antwoorden op de belangrijkste vragen.

Uw gegevens zullen worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met deze mededeling inzake gegevensbescherming en de relevante wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Onze werknemers en vertegenwoordigers die uw vragen behandelen zijn tot geheimhouding verplicht.

4.  Uw rechten:

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG. U heeft de volgende rechten tegenover ons als de verwerkingsverantwoordelijke:

(1)  U hebt recht op informatie over de vraag of en welke persoonsgegevens wij met betrekking tot u verwerken.

(2)  U hebt recht op rectificatie en verwijdering van deze persoonsgegevens.

(3)  U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

(4)  U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Dit is niet van toepassing indien een wettelijke bepaling ons verplicht of het recht geeft deze gegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

(5) Bovendien kunt u een eerder gegeven toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

(6) U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(7) Om uw rechten uit te oefenen of om informatie en/of uitleg over uw rechten te krijgen, kunt u per e-mail of per post contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (voor contactgegevens, zie onder "Functionaris voor gegevensbescherming"). Op verzoek verstrekken wij u graag informatie over uw persoonsgegevens in onze databank. De informatie is kosteloos.

(8) Bovendien hebt u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

5. Definities

(1)   "Klantenportaal" betekent de online tool die toegankelijk is via www.ivoclar.nl en via welke u toegang hebt tot de volgende "Diensten".

(2)  "Diensten" betekent alle diensten die wij aanbieden via ons "Klantenportaal". Afhankelijk van het feit of de dienst in het desbetreffende land beschikbaar is, kunnen op dit moment de volgende diensten op dit platform worden gebruikt:

a. "Vragen van klanten" over onze producten en diensten: Via deze dienst kunnen onze klanten hun contactgegevens meedelen en informatie aanvragen over onze producten en diensten.

b. "Webshop": Via de webshop kunnen onze geregistreerde klanten online de producten bestellen die in het desbetreffende land beschikbaar zijn en deze op het gewenste adres laten bezorgen.

c.  "Order Manager": Met de Order Manager kunnen onze geregistreerde klanten online op maat gemaakte kunstgebitten bestellen volgens hun specificaties. Deze dienst is in wezen vergelijkbaar met de webshop.

d. "Customer Academie": Via de Customer Academy kunnen klanten online en onsite cursussen en seminars boeken die in het desbetreffende land beschikbaar zijn, zowel tegen betaling als gratis.

e. "Evenement Registration": Via deze dienst kunnen klanten zich inschrijven voor marketingevenementen in hun land, zoals roadshows, handelsbeurzen, productdemonstraties, wedstrijden/prijstrekkingen en gratis productmonsters aanvragen.

f.   "Device Registration": Deze dienst stelt onze klanten in staat hun adres in ons klantensysteem in te voeren of zich als klant te registreren (afhankelijk van de aangeboden opties, vergelijkbaar met registratie in de webwinkel) en de gekochte apparaten met serienummer te registreren.

g. "Ivoclar Cloud": Met deze dienst kunnen onze geregistreerde klanten gegevens (bijv. 3D-modellen van tandheelkundige restauraties) tijdelijk opslaan in de Ivoclar Cloud en deze veilig overdragen aan door hen geselecteerde derden (bijv. tandtechnici).

h. "Ivoclar Dashboard": Met deze dienst kunnen geregistreerde klanten verzamelde gegevens visualiseren, evenals gegevens die al door andere bronnen zijn verzameld (bijv. van hun IoT-geschikte Ivoclar- of Ivoclar-compatibele apparaten).

i. ‘eIFU’: Via de functie ‘eIFU’ zijn gebruiksaanwijzingen voor ieder product in te zien. Door u in te schrijven voor wijzigingen, sturen wij een bericht als een van de documenten een update heeft gekregen.

6.  Welke gegevens worden verzameld en opgeslagen

Welke gegevens worden verzameld en opgeslagen, hangt af van welke diensten u op ons platform gebruikt.

(1) Gegevens of categorieën van gegevens:

(a)  Zoals bij elke website verzamelt onze server automatisch en tijdelijk de volgende gegevens en slaat deze op in de serverlogbestanden, die door de browser worden doorgestuurd, tenzij dit door u is uitgeschakeld:

- domeinnaamomeinnaam of IP-adres van de verzoekende computer
- bestandsverzoeken van de cliënt (bestandsnaam en de overeenkomstige gegevens van het volledige internetadres)
- de HTTP-antwoordcode
- de internetpagina van waaruit u ons bezoekt (referrer URL)
- datum en tijd van de serveraanvraag
-  browsertype en -versie
-  besturingssysteem dat wordt gebruikt door de computer van de aanvrager
-cookies (zie Cookie hieronder en ons Cookiebeleid voor meer details) worden ook gebruikt om anonieme verkeersgegevens van gebruikers van onze website te verzamelen. Deze anonieme verkeersgegevens kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek en voor het vraaggerichte ontwerp van onze website.

(b)  Wanneer het platform wordt gebruikt voor vragen van klanten, worden de volgende gegevens van de klant verzameld. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking, worden bij het invoeren apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig:

- Email
- Academische titel
- Geslacht
- Voornaam & Achternaam
- Telefoon
- Gewenst communicatiekanaal
- BTW nr.
- VAT no.
- E-mail voor elektronische facturering
- Controle code
- Licentienummer
- Bedrijfsnaam
- Klantnummer
- Naam van de eigenaar
- Branche
- Functie
- Straat en huisnummer van het bedrijf
- Achtervoegsel bedrijfsadres
- Postcode van het bedrijf
- Locatie van het bedrijf
-  Staat/provincie van het bedrijf
- Bedrijf land

(c)  Bij het gebruik van de "Webshop"-dienst en in het kader van het gebruik van het platform voor klantenaanvragen worden naast de reeds vermelde persoonsgegevens de volgende aanvullende gegevens verzameld:

- factuur- en leveringsadres(sen)
- producten en diensten die u bestelt of koopt
- Uw feedback (ook openbaar) over onze producten en diensten in de zin van beoordelingen, klantreviews of klanttevredenheid

(d)  bij het gebruik van de dienst "Order Manager" en in het kader van het gebruik van het platform voor klantenaanvragen worden naast de reeds vermelde persoonsgegevens de volgende aanvullende gegevens verzameld:

-  factuur- en leveringsadres(sen)
-  producten en diensten die u bestelt of koopt
-  in de zin van beoordelingen, klantreviews of klanttevredenheid

(e)  Bij het gebruik van de dienst "Customer Academy" een in het kader van het gebruik van het platform voor klantenaanvragen worden naast de reeds vermelde persoonsgegevens de volgende aanvullende gegevens verzameld:

- factuur- en leveringsadres(sen)
- producten en diensten die u bestelt of koopt
- persoonlijk licentienummer
- Uw feedback (ook openbaar) over onze producten en diensten in de zin van beoordelingen, klantreviews of klanttevredenheid

(f)  Bij gebruik van de dienst "Device Registration" en bij het gebruik van het platform voor vragen van klanten worden, naast de persoonsgegevens die reeds zijn verzameld, de volgende aanvullende gegevens verzameld:

- serienummer van het te registreren apparaat
- type machine

(g)  Bij het gebruik van de "Ivoclar Cloud" dienst worden de volgende bijkomende gegevens verzameld naast de reeds vermelde persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de "Webshop" dienst:

- ontvanger van de gegevens met zijn contactgegevens

De klant heeft de mogelijkheid om gegevens via deze dienst door te geven in overeenstemming met de respectieve toepasselijke gebruiksvoorwaarden voor deze dienst of om ze daar op te slaan. Hier worden de gegevens opgeslagen en doorgegeven die de klant daar vrijwillig plaatst of aan derden wil doorgeven. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn waarvoor alleen de klant verantwoordelijk is.

(h)  Bij het gebruik van de dienst "Dash Board" worden geen andere gegevens verzameld dan de persoonsgegevens die reeds zijn vermeld bij het gebruik van het platform voor de desbetreffende dienst.

(2)  Groepen van getroffen personen:

(a) gebruikers van de homepage

(b) onze klanten

(c) medewerkers van onze cliënten

(d) contractuele partners van onze klanten

(e) onze werknemers

7.  Voor welk doel worden gegevens verzameld en opgeslagen en hoe worden zij gebruikt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze diensten te exploiteren, te verstrekken en te verbeteren. Deze doeleinden omvatten:

 • Informatie over onze producten en diensten op verzoek van de prospect en de klant. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u de door u gevraagde informatie toe te sturen via het door u gevraagde communicatiekanaal.

 • Aankoop en levering van producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om bestellingen op te nemen en te verwerken, (al dan niet kosteloos) producten te leveren en (al dan niet gratis) diensten te verlenen, de behoefte aan nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te beoordelen, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, te testen en te lanceren, betalingen te verwerken en met u te communiceren over bestellingen, producten en diensten (bijv. transactionele communicatie of verzoeken om feedback in de vorm van beoordelingen, klantbeoordelingen, klanttevredenheid, beoordeling van behoeften, ontwikkeling, testen en lancering van aangeschafte producten of diensten). Bovendien gebruiken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke (bijv. garantie) en contractuele (bijv. garantiecontract) verplichtingen in het kader van het koop-, garantie- of servicecontract.

 • Ter beschikking stellen, oplossen van problemen en verbeteren van onze diensten (bijv. IV Cloud). Wij gebruiken uw persoonsgegevens om functies aan te bieden, diensten en producten te analyseren, problemen op te lossen en de bruikbaarheid en doeltreffendheid van onze diensten te verbeteren.

 • Aanbevelingen en personalisering. Indien u hiermee hebt ingestemd, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om u functies, producten en diensten aan te bevelen die u zouden kunnen interesseren, om uw voorkeuren te identificeren en om uw ervaring met onze diensten te personaliseren.

 • Naleving van wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Zo verzamelen wij bijvoorbeeld informatie van kopers over hun statutaire zetel, belastingnummer (indien vereist) en hun bankrekeninggegevens voor identiteitscontrole en andere doeleinden.

 • Communicatie met u. Indien u hiermee hebt ingestemd of indien een andere rechtsgrondslag (bv. contract of rechtmatig belang) dit mogelijk maakt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren via verschillende kanalen (bv. telefoon, e-mail, chat, messenger, SMS, fax, persoonlijk, per post of andere communicatiemiddelen zoals Showpad) met betrekking tot onze producten en diensten.

 • Reclame en publiciteit. Als u hiermee hebt ingestemd, zullen wij uw reeds verzamelde persoonsgegevens en andere gegevens, zoals uw interacties met onze en andere diensten (zoals platforms voor sociale media), inhoud of diensten, die wij automatisch evalueren, gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties voor producten en diensten aan te bieden of, als u hiermee hebt ingestemd, om u per e-mail of via mogelijkheden van communicatie informatie te sturen over producten en diensten van ons en onze gelieerde ondernemingen (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) die voor u interessant kunnen zijn. Wij gebruiken gegevens die u persoonlijk identificeren om op interesses gebaseerde reclame te tonen.

 • Herinnering aan een winkelwagen die niet is voltooid. Indien u hiermee hebt ingestemd, wordt u er per e-mail van op de hoogte gebracht dat u producten of diensten in uw winkelmandje in onze webwinkel hebt, zonder dat de aankoop is voltooid.

 • Fraudepreventie en kredietrisico's. Wij verwerken persoonsgegevens om fraude en misbruik te voorkomen of op te sporen teneinde de veiligheid van onze klanten, ons bedrijf en derden te beschermen. Om kredietrisico's te beoordelen en aan te pakken, maken wij waar nodig ook gebruik van scoringsprocedures en werken wij samen met externe partners (bv. dun & bradstreet).

 • Onze gegevens herzien en aanvullen. Wij verwerken persoonsgegevens om de juistheid van deze gegevens te controleren en ze zo nodig aan te vullen. Daartoe verzamelen wij ook publiekelijk beschikbare gegevens op socialemediaplatforms en werken wij, waar nodig, samen met externe partners die ons gegevens verstrekken.

 • Doeleinden waarvoor wij uw toestemming vragen. Wij kunnen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken voor een specifiek doel, dat wij u zullen meedelen. Indien u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifiek doel, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken en zullen wij stoppen met de verwerking van uw gegevens voor dat doel.

8. Sociale netwerken

Op onze website vindt u links naar sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Instagram. Pas wanneer u op de desbetreffende knop hebt geklikt, worden gegevens (oorspronkelijke pagina, gebruikersnaam indien u bent ingelogd op de desbetreffende dienst, IP-adres) doorgegeven aan de platformexploitant. Raadpleeg het verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens  van de betreffende platformexploitant voor informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens.

9. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met een reeks tekens dat naar uw computer wordt gestuurd wanneer u een website bezoekt. Als u de website daarna opnieuw bezoekt, kan de cookie uw browser op deze pagina herkennen. Cookies worden gewoonlijk niet gebruikt om persoonsgegevens op te slaan, maar kunnen wel gebruikersvoorkeuren en andere informatie opslaan. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer een cookie wordt verzonden. Gelieve de instructies in de helpfunctie van uw browser betreffende het voorkomen en verwijderen van cookies te volgen.

Wij gebruiken cookies om onze systemen in staat te stellen het eindapparaat of de browser die u gebruikt te herkennen en om u onze diensten te kunnen leveren. Sommige functies of diensten van de website werken mogelijk niet naar behoren zonder cookies en wij raden u daarom aan cookies te accepteren, zodat u volledig gebruik kunt maken van onze website.

Voor meer informatie over cookies en hoe wij ze gebruiken, kunt u onze Cookie Notice (https://www.ivoclar.com/cookies) lezen.

10.  Ontvangers van de gegevens of categorieën ontvangers:

Wij maken persoonlijke gegevens van klanten bekend in de hieronder beschreven omvang:

 • Afdelingen van Ivoclar Vivadent AG en gelieerde ondernemingen (https://www