Samen dezelfde kernwaarden delen maakt ons sterk.

Om onze doelen te behalen, moeten wij ons steeds op een verantwoordelijke, professionele manier gedragen. Het handelen van onze managers en werknemers richt zich naar onze fundamentele waarden en de wettelijke eisen.

Deze waarden zijn vastgelegd in onze bedrijfsbrede gedragscode (Code of Business Conduct 2020, CoBC). Deze gedragscode regelt de manier waarop wij omgaan met mensen binnen en buiten het bedrijf. Hij is zowel van toepassing op ons management als op onze werknemers.

Downloaden: Code of Business Conduct

Our Compliance Program

Naleving en integriteit zijn beiden stevig verankerd in onze bedrijfsprocessen. Wij nemen onze verantwoordelijkheden zeer serieus. De implementatie van het programma is in handen van een speciale functionaris die toeziet op de naleving. Onze nalevingscommissie bestaat uit managers afkomstig uit verschillende delen van het bedrijf. Hun doel is om te zorgen dat het bedrijf zich houdt aan de eigen standaarden en richtlijnen, blijft voldoen aan de wettelijke vereisten en op dit gebied steeds beter kan presteren. Deze inspanningen lonen de moeite, want ze kunnen helpen om risico’s af te wenden en ons bedrijf en onze werknemers te beschermen. Bij onze dochtermaatschappijen zijn regionale nalevingsfunctionarissen verantwoordelijk voor de plaatselijke adaptatie en implementatie van het programma binnen hun regio.

Door het vroeg herkennen van schendingen en afwijkingen kunnen wij schade voorkomen voor zowel ons bedrijf, onze werknemers als onze zakelijke partners. In reactie op meldingen van onze werknemers zullen wij zorgen dat er steeds eerlijke en afdoende stappen worden genomen. Personen die melding maken van schendingen van de vereisten op grond van ons nalevingsprogramma, zullen direct en discreet worden benaderd. Onze deuren staan altijd open. Wij zorgen dat alle betrokken partijen steeds eerlijk en met respect worden behandeld. Er kan ook contact met ons worden opgenomen via ons systeem voor digitale meldingen met de naam ‘Tell me’ (Vertel het mij).

Onze verklaring op het gebied van moderne slavernij & mensenhandel

Wij zetten ons in om te voldoen aan alle standaarden die binnen de handel en de branche worden gehanteerd. Wij veroordelen iedere vorm van uitbuiting van onze werknemers of andere werkkrachten. Wij eisen van onze zakenpartners dat ook zij zich hiervoor inzetten. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in ons ‘Modern Slavery Statement’, een verklaring ten aanzien van moderne slavernij.

Stuur uw vragen en opmerkingen op het gebied van naleving alstublieft naar het volgende e-mailadres: compliance@ivoclar.com.

 

 

Downloaden: Modern Slavery Statement