Madagascar: schoon water – gezonde mensen

Als onderdeel van het project ‘Drink & Donate’ (Drink & Doneer) drinken werknemers van Ivoclar de afgelopen jaren kraanwater in plaats van mineraalwater uit flessen. Het contract met deze non-profitorganisatie is onlangs vernieuwd.

Drinkwater is een kostbare en beperkt beschikbare hulpbron en moet dan ook niet zomaar als vanzelfsprekend worden beschouwd. Ivoclar ondersteunt de organisatie Drink & Donate sinds 2017. Het programma heeft als motto ‘Drink kraanwater. Doneer drinkwater’. Door deze bijdrage krijgen mensen in minder welvarende gebieden van de wereld toegang tot schoon water.

Vanuit het Miandrivazo-project, dat tot bloei is gekomen dankzij Drink & Donate, worden zes gemeenten in Madagascar ondersteund bij hun pogingen om voor een duurzame toegang tot schoon water te zorgen.

Madagascar is een van de armste landen ter wereld. Tweeënnegentig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Van de plattelandsbevolking heeft slechts een klein deel toegang tot schoon drinkwater. Het ontbreekt aan sanitaire basisvoorzieningen en een goede hygiëne. Als gevolg daarvan komen maagdarmaandoeningen veel voor en ligt de kindersterfte hoog.

In die situatie probeert het Miandrivazo-project van Helvetas verandering te brengen. In het gebied waar het project actief is, ondersteunt Helvetas gemeenschappen bij het opdoen van expertise en het ontwikkelen van strategieën, waaronder plannings- en controle-instrumenten, waarmee ze de toevoer aan vers water verder kunnen uitbouwen, met hulp van plaatselijke bedrijven. Afgezien van het ontwikkelen van een drinkwaterinfrastructuur, richt het project zich op een algemene bewustwording onder de plaatselijke bevolking over het belang van persoonlijke hygiëne.

Corporate Social Responsibility Report