Obvestilo o varstvu podatkov 

1. Name and address of the Data Controller

Upravljavec podatkov v smislu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je

Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria
Phone: +43 1 263 19 11 0
E-mail: info.atvi@ivoclar.com

2. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri upravljavcu podatkov je dosegljiva na naslovu:

Ivoclar Vivadent GmbH
Att. Data Protection Officer
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
Austria
Tel.: +43 1 263 19 11 0
E-mail: dataprotection.vienna@ivoclar.com

3. Preambula

Varnost vaših osebnih podatkov in varovanje vaše zasebnosti sta nam kot odgovorni osebi za varstvo podatkov zelo pomembna. Želimo vas seznaniti s tem, katere podatke o vas zbiramo prek našega spletnega mesta www.ivoclar.com in povezanih storitev (na kratko "storitev") ter kako vaše podatke uporabljamo. Temu je namenjeno to obvestilo o varstvu podatkov. 

Seveda pa nam samoumevno, da spoštujemo določbe Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in vse druge lokalno veljavne predpise o varstvu podatkov. Velik pomen pripisujemo temu, da vas seznanimo, katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo ter katere so vaše pravice. V tem obvestilu o varstvu podatkov boste našli odgovore na najpomembnejša vprašanja. 

Vaši podatki bodo shranjeni, obdelani in uporabljeni v skladu s tem obvestilom o varstvu podatkov in z ustreznimi zakonskimi predpisi o varstvu podatkov. 

Naši zaposleni in zastopniki, ki obdelujejo vaše poizvedbe, so dolžni ohranjati zaupnost. 

4. Vaše pravice

Če se obdelujejo vaši osebni podatki, ste v smislu uredbe GDPR posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. V razmerju do nas kot upravljavca podatkov lahko uveljavljate naslednje pravice:

(1) Imate pravico do informacij o tem, ali in katere vaše osebne podatke obdelujemo.

(2) Imate pravico do popravka in izbrisa teh osebnih podatkov..

(3) Imate pravico omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov.

(4) Prav tako imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. Slednje ne velja, če smo k zbiranju, obdelavi ali uporabi teh podatkov zavezani ali pooblaščeni na podlagi zakonske določbe.

(5) Poleg tega lahko kadar koli z učinkom v prihodnosti prekličete privolitev, ki ste jo predhodno dali za zbiranje, obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala na podlagi privolitve.

(6) Prav tako imate pravico do prenosa podatkov.

(7) Če želite uveljavljati svoje pravice ali zahtevati informacije in/ali pojasnila o svojih pravicah, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov po e-pošti ali pošti (kontaktne podatke najdete v točki "Pooblaščena oseba za varstvo podatkov"). Na vašo zahtevo vam bomo z veseljem posredovali informacije o vaših osebnih podatkih v naši zbirki podatkov. Informacije so brezplačne.

(8) Poleg tega imate pravico do pritožbe v zvezi z našo obdelavo vaših osebnih podatkov pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

5. Opredelitve pojmov

(1) "Portal za stranke" pomeni spletno orodje, dostopno prek povezave www.ivoclar.com, preko katerega lahko dostopate do naslednjih "storitev".

(2) "Storitve" pomenijo vse storitve, ki jih ponujamo prek portala za stranke. Odvisno od tega, ali je storitev na voljo v posamezni državi, lahko na tem portalu trenutno uporabljate naslednje storitve::

a. "Poizvedbe strank" o naših izdelkih in storitvah: V okviru te storitve lahko naše stranke da posredujejo svoje kontaktne podatke in zahtevajo informacije o naših izdelkih in storitvah.

b. "Spletna trgovina": V spletni trgovini lahko naše registrirane stranke prek spleta naročajo izdelke, ki so na voljo v posamezni državi, in jih prejmejo dostavljene na želeni naslov.

c. "Sistem upravljanja naročil": V sistemu upravljanja naročil lahko naše registrirane stranke prek spleta naročijo po meri izdelane zobne proteze v skladu s svojimi zahtevami. Ta storitev je v osnovi podobna spletni trgovini.

d. "Akademija za stranke": Akademija za stranke omogoča strankam prijavo na plačljive ali brezplačne spletne tečaje in seminarje, ki so na voljo v posamezni državi.

e. "Prijava na dogodek": Ta storitev strankam omogoča prijavo na trženjske dogodke, ki so na voljo v njihovi državi, kot so turneje, sejmi, predstavitve izdelkov, tekmovanja/nagradna žrebanja, in zaprosijo za brezplačne vzorce izdelkov.

f. "Registracija naprave": Ta storitev našim strankam omogoča, da v naš sistem za stranke vnesejo svoj naslov ali se registrirajo kot stranke (odvisno od ponujenih možnosti in primerljivo z registracijo v spletni trgovini) in zabeležijo kupljene naprave s serijsko številko.

g. "Ivoclar Cloud": Ta storitev našim registriranim strankam omogoča, da podatke (npr. 3D-modele zobnih popravkov) začasno shranijo v oblaku Ivoclar Cloud in jih varno prenesejo izbranim tretjim osebam (npr. zobnim tehnikom).

h. Ivoclar Dashboard": Ta storitev registriranim strankam omogoča vpogled v zbrane podatke in tudi podatkov, predhodno pridobljenih iz drugih virov (npr. iz naprav Ivoclar ali naprav, ki so združljive z opremo Ivoclar).

6. Kateri podatki se zbirajo in shranjujejo

Katere podatke zbiramo in shranjujemo, je odvisno od tega, katere storitve uporabljate na naši platformi.

(1) Podatki ali kategorije podatkov:

(a) Kot to velja za vsako spletno stran, naš strežnik v dnevniških datotekah samodejno in začasno zbira in shranjuje naslednje informacije, ki jih posreduje brskalnik, razen če ste to možnost izključili:

 • ime domene ali naslov IP računalnika, ki je poslal zahtevo.
 • zahteve za datoteke odjemalca (ime datoteke in ustrezni podatki celotnega spletnega naslova) 
 • odzivna koda HTTP
 • internetni naslov spletne strani, s katere ste nas obiskali (napotitveni URL)
 • datum in čas priklica podatkov
 • vrsta in različica brskalnika
 • operacijski sistem, nameščen na računalniku, ki je poslal zahtevo
 • za zbiranje anonimnih podatkov o prometu uporabnikov našega spletnega mesta se uporabljajo tudi piškotki (za več podrobnosti si oglejte točko Piškotki v nadaljevanju in naš Pravilnik o piškotkih). Ti anonimni podatki o prometu se lahko uporabijo za namene tržnih raziskav in prilagajanje našega spletnega mesta glede na povpraševanje.

(b) Pri uporabi platforme za poizvedbe strank se od stranke zberejo naslednji podatki. Obvezni podatki, ki so potrebni za obdelavo, so pri vnosu posebej označeni, drugi podatki pa so prostovoljni:

 • e-poštni naslov
 • akademski naziv
 • spol
 • ime in priimek
 • telefonska številka
 • številka faksa
 • izbrani način obveščanja
 • ID številka za DDV
 • e-poštni naslov za elektronsko izdajanje računov 
 • davčna številka
 • številka licence 
 • naziv podjetja
 • številka stranke
 • ime lastnika
 • sektor
 • funkcija
 • ulica in hišna številka podjetja
 • dodatni naslov podjetja
 • poštna številka podjetja
 • lokacija podjetja
 • država/regija podjetja
 • država podjetja

(c) Pri uporabi storitve "Spletna trgovina" se poleg že omenjenih osebnih podatkov, zbranih med uporabo platforme za poizvedbe strank, zbirajo še naslednji dodatni podatki:

 • naslov(i) za obračun in dostavo 
 • izdelki in storitve, ki jih naročite ali kupite 
 • vaše povratne informacije (tudi javne) o naših izdelkih in storitvah v smislu ocen, mnenj ali zadovoljstva strank. 

(d) Pri uporabi storitve "Upravitelj naročil" se poleg že omenjenih osebnih podatkov, zbranih med uporabo platforme za poizvedbe strank, zbirajo še naslednji dodatni podatki:

 • naslov(i) za obračun in dostavo 
 • izdelki in storitve, ki jih naročite ali kupite 
 • vaše povratne informacije (tudi javne) o naših izdelkih in storitvah v smislu ocen, mnenj ali zadovoljstva strank. 

(e) Pri uporabi storitve "Akademija za stranke" se poleg že omenjenih osebnih podatkov, zbranih med uporabo platforme za poizvedbe strank, zbirajo še naslednji dodatni podatki:

 • naslov(i) za obračun in dostavo 
 • izdelki in storitve, ki jih naročite ali kupite 
 • številka osebne licence
 • vaše povratne informacije (tudi javne) o naših izdelkih in storitvah v smislu ocen, mnenj ali zadovoljstva strank. 

(f) Pri uporabi storitve "Registracija naprave" se poleg že omenjenih osebnih podatkov, zbranih med uporabo platforme za poizvedbe strank, zbirajo še naslednji dodatni podatki:

 • serijska številka naprave, ki jo je treba registrirati
 • vrsta naprave 

(g) Pri uporabi storitve "Ivoclar Cloud" se poleg že omenjenih osebnih podatkov, zbranih med uporabo storitve "Spletna trgovina", zbirajo še naslednji dodatni podatki:

 • prejemnik podatkov s svojimi kontaktnimi podatki 

Stranka ima možnost, da prek te storitve posreduje podatke v skladu z ustreznimi veljavnimi pogoji uporabe te storitve ali jih shrani v oblaku. Tu shranjujemo in posredujemo podatke, ki jih stranka prostovoljno vnese tja ali jih želi posredovati tretjim osebam. Gre lahko tudi za osebne podatke, za katere je izključno odgovorna stranka.

(h) Pri uporabi storitve "Dash Board" se poleg že navedenih osebnih podatkov, zbranih med uporabo platforme za zadevno storitev, dodatni podatki ne zbirajo.

(i) »eIFU«: Funkcija eIFU zagotavlja navodila za uporabo za posamezen izdelek. Če se naročite na obveščanje o spremembah, vam bomo poslali obvestilo ob vsaki posodobitvi dokumenta.

(2)  Zainteresirane skupine oseb:

(a) uporabniki domače strani

(b) naše stranke

(c) zaposleni naših strank

(d) pogodbeni partnerji naših strank

(e) naši zaposleni

7. V kakšen namen zbiramo in shranjujemo podatke ter kako jih uporabljamo?

Vaše osebne podatke obdelujemo za upravljanje, zagotavljanje in izboljševanje naših storitev. Ti nameni vključujejo:

 • Informacije o naših izdelkih in storitvah, za katere zaprosi potencialni kupec ali stranka. Vaše osebne podatke uporabljamo za pošiljanje zahtevanih informacij na način, ki ste ga izbrali za obveščanje. 
 • Nakup in dobava izdelkov in storitev. Vaše osebne podatke uporabljamo za sprejemanje in obdelavo naročil, dostavo izdelkov (proti plačilu ali brezplačno) in zagotavljanje storitev (proti plačilu ali brezplačno), nadaljnji razvoj obstoječih in ocenjevanje potreb po novih izdelkih in storitvah, razvoj, preskušanje in uvedbo novih izdelkov in storitev, obdelavo plačil ter komunikacijo z vami v zvezi z naročili, izdelki in storitvami (npr. sporočila o transakcijah ali prošnje za povratne informacije v smislu ocen, mnenj strank, zadovoljstva strank, ocene potreb, razvoja, preskušanja in tržne uvedbe kupljenih izdelkov ali storitev). Poleg tega vaše osebne podatke uporabljamo za izpolnjevanje naših zakonskih (npr. garancija) in pogodbenih (npr. pogodba o jamstvu) obveznosti v okviru prodajne pogodbe, pogodbe o jamstvu ali storitvene pogodbe.
 • Zagotavljanje uporabe, odpravljanje težav in izboljševanje naših storitev (npr. IV Cloud). Vaše osebne podatke uporabljamo za zagotavljanje funkcij, analizo storitev in izdelkov, odpravljanje težav ter izboljšanje uporabnosti in učinkovitosti naših storitev. 
 • Priporočila in individualne prilagoditve. Če ste v to privolili, bomo vaše osebne podatke obdelali z namenom priporočanja funkcij, izdelkov in storitev, ki bi vas lahko zanimali, prepoznavanja vaših želja in usklajevanja vaših izkušenj z našimi storitvami. 
 • Izpolnjevanje zakonskih obveznosti. V nekaterih primerih smo  k zbiranju in obdelavi vaših osebnih podatkov zakonsko zavezani. Od kupcev na primer zbiramo podatke o njihovem registriranem sedežu, davčni številki (če je potrebna) in podatke o bančnem računu za preverjanje identitete in druge namene.
 • Komunikacija z vami. Če ste v to privolili ali če to omogoča druga pravna podlaga (npr. pogodba ali zakoniti interes), bomo vaše osebne podatke uporabili za stik z vami prek različnih kanalov (npr. po telefonu, e-pošti, spletnem klepetu, sporočilniku, SMS, telefaksu, osebno, po pošti ali drugih komunikacijskih orodjih, kot je Showpad) glede naših izdelkov in storitev. 
 • Oglasi in reklamno oglaševanje. Če ste v to privolili, bomo vaše že zbrane osebne podatke in druge podatke, kot so vaše interakcije z našimi in drugimi storitvami (npr. platforme družbenih medijev), vsebinami ali storitvami, ki jih bomo samodejno ocenili, uporabili za prikazovanje oglasov za izdelke in storitve na podlagi zanimanja ali, če ste v to privolili, za pošiljanje informacij o izdelkih in storitvah našega in z nami povezanih podjetij (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies), ki bi vas lahko zanimali, po e-pošti ali na druge načine obveščanja. Podatke, ki vas osebno identificirajo, uporabljamo za prikazovanje oglaševanja na podlagi potreb in zanimanja. 
 • Opomnik za nedokončana naročila v nakupovalni košarici. Če ste v to privolili, boste po e-pošti obveščeni, da imate v nakupovalni košarici v naši spletni trgovini izdelke ali storitve, za katere niste opravili nakupa. 
 • Preprečevanje goljufij in kreditna tveganja. Osebne podatke obdelujemo z namenom preprečevanja ali odkrivanja goljufij in zlorab ter za zaščito varnosti naših strank, našega podjetja in tretjih oseb. Za ocenjevanje in obravnavanje kreditnih tveganj po potrebi uporabljamo tudi postopke točkovanja in sodelujemo z zunanjimi partnerji (npr. dun & bradstreet). 
 • Pregled in dopolnitev naših podatkov. Osebne podatke obdelujemo, da bi preverili njihovo točnost in jih po potrebi dopolnili. V ta namen zbiramo tudi javno dostopne podatke na platformah družbenih medijev in po potrebi sodelujemo z zunanjimi partnerji, ki nam posredujejo navedene podatke. 
 • V kakšne namene vas prosimo za vašo privolitev. Po potrebi vas lahko zaprosimo za privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov za določen namen, o katerem vas bomo obvestili. Če privolite v obdelavo svojih osebnih podatkov za določen namen, lahko svojo privolitev kadar koli svobodno prekličete, mi pa bomo prenehali obdelovati vaše podatke za ta namen.

8. Družbena omrežja

Na naši spletni strani najdete povezave do družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn in Instagram. Podatki (izvorna spletna stran, uporabniško ime, če ste prijavljeni v zadevno storitev, naslov IP) se upravljavcu platforme posredujejo šele, ko kliknete na ustrezen gumb. Informacije o zbiranju in uporabi podatkov so na voljo v pravilniku o zasebnosti upravljavca posamezne platforme. 

9. Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku našega spletnega mesta shranijo v vašem računalniku. Če kasneje znova obiščete spletno mesto, piškotek omogoča, da ta stran prepozna vaš brskalnik. Piškotki se običajno ne uporabljajo za shranjevanje osebnih podatkov, lahko pa se z njimi shranijo uporabnikove nastavitve in druge informacije. Brskalnik lahko nastavite tako, da zavrne vse piškotke ali da vas obvesti, ko je piškotek poslan. Navodila glede preprečevanja in brisanja piškotkov najdete v funkciji pomoči vašega brskalnika.

Z uporabo piškotkov našim sistemom omogočimo prepoznati končno napravo ali brskalnik, ki ga uporabljate, in vam zagotoviti naše storitve. Brez piškotkov nekatere funkcije ali storitve spletnega mesta morda ne bodo pravilno delovale, zato vam priporočamo, da jih potrdite, saj boste lahko tako v celoti uporabljali naše spletno mesto.

Za več informacij o piškotkih in njihovi uporabi preberite naše obvestilo o piškotkih (https://www.ivoclarvivadent.com/cookies).

10. Prejemniki podatkov ali kategorije prejemnikov

Osebne podatke strank v obsegu, opisanem v nadaljevanju, razkrivamo:

 • oddelkom družbe Ivoclar Vivadent AG in z njo povezanih podjetij (https://www.ivoclar.com/en_li/tools/group-companies) ter njihovim zaposlenim, 
 • tehničnim službam, če je to potrebno za izpolnitev pogodbenega razmerja, 
 • obdelovalcem naročil ter drugim ponudnikom storitev in pogodbenim partnerjem (npr. logističnim partnerjem, računovodstvom), če je to potrebno za izpolnitev pogodbenega razmerja, in 
 • javnim organom v okviru prevladujočih zakonskih obveznosti 

za katere velja to obvestilo o zasebnosti ali ki izvajajo ukrepe, ki zagotavljajo vsaj tolikšno varnost, kot je opisana v tem obvestilu o varstvu podatkov. 

Ponudnik storitev in pogodbeni partner: 
Za izvajanje nalog za nas sklepamo pogodbe z drugimi podjetji in posamezniki. Kot primer med drugim navajamo izpolnjevanje naročil za izdelke in storitve, dostavo, pošiljanje pisem ali e-poštnih sporočil, vodenje seznamov strank, analizo naših podatkovnih zbirk, pomoč pri oglaševanju, zagotavljanje rezultatov iskanja in povezav (vključno s plačljivimi ponudbami in povezavami), obdelavo plačil (s kreditno kartico, direktno obremenitvijo in plačilom po prejetju računa), posredovanje vsebin, ocenjevanje kreditnega tveganja in zagotavljanje storitev za stranke. Ti zunanji ponudniki storitev in pogodbeniki imajo dostop do osebnih podatkov, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog. Ne smejo pa jih uporabljati v noben drug namen. Poleg tega morajo podatke obdelovati v skladu s tem obvestilom o varstvu podatkov in z ustreznimi zakoni o varstvu podatkov. 

Zaščita upravljavca: 
Osebne podatke o strankah razkrijemo, kadar to od nas zahteva zakon ali kadar je razkritje potrebno za uveljavljanje naših splošnih poslovnih pogojev ali drugih pogodb ali za zaščito naših pravic ter pravic naših strank in tretjih oseb. To vključuje tudi izmenjavo podatkov s podjetji za preprečevanje in zmanjševanje zlorab in goljufij s kreditnimi karticami. 

V vseh drugih primerih vas bomo o posredovanju osebnih podatkov tretjim osebam posebej obvestili. Na ta način se lahko odločite, da se vaši podatki ne smejo deliti s tretjimi osebami.

Prenos podatkov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora: 
Pri prenosu osebnih podatkov tretjim osebam v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) vedno zagotovimo, da je prenos podatkov v skladu s tem obvestilom o varstvu podatkov in veljavnimi zakoni o varstvu podatkov. 

11. Pravna podlaga za obdelavo podatkov s strani upravljavca podatkov

Če za postopke obdelave, ki vključujejo osebne podatke, pridobimo privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, predstavlja ta privolitev pravno podlago.

Kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, predstavlja pravno podlago izvajanje pogodbe. To velja tudi za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov.

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za naše podjetje, predstavlja pravno podlago ta zakonska obveznost.

Če je za zaščito ključnih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe obdelava osebnih podatkov nujno potrebna, predstavljajo pravno podlago ti ključni interesi posameznika.

Če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe in če interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo nad prvim navedenim interesom, predstavlja pravno podlago za obdelavo ta zakoniti interes.

12. Brisanje in čas hrambe podatkov

Vaše osebne podatke hranimo, da vam omogočimo stalno uporabo naših storitev. Vaše podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnjevanje namenov, opisanih v tem obvestilu o varstvu podatkov, ali kolikor zahteva zakonodaja, npr. deset let za davčne in računovodske namene. Osebni podatki bodo izbrisani ali blokirani takoj, ko preneha veljati namen shranjevanja. Poleg tega se lahko podatki hranijo, če je to predvideno ali predpisano s strani zakonodajalca v odredbah, zakonih ali drugih predpisih, ki jih je dolžen spoštovati upravljavec podatkov. Podatki bodo blokirani ali izbrisani tudi po izteku časa trajanja hrambe, določenega v zgoraj navedeni zakonodaji, razen če je treba podatke še naprej hraniti zaradi sklenitve ali izvajanja pogodbe.

O drugih časih trajanja hrambe vas bomo obvestili. Hranimo na primer povzetke vaših naročil, da lahko pregledate pretekle nakupe in naslove, na katere smo poslali vaša naročila (in po želji ponovite naročila), ter da lahko izboljšamo ustreznost priporočenih izdelkov in vsebin. Osebne podatke, zbrane ob vsakem priklicu naše platforme in prenosu datotek, hranimo največ eno leto. Ti podatki so shranjeni zaradi varnosti podatkov - zlasti za zaščito pred poskusi napadov na naše spletne strežnike - ter za zagotavljanje stabilnosti in varnosti delovanja naših sistemov.

13. Varnost podatkov

Za zaščito vaših podatkov, s katerimi upravljamo, pred naključno ali namerno manipulacijo, izgubo, uničenjem ali pred dostopom nepooblaščenih oseb, uporabljamo sodobne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe. Npr.:

 • Za zaščito varnosti vaših podatkov med prenosom uporabljamo programsko opremo Secure Sockets Layer (SSL). Ta programska oprema šifrira podatke, ki jih prenašate.
 • Pri poslovanju s kreditnimi karticami naš partner za obdelavo plačil s kreditnimi karticami upošteva standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
 • Pri zbiranju, shranjevanju in razkrivanju osebnih podatkov naših strank uporabljamo fizične, elektronske in postopkovne varnostne ukrepe. Ti varnostni ukrepi vključujejo zahtevo po predložitvi dokazila o vaši identiteti, preden vam razkrijemo kakršne koli osebne podatke. 

Naše varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo v skladu s tehnološkim razvojem.

14. Obdelava podatkov

Do prenosa podatkov zunanjim ponudnikom storitev lahko pride v okviru obdelave podatkov v skladu z 28. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. Te obdelovalce smo skrbno izbrali in jih pooblastili, zavezujejo jih naša navodila in določbe uredbe GDPR in so pod našim rednim nadzorom.

Za platformo smo sklenili pogodbe z naslednjimi obdelovalci:

 • SAP CDC (Cloud) 
 • Salesforce.com EMEA Limited (Cloud) 
 • Pimcore (Cloud) 
 • Paymetric (ponudnik plačilnih storitev) 
 • dun & bradstreet (bonitetna ocena) 
 • Cvent (beleženje dogodkov) 
 • Walls.io

Po potrebi lahko k sodelovanju povabimo tudi druge obdelovalce. Na vašo zahtevo vam bomo posredovali seznam vseh obdelovalcev.

15. Prenos podatkov v tretje države

Nekatere naše podružnice in pogodbeniki se nahajajo v državah z drugačno ravnjo varstva podatkov. To velja zlasti za države, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Celoten seznam naših povezanih podjetij je na voljo tukaj (https://www.ivoclarvivadent.com/en_li/tools/group-companies)

Prenos osebnih podatkov v države zunaj EGP bo potekal izključno pod naslednjimi pogoji:

 • Če Evropska komisija sprejme tako imenovano odločitev o ustreznosti tretje države v skladu s  45. členom Uredbe o varstvu podatkov (GDPR), tj. je izjavila, da tretja država zagotavlja raven varstva podatkov, ki je ustrezna ravni varstva podatkov v EU, ali
 • Brez sklepa o ustreznosti, vendar z zadostno ravnjo varstva podatkov, če so bili s prejemnikom podatkov pravno zavezujoče dogovorjeni ustrezni ukrepi za varstvo podatkov (npr. standardne pogodbene klavzule Komisije EU v trenutno veljavni različici); ali
 • Brez sklepa o ustreznosti in brez zadostne ravni varstva podatkov, če so bili s prejemnikom podatkov pravno zavezujoče dogovorjeni ustrezni ukrepi za varstvo podatkov (npr. standardne pogodbene klavzule Komisije EU v trenutno veljavni različici) in dodatna jamstva. Dodatna jamstva so lahko zavezujoči notranji predpisi o varstvu podatkov (npr. medpodjetniške pogodbe z učinkom za tretje osebe, zavezujoča poslovna pravila) ali pozitivno poročilo organov pregona, vprašalnik o oceni tveganja z ugodnim rezultatom nizke stopnje tveganja ali izjava, da za prejemnika ne velja 702. člen ameriškega Zakona o nadzoru tujih obveščevalnih podatkov (FISA). Kopijo teh sporazumov lahko zahtevate od upravljavca podatkov ali pooblaščene osebe za varstvo podatkov; ali
 • Če ste izrecno privolili v predlagani prenos podatkov ali če smo na podlagi drugega razloga, navedenega v 49. členu DS-GVO, upravičeni do prenosa.

Vaše osebne podatke bomo posredovali le v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje naših obveznosti, zlasti znotraj skupine Ivoclar Vivadent. Brez vaše privolitve vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, licencirali ali dajali v najem drugim strankam, razen zgoraj omenjenih. Vaše podatke lahko razkrijemo, če bomo v dobri veri prepričani, da je tovrstno razkritje potrebno za spoštovanje zakona, za namene kazenskega pregona ali za izvršitev sodnega naloga ali za zaščito pravic, lastnine ali varnosti druge osebe, vključno z našo lastnino ali pravicami.

V nekaterih primerih, npr. če obstaja ustrezna sodna odredba, smo zakonsko obvezani posredovati podatke vladni agenciji ali tretji osebi, ki jih zahteva. V takem primeru vas o posredovanju podatkov nismo dolžni obvestitil.

16. Sledenje s fusedeck

Ta spletna stran uporablja ""fusedeck"", rešitev za sledenje, ki jo zagotavlja družba Capture Media AG (v nadaljevanju ""Capture Media""). Capture Media je švicarsko podjetje s sedežem v Zürichu, ki v imenu svojih strank meri uporabo spletnega mesta v okviru angažmajev in dogodkov. Sledenje je anonimno, tako da pridobljenih informacij ni mogoče pripisati nobeni identificirani ali določljivi osebi.

Za več informacij o varstvu podatkov in pravicah, ki jih imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z družbo ""fusedeck"", vključno s pravico do ""odjave"" (pravica do ugovora), glejte Politiko zasebnosti in Informacije o pravici do ugovora.

https://fuse.ivoclar.com/de/5rat9XCVP2

17. Spremljanje infrastrukture z Dynatrace

Spletno mesto uporablja Dynatrace kot orodje za spremljanje tehničnih težav, s katerimi bi se lahko srečali uporabniki. Dynatrace je ameriško podjetje s sedežem v Walthamu. Rešitev zaznava tehnične napake in v primeru pojava napak shrani anonimiziran zapis seje uporabnika.

Za več informacij obiščite spletno mesto Dynatrace: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/privacy/

18. Večjezična podpora strankam prek platforme ChatLingual

ChatLingual je večjezična platforma za izmenjavo sporočil v podjetjih, ki zagotavlja prevode pomoči strankam. Orodje je povezano s kanali za sporočanje, integriranimi z našo prodajno službo (Salesforce) (FB Messenger, WhatsApp in sporočila SMS), in začasno shranjuje vsebino klepetov, ki potekajo na teh kanalih, da jih lahko prevede v realnem času. Z uporabo naših klepetov soglašate s prenosom celotne vsebine klepeta v orodje ChatLingual, ZDA za namene prevajanja.

Za več informacij obiščite spletno mesto ChatLingual: https://www.chatlingual.com

19. Spremljanje s storitvijo Cloudflare

To spletno mesto uporablja Cloudflare, varnostni ukrep, ki je vzpostavljen za zaščito naših spletnih mest pred zlonamernimi roboti in avtomatiziranimi napadi. Cloudflare je ameriško podjetje s sedežem v Kaliforniji. Gre za nevidno preverjanje legitimnosti uporabnikov, ki svoje podatke posredujejo prek spletnih obrazcev na tem spletnem mestu. Cloudflare uporablja podatke o seji le za preverjanje človeškega vedenja uporabnika in se zanaša na podatke proizvajalcev naprav ali modele strojnega učenja; ne zbira občutljivih podatkov in ne namešča piškotkov. Za podrobnosti in več informacij o obdelavi podatkov in politiki zasebnosti podjetja Cloudflare glejte izjavo o varstvu osebnih podatkov na naslednji strani:

https://www.cloudflare.com/privacypolicy

20. Spremembe tega obvestila o varstvu podatkov

To obvestilo o zasebnosti lahko kadar koli spremenimo z objavo spremenjene različice. Zadevne spremembe bodo objavljene tukaj, tako da se boste lahko kadar koli seznanili z njimi.

Zadnja sprememba: oktober 2023