Condiții generale de utilizare pentru serviciile web ale

Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria

1. Domeniu de aplicare

Aceste Condiții generale de utilizare se aplică serviciilor web furnizate de IVOCLAR VIVADENT AG și de companiile afiliate. IVOCLAR VIVADENT AG furnizează servicii web care necesită înregistrarea utilizatorului și, dacă este cazul, înregistrarea dispozitivului. Acestor utilizatori se aplică următoarele Condiții de utilizare. În plus, pot exista condiții suplimentare pentru anumite servicii, care pot fi indicate în mod expres utilizatorilor înainte de înregistrare.

2. Obiectul Condițiilor de utilizare

Obiectul acestor Condiții de utilizare este înregistrarea utilizatorilor, precum și, dacă este cazul, înregistrarea dispozitivelor în scopul transmiterii de date ale mașinii.

Accesul nu conferă utilizatorilor dreptul la servicii specifice, ci le oferă doar posibilitatea de a se înregistra pentru serviciile oferite. În plus, IVOCLAR VIVADENT AG are dreptul de a modifica serviciile pentru care sunt înregistrați utilizatorii, în mod rezonabil, în măsura în care acest lucru înseamnă o dezvoltare ulterioară a serviciilor sau este necesar din punct de vedere tehnic (de exemplu, pentru a crește disponibilitatea serviciilor) sau legal. În plus, IVOCLAR VIVADENT AG este liberă să modifice, să suspende sau să rezilieze serviciile fără a indica motive.

Următoarele servicii web fac obiectul Condițiilor de utilizare (versiunea aprilie 2021):

Denumire

Domeniu / Înregistrare

Magazin online

https://www.ivoclar.com

Manager de comenzi

https://ordermanager.ivoclar.com

Înregistrare dispozitiv

https://mydevice.ivoclar.com

Ivoclar-Cloud

https://connect.ivoclar.com

Customer Academy

https://www.ivoclar.com/academy

 

3. Înregistrarea utilizatorilor; revocarea

Înregistrarea pentru serviciile respective are loc pe domeniul respectiv al serviciilor menționate în tabelul de la punctul 2. de mai sus și este efectuată de către utilizatori.

Utilizatorii se angajează să furnizeze la înregistrare numai informații veridice și să mențină aceste informații la zi. Utilizatorilor li se pune în vedere că declarațiile legale din cadrul acestui contract de utilizare pot fi trimise și prin e-mail.  

Înregistrarea va fi confirmată utilizatorilor de către IVOCLAR VIVADENT AG la adresa de e-mail furnizată. Utilizatorii pot revoca această înregistrare după primirea e-mailului de confirmare, fără a da niciun motiv. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți revocarea la timp la următoarea adresă de e-mail: dataprotection.vienna@ivoclar.com.

4.  Înregistrarea dispozitivului

Înregistrarea dispozitivului are loc pe platforma https://mydevice.ivoclar.com și este efectuată de către utilizatori.

4.1. Ce date sunt transmise în timpul înregistrării dispozitivului?

 • Numărul de serie al dispozitivului
 • Numele mașinii
 • Adresa IP a dispozitivului

Pentru a asigura o disponibilitate ridicată a sistemului, este necesar să se monitorizeze starea tehnică a unității. Pentru evaluarea stării tehnice, se transmit date ale dispozitivului din timpul funcționării curente, cum ar fi:

 • numerele de versiune ale programelor utilizate pe dispozitiv
 • mesaje de eroare ale dispozitivului
 • instrumentul utilizat în prezent
 • numărul de operații de prelucrare efectuate
 • coordonatele reale ale fiecărei axe și abaterile respective de la coordonatele țintă
 • valorile curente ale senzorilor, de exemplu, tensiune, curent electric, presiune, temperatură, frecvență de ceas, turație, utilizare, nivel de umplere
 • starea subcomponentelor individuale
 • Informații privind programele de ardere și strategiile de prelucrare

4.2. În ce scop sunt utilizate datele mașinii?

 • Optimisation of the machine operation
 • Identifying potential sources of error
 • We need and use the data to comply with our
 •  statutory obligations (e.g. statutory warranty) and
 • Contractual obligations (e.g. warranty contract)
  • statutory obligations (e.g. warranty) and
  • contractual obligations (e.g. warranty contract)

în contextul contractului de achiziție, de garanție sau de service față de persoanele în cauză. În plus, utilizatorii pot fi informați prompt cu privire la starea actuală a dispozitivului lor, pentru a recunoaște din timp daunele iminente ale acestuia și pentru a le putea evita dacă se iau din timp măsuri de contracarare.

Avem nevoie de aceste date și le folosim pentru a ne dezvolta în continuare și pentru a ne îmbunătăți constant dispozitivele în interesul clienților noștri. 

4.3. Obligațiile utilizatorilor

 • Utilizatorii se angajează să își înregistreze numai propriile dispozitive și să își actualizeze datele de bază.
 • În plus, utilizatorii garantează că informațiile personale pe care le furnizează în cursul înregistrării, în special numele și prenumele, adresa poștală, data nașterii și adresa de e-mail, sunt adevărate și corecte. Utilizatorii nu au voie să furnizeze în special date ale unor terți.
 • Utilizatorii nu trebuie să divulge parola și contul lor unor terți și trebuie să le protejeze împotriva accesului unor terți.

5.  Răspunderea

IVOCLAR VIVADENT AG este răspunzătoare doar pentru intenție și neglijență gravă, precum și pentru încălcarea unei obligații contractuale esențiale (obligație cardinală). În cazul unei încălcări ușor neglijente a unei obligații cardinale, răspunderea IVOCLAR VIVADENT AG se limitează la daunele previzibile la momentul încheierii contractului și tipice pentru contract. IVOCLAR VIVADENT AG nu este răspunzătoare pentru încălcări ușor neglijente ale obligațiilor secundare, care nu sunt obligații cardinale. În caz de imposibilitate inițială, IVOCLAR VIVADENT AG este răspunzătoare doar dacă impedimentul de executare era cunoscut sau dacă necunoașterea se datorează unei neglijențe grave, cu excepția cazului în care aceasta este o obligație cardinală.

Excluderile de răspundere de mai sus nu se aplică în cazul ascunderii frauduloase a unor defecte sau în cazul asumării unei garanții de calitate, pentru răspunderea pentru pretenții bazate pe Legea privind răspunderea pentru produse și pentru vătămări corporale (viață, integritate corporală, sănătate). Acest lucru nu implică o modificare a sarcinii probei în defavoarea utilizatorului.

În măsura în care răspunderea IVOCLAR VIVADENT AG este exclusă sau limitată, acest lucru se aplică și răspunderii personale a angajaților, reprezentanților și agenților indirecți ai IVOCLAR VIVADENT AG.

Cu excepția pretențiilor aferente unor acțiuni nepermise, pretențiile utilizatorului pentru daune-interese pentru care răspunderea este limitată în temeiul prezentei clauze se prescriu după un an, calculat de la data începerii legale a termenului de prescripție.

6. Protecția datelor

IVOCLAR VIVADENT AG prelucrează și stochează datele utilizatorilor în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Declarația de confidențialitate informează în mod cuprinzător utilizatorul cu privire la colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal. Politica de confidențialitate este disponibilă eici (https://www.ivoclar.com/ro_ro/legal/privacy-policy).

7.  Drepturi de autor

Toate conținuturile (cum ar fi textele, imaginile, informațiile, fișierele, paginile web etc.) ale serviciilor web sunt supuse drepturilor de autor și altor legi care protejează proprietatea intelectuală. Acestea nu pot fi publicate, utilizate, copiate, transmise sau modificate fără permisiunea scrisă expresă.

Pentru conținuturile serviciilor web care nu fac obiectul drepturilor de autor ale IVOCLAR VIVADENT AG, se aplică drepturile respective ale deținătorului drepturilor de autor.

8.  Notă pentru Webinar / Webcast / Podcast

Webinarele / webcasturile / podcasturile (denumite în continuare "conținut media") ale IVOCLAR VIVADENT AG, inclusiv conținutul și toate logourile, textele, imaginile, videoclipurile și alte lucrări conținute, afișate sau utilizate, fac obiectul drepturilor de autor și al altor legi care protejează proprietatea intelectuală. Conținutul media (inclusiv conținutul și operele) poate fi descărcat numai în scopuri personale, necomerciale. Orice utilizare în afara acestui scop este interzisă fără acordul prealabil și expres al IVOCLAR VIVADENT AG; în special, punerea la dispoziția publicului a materialului este interzisă în mod expres. Conținutul media este destinat exclusiv profesioniștilor. În conținutul media, vorbitorul își exprimă propria opinie și experiență. Conținutul mediatic nu constituie o consultanță din partea IVOCLAR VIVADENT AG. IVOCLAR VIVADENT AG nu este responsabilă pentru declarațiile vorbitorilor, în special pentru corectitudinea și caracterul complet al acestora.

9. Dispoziții finale

În cazul în care aceste Condiții de utilizare conțin prevederi nevalabile sau sunt incomplete, valabilitatea restului contractului nu va fi afectată.

Prezentele Condiții de utilizare sunt guvernate exclusiv de legislația din Liechtenstein, cu excepția Convenției ONU asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri. Jurisdicția exclusivă pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu acest contract este sediul social al IVOCLAR VIVADENT AG.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, utilizatorul poate transmite toate declarațiile prin e-mail. Declarațiile față de utilizator pot fi transmise prin e-mail la adresa pe care utilizatorul a furnizat-o ca date de contact actuale.

***

Versiunea: aprilie 2021, versiunea 1.0