Splošni pogoji uporabe

za spletne storitve

Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria

1. Področje uporabe

Ti splošni pogoji uporabe veljajo za spletne storitve, ki jih zagotavljajo družba IVOCLAR VIVADENT AG in njene podružnice. Družba IVOCLAR VIVADENT AG zagotavlja spletne storitve, ki zahtevajo registracijo uporabnika in po potrebi registracijo naprave. Za te uporabnike veljajo naslednji pogoji uporabe. Poleg tega lahko za nekatere storitve veljajo dodatni pogoji, na katere so uporabniki izrecno opozorjeni pred registracijo.

2. Predmet pogojev uporabe

Predmet teh pogojev uporabe je registracija uporabnikov in po potrebi registracija naprav za prenos strojnih podatkov.

Dostop uporabnikom ne daje pravice do določenih storitev, temveč jim daje le možnost, da se registrirajo za ponujene storitve. Poleg tega ima družba IVOCLAR VIVADENT AG pravico do spremembe storitev, za katere so registrirani uporabniki, v okviru razlogov, če to pomeni nadaljnji razvoj storitev ali je tehnično (npr. za povečanje razpoložljivosti storitev) ali zakonsko potrebno. Poleg tega lahko družba IVOCLAR VIVADENT AG brez navedbe razlogov spremeni, začasno ustavi ali prekine storitve.

Za naslednje spletne storitve veljajo Pogoji uporabe (od aprila 2021):

Poimenovanje

Domena / registracija

Spletna trgovina

https://www.ivoclar.com

Vodja naročila

https://ordermanager.ivoclar.com

Registracija naprave

https://mydevice.ivoclar.com

Ivoclar Cloud

https://connect.ivoclar.com

Akademija za stranke

https://www.ivoclar.com/academy

 

3. Registracija uporabnikov; preklic

Registracija v ustrezne storitve poteka na ustrezni domeni storitev, kot je navedeno v tabeli pod točko 2. zgoraj, opravijo pa jo uporabniki.

Uporabniki se zavezujejo, da bodo ob registraciji posredovali le resnične podatke in jih posodabljali. Uporabnike obveščamo, da se pravne izjave v okviru te pogodbe o uporabi lahko pošljejo tudi po elektronski pošti.  

IVOCLAR VIVADENT AG bo registracijo uporabnikom potrdil na posredovani e-poštni naslov. Uporabniki lahko to registracijo prekličejo po prejemu potrditvenega e-poštnega sporočila brez navedbe razloga. Za upoštevanje roka je dovolj, da preklic pravočasno pošljete na naslednji e-poštni naslov: dataprotection.vienna@ivoclar.com.


4. Registracija naprave

Registracija naprave poteka na platformi https://mydevice.ivoclar.com, opravijo pa jo uporabniki.

4.1. Kateri podatki se prenesejo med registracijo naprave?

 • Serijska številka enote

 • Ime stroja

 • naslov IP naprave

Da bi zagotovili visoko razpoložljivost sistema, je treba paziti na tehnično stanje enote. Za oceno tehničnega stanja se posredujejo strojni podatki enote iz tekočega delovanja, kot so:

 • številke različic programov, ki se uporabljajo v enoti.

 • Sporočila o napakah enote

 • orodje, ki se trenutno uporablja.

 • število opravljenih postopkov strojne obdelave

 • dejanske koordinate posameznih osi in ustrezna odstopanja od ciljnih koordinat

 • Trenutne vrednosti senzorjev, npr. napetost, tok, tlak, temperatura, frekvenca ure, hitrost, izkoriščenost, stopnja napolnjenosti

 • stanje posameznih podkomponent.

 • Informacije o programih žganja in strategijah predelave

 

4.2. Za kakšen namen se uporabljajo strojni podatki?

 • Zagotavljanje in jamčenje delovanja stroja

 • Optimizacija delovanja stroja

 • Prepoznavanje možnih virov napak

 • Podatke potrebujemo in uporabljamo za zagotavljanje naših
  -  zakonske obveznosti (npr. garancija) in
  -  pogodbene obveznosti (npr. garancijska pogodba)

v okviru nakupne, garancijske ali storitvene pogodbe v razmerju do zadevnih oseb. Poleg tega so lahko uporabniki takoj obveščeni o trenutnem stanju svoje naprave, da lahko zgodaj prepoznajo grozeče poškodbe naprave in se jim izognejo, če pravočasno sprejmejo protiukrepe.

Podatke potrebujemo in uporabljamo za nadaljnji razvoj in nenehno izboljševanje naših naprav v interesu naših strank.

 

4.3. Obveznosti uporabnikov

 • Uporabniki se zavezujejo, da bodo registrirali samo svoje naprave in posodabljali svoje glavne podatke.

 • Poleg tega uporabniki zagotavljajo, da so osebni podatki, ki jih navedejo ob registraciji, zlasti ime in priimek, poštni naslov, datum rojstva in e-poštni naslov, resnični in pravilni. Zlasti uporabniki ne smejo posredovati podatkov tretjih oseb.

 • Uporabniki svojega gesla in računa ne smejo razkriti tretjim osebam in jih morajo zaščititi pred dostopom tretjih oseb.

 

5. Odgovornost

Družba IVOCLAR VIVADENT AG je odgovorna le za namero in veliko malomarnost ter za kršitev bistvene pogodbene obveznosti (glavna obveznost). V primeru rahlo malomarne kršitve glavne obveznosti je odgovornost družbe IVOCLAR VIVADENT AG omejena na škodo, ki jo je bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe in je značilna za pogodbo. Družba IVOCLAR VIVADENT AG ni odgovorna za rahlo malomarne kršitve sekundarnih obveznosti, ki niso glavne obveznosti. V primeru začetne nezmožnosti je družba IVOCLAR VIVADENT AG odgovorna le, če je bila ovira za izvedbo znana ali če je neznanje posledica hude malomarnosti, razen če gre za temeljno obveznost.

Zgornje izključitve odgovornosti ne veljajo v primeru goljufivega prikrivanja napak ali v primeru prevzema jamstva za kakovost, za odgovornost za zahtevke na podlagi zakona o odgovornosti za izdelke in za telesne poškodbe (življenje, telo, zdravje). To ne pomeni spremembe dokaznega bremena v škodo uporabnika.

Če je odgovornost družbe IVOCLAR VIVADENT AG izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost zaposlenih, zastopnikov in posrednikov družbe IVOCLAR VIVADENT AG.

Z izjemo odškodninskih zahtevkov, za katere je odgovornost omejena v skladu s to klavzulo, zastarajo uporabnikovi odškodninski zahtevki po enem letu, šteto od zakonsko določenega začetka zastaralnega roka.

6. Varstvo podatkov

Družba IVOCLAR VIVADENT AG obdeluje in shranjuje podatke uporabnikov v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (DSGVO). Izjava o varstvu podatkov uporabnika izčrpno obvešča o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov. Pravilnik o zasebnosti je na voljotukaj (https://www.ivoclar.com/sl_si/legal/privacy-policy).

7. Avtorske pravice

Za vse vsebine (kot so besedila, slike, informacije, datoteke, spletne strani itd.) spletnih storitev veljajo avtorske pravice in drugi zakoni, ki varujejo intelektualno lastnino. Brez izrecnega pisnega dovoljenja jih ni dovoljeno objavljati, uporabljati, kopirati, posredovati ali spreminjati.

Za vsebine spletnih storitev, ki niso predmet avtorskih pravic družbe IVOCLAR VIVADENT AG, veljajo ustrezne pravice imetnika avtorskih pravic.

8. Opomba za spletni seminar / spletno oddajo / podcast

Spletni seminarji / spletne oddaje / podcasti (v nadaljevanju "medijske vsebine") družbe IVOCLAR VIVADENT AG, vključno z vsebino in vsemi logotipi, besedili, slikami, videoposnetki in drugimi deli, ki jih vsebujejo, prikazujejo ali uporabljajo, so predmet avtorskih pravic in drugih zakonov o varstvu intelektualne lastnine. Medijske vsebine (vključno z vsebinami in deli) se lahko prenesejo samo za osebne, nekomercialne namene. Brez predhodnega in izrecnega soglasja družbe IVOCLAR VIVADENT AG je vsakršna drugačna uporaba prepovedana; zlasti je izrecno prepovedano dajanje gradiva na voljo javnosti. Medijske vsebine so namenjene izključno strokovnjakom. Govornik v medijski vsebini odraža svoje mnenje in izkušnje. Medijska vsebina ne predstavlja nasveta družbe IVOCLAR VIVADENT AG. Družba IVOCLAR VIVADENT AG ni odgovorna za izjave govorcev, zlasti ne za njihovo pravilnost in popolnost.

 

9. Končne določbe

Če ti pogoji uporabe vsebujejo neveljavne določbe ali so nepopolni, to ne vpliva na veljavnost preostalega dela pogodbe.

Te pogoje uporabe ureja izključno lihtenštajnsko pravo, z izjemo Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo povezani, je izključno pristojen sedež družbe IVOCLAR VIVADENT AG.

Če ni drugače dogovorjeno, lahko uporabnik vse izjave pošlje po elektronski pošti. Izjave do uporabnika se lahko pošljejo po elektronski pošti na naslov, ki ga je uporabnik navedel kot trenutne kontaktne podatke.

***

Stojalo: april 2021, različica 1.0