Skupne temeljne vrednote nas krepijo.

Naše cilje lahko dosežemo samo s stalnim odgovornim in strokovnim ravnanjem. Dejanja našega vodstva in naših zaposlenih vodijo temeljne vrednote in pravne zahteve.

Omenjene vrednote so zapisane v našem Kodeksu poslovnega ravnanja 2020. Ta kodeks predstavlja standard našega ravnanja z ljudmi v podjetju in izven njega. Enako velja za naše vodstvo in zaposlene.

Naložite: Kodeks poslovnega ravnanja

Naš program skladnosti

Skladnost in integriteta sta trdno zasidrani v naših poslovnih procesih, saj ju jemljemo zelo resno. Za uvajanje tega programa je zadolžen naš pooblaščenec za korporativno skladnost. Naš odbor za skladnost sestavljajo vodje iz različnih oddelkov podjetja. Njihov cilj je zagotoviti, da se bomo v družbi držali naših standardov, smernic in pravnih zahtev ter stalno izboljševali našo uspešnost na tem področju. Ta prizadevanja se splačajo, ker pomagajo odvračati tveganja ter ščititi našo družbo in njene zaposlene pred škodo. Območni predstavniki za skladnost v naših podružnicah so odgovorni za lokalno prilagajanje in uvajanje programa na njihovih območjih.

Zgodnje prepoznavanje groženj in odstopanj nam pomaga preprečiti morebitno škodo za podjetje, naše zaposlene in naše poslovne partnerje. Pošteno in ustrezno se bomo odzvali na poročila, ki jih bomo prejeli od naših zaposlenih. S posamezniki, ki bodo zaznali kršitve skladnosti, se bomo pogovorili neposredno in diskretno. Naša vrata so vedno odprta. Skrbimo za pošteno in spoštljivo obravnavo vseh udeleženih strani. Z nami lahko stopite v stik tudi prek našega digitalnega sistema poročanja “Povej mi”.

Naša izjava o novodobnem suženjstvu in trgovini z ljudmi

Zavezani smo zagovarjanju vseh trgovinskih in industrijskih standardov. Obsojamo kakršno koli zlorabo naših zaposlenih ali zunanjih sodelavcev. Enako zahtevamo od naših poslovnih partnerjev. Dodatne informacije o tej temi so na voljo v naši “Izjavi o novodobnem suženjstvu”.

Prosimo vas, da nam vaša vprašanja in pomisleke v zvezi s temo skladnosti posredujete na e-naslov: compliance@ivoclar.com.

 

 

Naložite: Izjava o novodobnem suženjstvu