Condiții de utilizare a platformei de comunicare Ivoclar

Aceste Condiții de Utilizare reglementează utilizarea platformei de comunicare ("Platforma") operate de Ivoclar pentru clienții săi. Prin înregistrarea pe platformă, clientul este de acord cu aceste Condiții de Utilizare. Relația contractuală privind utilizarea platformei de către client este exclusiv între client și Ivoclar.

 • Dreptul de utilizare al clientului: Clientul are dreptul neexclusiv și netransferabil de a utiliza Platforma pentru a primi date de la alți clienți sau pentru a trimite date către alți clienți care utilizează Platforma de comunicare în conformitate cu aceste Condiții de Utilizare. Clientul poate utiliza Platforma numai în scopuri comerciale interne.
   
 • Protecția datelor: Pentru a utiliza Platforma, clientul trebuie să se înregistreze pe site-ul web Ivoclar. Prin înregistrare, clientul este de acord ca Ivoclar să prelucreze datele cu caracter personal (nume, prenume, formulă de adresare, adresă de e-mail, adresă poștală, detalii despre compania sa) ale clientului și ale persoanelor de contact ale acestuia în măsura în care acest lucru este necesar în legătură cu utilizarea Platformei, în scopul de a procesa relația contractuală cu clientul.

  Clientul poate solicita în orice moment informații despre datele de înregistrare prelucrate de Ivoclar prin intermediul site-ului web al Ivoclar la adresa dataprotection.vienna@ivoclar.com și își poate exercita dreptul de a rectifica, șterge sau restricționa prelucrarea datelor de înregistrare în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

  Clientul recunoaște și este de acord cu faptul că Ivoclar poate colecta, analiza și stoca date anonime despre utilizarea de către client a Platformei, pentru a îmbunătăți Platforma și serviciile sau produsele asociate în funcție de comportamentul utilizatorului și pentru a adapta acțiunile de marketing la preferințele utilizatorului.

  Clientul recunoaște și este de acord ca Ivoclar să angajeze furnizori de servicii terți, în special servicii cloud ale Microsoft, în scopul gestionării contului clientului și al prelucrării și stocării datelor provenite de la client sau generate de acesta, inclusiv a datelor cu caracter personal, și ca acești furnizori de servicii să prelucreze și să stocheze astfel datele provenite de la client sau generate de acesta în sistemele lor informatice operate la nivel global. Ivoclar a încheiat acorduri contractuale corespunzătoare cu furnizorii de servicii pe care îi însărcinează să asigure protecția datelor cu caracter personal ale clientului.

  Clientul însuși este responsabil pentru respectarea legilor privind protecția datelor, în special a reglementărilor privind protecția datelor sau pentru obținerea declarațiilor de protecție a datelor în legătură cu persoanele pentru care clientul utilizează Platforma.
   
 • Garanție limitată: Platforma este furnizată clientului "așa cum este" și fără nicio garanție din partea Ivoclar, în măsura în care acest lucru este permis de lege. Clientul recunoaște, de asemenea, că utilizarea platformei și transmiterea datelor pot fi supuse unor perturbări (recepție slabă, întreruperea conexiunii la internet sau funcționarea defectuoasă a dispozitivului etc.) și că Ivoclar nu este responsabilă pentru acest lucru.
   
 • Exonerarea de răspundere: Atunci când prelucrează date cu caracter personal, Ivoclar ia măsuri rezonabile pentru a proteja aceste date împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. În ciuda tuturor măsurilor de precauție luate în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Ivoclar nu poate exclude pierderea, utilizarea abuzivă sau modificarea acestor date. Internetul este o rețea deschisă, accesibilă oricui și, prin urmare, nu este considerat, în general, un mediu sigur. Ivoclar își declină orice responsabilitate pentru securitatea datelor transmise prin intermediul internetului.
   
 • În cazul în care utilizarea Platformei duce la o pierdere de date pentru client, Ivoclar va fi răspunzătoare pentru recuperarea datelor numai dacă este responsabilă pentru pierderea datelor din cauza unei neglijențe grave și dacă datele pot fi recuperate cu eforturi rezonabile.

  Răspunderea Ivoclar pentru daune de orice fel este limitată la premeditare și neglijență gravă. În măsura permisă de lege, Ivoclar nu va fi răspunzătoare pentru daune de consecință, daune imprevizibile sau daune care intră în responsabilitatea clientului. Prevederea privind răspunderea de mai sus se aplică atât drepturilor contractuale, cât și celor necontractuale. Acest lucru se aplică fără a aduce atingere unei eventuale răspunderi în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse.
   

 • Durata contractului: Relația contractuală dintre Ivoclar și client există pe o perioadă nedeterminată de timp. Clientul poate rezilia relația contractuală în orice moment prin întreruperea utilizării Platformei. Ivoclar poate rezilia relația contractuală numai pentru motive întemeiate, de exemplu, dacă funcționarea Platformei nu mai este oportună din punct de vedere economic.
   
 • Dreptul aplicabil și jurisdicția: Relația contractuală dintre client și Ivoclar Vivadent AG este guvernată de dreptul material din Liechtenstein, cu excepția Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de bunuri. Locul exclusiv de jurisdicție este Vaduz.