V podjetju smo dolžni odgovorno upravljati z našimi naravnimi viri

Razmišljanje in delovanje družbe Ivoclar vodijo načela trajnostnega razvoja, ki se uporabljajo v vsaki fazi razvoja izdelkov, od preskrbe s surovinami do izdelave in dostave izdelkov. Predani smo izpolnjevanju naših okoljskih dolžnosti s ciljem dolgoročnega ohranjanja naših naravnih virov.

Sistem upravljanja okolja je družba Ivoclar leta 2017 uspešno uvedla, vključno s pridobitvijo certifikata pri TÜV SÜD, na svojem sedežu v Liechtensteinu. Sistem je bil nato uveden v proizvodnih obratih v Italiji, ZDA in na Filipinih. Posnemati so jih začeli še drugi proizvodni obrati. Naš cilj je, da do konca leta 2022 vsi proizvodni obrati Skupine Ivoclar pridobijo certifikat ISO 14001:2015.

Od leta 2019 beležimo podatke o naših izpustih toplogrednih plinov na globalni ravni. Z uvajanjem ciljnih ukrepov nameravamo zmanjšati ogljični odtis vseh naših proizvodnih zmogljivosti po svetu.

Naša prioriteta je okolju prijazna embalaža.

Predani smo izdelavi naše embalaže iz materialov, ki omogočajo učinkovito rabo energije in virov. Kadar pošljemo nov izdelek na trg, je njegova embalaža že v izhodišču izdelana iz trajnostno pridobljenih surovin. Po najboljših močeh si prizadevamo za uspešno nadomeščanje embalaže obstoječih izdelkov z okolju prijaznimi rešitvami.

Spodbujanje trajnostnih transportnih možnosti

Ivoclar izvaja projekt čiste mobilnosti, ki pomaga zaposlenim zmanjševati njihove izpuste ogljikovega dioksida. Na sedežu družbe s številnimi prijemi spodbujamo zaposlene, da namesto z avtomobilom na delo prihajajo z javnim prevozom ali kolesom. Poleg tega od leta 2018 optimiziramo naš sistem upravljanja parkiranja s ciljem zmanjšati obseg zasebnega avtomobilskega prevoza. Poskrbeli smo za pokrita stojala za kolesa, na voljo so tudi polnilne postaje za e-kolesa.

Download