Wij streven naar een duurzamere wereld

Als bedrijf hebben wij de taak om op een verantwoordelijke manier om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen

Bij Ivoclar wordt ons denken en handelen bepaald door de principes van duurzame ontwikkeling, in iedere fase van de productontwikkeling, van de aanschaf van grondstoffen tot het fabricageproces en de verzending van het product. Wij zetten ons in om ook op ecologisch gebied onze verantwoordelijkheid te nemen, met als doel om op de lange termijn uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen te voorkomen.

Ons milieumanagementsysteem voldoet aan de internationaal erkende norm ISO 14001. Derhalve beantwoordt de onderneming aan alle specificaties ten aanzien van het operationele milieumanagement. Bij het plannen, beheren, bewaken en verbeteren van al onze operationele processen houden we rekening met relevante milieuaspecten. Ons milieumanagementsysteem is bij onze productievestiging in Italië met succes geïntroduceerd en gecertificeerd door TÜV-SÜD. Vervolgens is het systeem geïmplementeerd in Liechtenstein, gevolgd door de VS, de Filippijnen en Oostenrijk.

Sinds 2019 registreren wij wereldwijd onze emissiegegevens over broeikasgassen. Wij hebben ons ten doel gesteld om op al onze locaties onze koolstofvoetafdruk te verkleinen door de invoering van doelgerichte maatregelen.

Milieuvriendelijke verpakkingen hebben bij ons prioriteit.

Wij spannen ons in om onze verpakkingen te maken van materialen waarbij energie en grondstoffen efficiënt worden gebruikt. Als wij een nieuw product op de markt brengen, wordt de verpakking automatisch gemaakt op basis van duurzaam gewonnen grondstoffen. Wij spannen ons maximaal in om de verpakking van bestaande producten op termijn te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

Bevordering van duurzame transportmogelijkheden

Ivoclar is betrokken bij een project voor schone mobiliteit, waarmee werknemers worden ondersteund bij het verminderen van hun CO2-uitstoot. Op het hoofdkantoor van het bedrijf bieden wij verschillende stimuleringsmaatregelen aan om werknemers aan te sporen om gebruik te maken van het openbaar vervoer of om op de fiets naar hun werk te komen, in plaats dat zij de auto pakken. Bovendien hebben wij in 2018 ons parkbeheersysteem geoptimaliseerd, met als doel de vermindering van privévervoer. Daarnaast zijn er overdekte fietsenstallingen geplaatst en zijn een aantal van de parkeerplekken daar voorzien van laadstations voor elektrische fietsen.

Download